Tarihte bugün Atatürk

 

01 NİSAN

 

1 Nisan 1916 – Mustafa Kemal'in mirlivalığa (generalliğe) terfi etmesi. "1 Nisan 1916 Tarihinde Hidemat-ı fevkâledesine mebni bir sene kıdem zammı ile Mirlivalığa terfi etmiştir." (27 Mart 1916'da yolda iken şifre telgrafını alır.) (Mustafa Kemal'in tuğgeneralliğe terfi etmesi. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)'da 19 Mart 1916 olarak yer alır .)

 

1 Nisan 1920 – Trakya Kongresi toplandı.

 

1 Nisan 1920 – Antep'te, Kızılhisar Baskını ve şehir içi muharebeleri.

 

1 Nisan 1921 – İkinci İnönü Zaferi. (23 Mart-1 Nisan 1921)

 

1 Nisan 1921 – Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın, Metristepe'den Atatürk'e telgrafı: "…Düşman, binlerce ölüleriyle doldurduğu muharebe meydanını silâhlarımıza terk etmiştir."

 

1 Nisan 1921 – Mustafa Kemal Paşa'nın, İsmet Paşa'ya telgrafı: "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. İstila altındaki bedbaht topraklarımızla beraber bütün vatan bugün en uzak köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı, azim ve hamiyetinizin yalçın kayalarına başını çarparak paramparça oldu."

 

1 Nisan 1921 – Yunan kuvvetlerini takibe alan Türk atlı birlikleri Bozöyük ve Söğüt'ü geri aldı. Türk kuvvetleri önünde geri çekilmek zorunda kalan Yunanlılar 23 Mart'tan beri süregelen savaşı kaybetti.

 

1 Nisan 1921 – Atatürk'ün, İstanbul'dan İnebolu'ya gelen millî şairimiz Mehmet Emin (Yurdakul) Bey'e, Anadolu'ya geçişinden büyük memnuniyet duyduğunu bildiren telgrafı: "…Türk milliyetperverliğinin ilâhî müjdecisi olan şiirleriniz, bugünkü mücadelemizin kahramanlık ruhuna doğuş ufku olmuştur. Gelişinizden duyduğum memnuniyeti bildirmekle sizi milletimizin mübarek babası olarak selâmlarım." [Kocatürk]

 

1 Nisan 1921 – Çivril'in Yunanlılar tarafından işgali.

 

1 Nisan 1922 – Atatürk'ün, beraberinde Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa olduğu halde Ilgın (Konya) yöresinde Süvari Kolordusu'nu teftişi, harp uygulaması ve geçit resmini izlemesi.

 

1 Nisan 1922 – Atatürk'ün, akşam Ilgın'dan Konya'ya gelişi.

 

1 Nisan 1922 – Atatürk, Konya Darülhilafetülâliyye Medresesinde.

 

1 Nisan 1923 – Topal Osman, Ankara'nın Seyranbağları'ndaki evinde yaralı olarak ele geçirildi.

 

1 Nisan 1923 – T.B.M.M., seçimin yenilenmesi için karar aldı.

 

1 Nisan 1923 – Yüz yirmi vekilin imzasıyla hazırlanan önerge ile seçimlerin yenilenmesi kanun teklifinin oybirliği ile kabulü. (Nutuk)

 

1 Nisan 1923 – Atatürk'ün, yeniden seçim kararı hakkındaki önergenin kabulü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: "…Bütün cihan bilmelidir ki, artık bu Devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır; o da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır; o da milletin kalbi, vicdanı ve varlığıdır!"

 

1 Nisan 1924 – Ergani Bakır madeninin devletçe işletilmesi konusunda Kanun, T.B.M.M.'nde kabul edildi.

 

1 Nisan 1924 – Diyarbakır – Ergani madeninin devlet tarafından işletilmesi hakkında kanun TBMM'nde kabul edildi. (Atatürk ve CHP'nin saklı tarihi, Ali Kuzu)

 

1 Nisan 1925 – Hükümet güçleri Lice ve Silvan'ı geri aldı.

 

1 Nisan 1926 - T.B.M.M.'de "Zafer Bayramı Kanunu" ile 30 Ağustos günü bayram olarak kabul edildi.

 

1 Nisan 1928 – Atatürk'ün, Torbalı depreminde zarar görenlere yardım olmak üzere 10.000 lira bağışta bulunması.

 

1 Nisan 1930 – Cumhuriyet gazetesinde "Zafer" başlığıyla "İlk kez bir Türk kadınının dün fırkaya (CHP'ye) aza kaydı yapıldı. Bu bayan Ankara muallimlerinden Afet Hanım'dır" deniliyordu.