Tarihte bugün Atatürk

 

01 ŞUBAT

 

1 Şubat 1915 – Atatürk'e, Üçüncü Rütbe'den Osmanî Nişanı verilişi.

 

1 Şubat 1916 – Atatürk'e, Anafartalar Grubu Komutanlığı döneminde gösterdiği üstün başarıları nedeniyle "Üçüncü Rütbe'den Osmanî Nişanı" verilmesi. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

1 Şubat 1917 – Türkler'in Kut-ül Amare'yi kaybetmeleri.

 

1 Şubat 1917 – Şiddetli denizaltı savaşlarının yeniden başlaması.

 

1 Şubat 1917 – Alman-Amerikan diplomatik ilişkilerinin kesilmesi.

 

1 Şubat 1917 – Almanlar'ın Hindenburg hattına çekilmeleri.

 

1 Şubat 1918 – Ermeni komitacı Arşak, Bayburt'ta katliam yaptı.

 

1 Şubat 1919 – Kasaba (Turgutlu) Aydın Demiryolu'nun İngilizler ve Fransızlar tarafından işgali.

 

1 Şubat 1920 – Maraş'ta Fransızlar, çarşıları yakmaya başladı ve çok şiddetli sokak savaşları başladı.

 

1 Şubat 1920 – Maraş'ı işgal eden Fransızlar, Ermenilerle işbirliği yaparak kaleye Fransız bayrağı çekti. Halk ayaklandı. Sütçü İmam (Şeyh Ali Sezai (Kurtaran) Efendi) halkı coşturdu. Maraşlılar kaleye yöneldi, kaledeki Fransız bayrağı indirildi. İşgale karşı halkın mücadelesi 11 Şubat 1920'de Fransızların bozguna uğrayıp şehirden çekilmesiyle son buldu. TBMM şehrin adını "Kahramanmaraş" olarak değiştirdi. Ayrıca şehre İstiklal madalyası ve beratı verildi. (Geldikleri gibi giderler, Kahraman Yusufoğlu)

 

1 Şubat 1921 – Tevfik Paşa konferansa birlikte gidilmesini önerdi, böyle olmadığı takdirde Boğazların elden gidebileceğini savundu.

 

1 Şubat 1921 – Bekir Sami Bey konferansa katılmak için yapılan çalışmalar hakkında meclise bilgi verdi.

 

1 Şubat 1921 – Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda, gizli celselerdeki konuşmaların dışarıya sızdırılmasını araştırmak üzere bir komisyon kurulması teklifi ve konuşması: "…Bu insanları meydana çıkarmak hepimize ait müşterek bir vatan ve vicdan görevidir. Yalnız bana ait değildir; umumî heyetimize aittir." [Kocatürk]

 

1 Şubat 1921 – Sivas'ta, Şeyh Sünüsi tarikatının şeyhi Libyalı Ahmet Sünüsi başkanlığında İslam Kongresi toplandı.

 

1 Şubat 1922 – Mustafa Kemal, İngilizlerin Musul'daki faaliyetlerini engellemek için Irak'ın Revandiz bölgesine kuvvet gönderilmesini emretti. Musul'un kurtarılması kararı alındı.

 

1 Şubat 1922 – Atatürk'ün, Millî Savunma Bakanlığı'na (Milli Müdafaa Vekaleti) emri : "…Misak- Millî sınırları içinde kalan Musul ilinin kurtarılması amacıyla Revandiz bölgesine bir kısım kuvvet gönderilmesi…"

 

1 Şubat 1923 – Atatürk'ün, Anadolu gazetesi muhabirine barış hakkında demeci: "…Müttefiklerin, Türkiye'nin ve halkımızın varlığı ve gelişmesi için kesin şekilde gerekli olan şartları henüz kabul edip onaylayacak bir zihniyete gelmedikleri anlaşılıyor!"

 

1 Şubat 1925 – Genç'te Şeyh Sait isyanı çıktı.

 

1 Şubat 1926 – Atatürk'ün, akşam Ankara-Eskişehir yolunda ilk istasyon olan, Gazi istasyonu'nun açılış töreninde bulunması.

 

1 Şubat 1926 – Gazi çiftliği istasyon binası açılışı yapıldı. Devlet Demiryollarının yaptığı orta büyüklükteki ilk istasyondu. Atatürk bu zarif istasyonu çok beğendi. Ulaştırma bakanı Behiç Erkin'e, Devlet Demiryolları yeni Genel müdürüne ve mimarlara çokça teşekkür etti. (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

 

1 Şubat 1930 – Kayseri – Şarkışla Demiryolu işletmeye açıldı. (30 Ağustos'ta : Ankara – Kayseri – Sivas Demiryolunu İsmet (İnönü) Sivas'ta açtı.)

 

1 Şubat 1930 – T.B.M.M. 'nde "İstatistik Umum Müdürlüğünün Vazife ve Selahiyetleri Hakkında Kanun" kabul edildi. (1962'de Devlet İstatistik Enstitüsü'ne dönüştürülmüştür.)

 

1 Şubat 1931 – Atatürk'ün, İzmir'de Erkek ve Kız Liselerini ziyareti ve öğretmenlerle sohbeti.

 

1 Şubat 1931 – Atatürk İzmir Kız Muallim Mektebinde (Öğretmen Okulu )

 

1 Şubat 1932 – Atatürk'ün, saat 10.30'da Dolmabahçe Sarayı'nda İsmet Paşa'yı kabulü.

 

1 Şubat 1932 – Atatürk'ün, akşam Dolmabahçe Sarayı'nda "Balkan Konferansı Konseyi" üyeleri şerefine verilen ziyafette bulunması.

 

1 Şubat 1932 Malatya – Fırat Demiryolu işletmeye açıldı.

 

1 Şubat 1932 – Ankara'da birinci tütün kongresi toplandı.

 

1 Şubat 1933 – Bursa'da Türkçe ezan aleyhine gösteri yapıldı. Olay, Bursa'da Ulucamii müezzini yerine bir başkasının ezanı Arapça okuması nedeniyle müdahale eden polis memurunun bu davranışını bahane eden bir grubun kışkırtmasıyla meydana geldi. Vilayet konağı önüne gelen tahrikçiler, emniyet güçleri tarafından yakalanarak haklarında dava açıldı.

 

1 Şubat 1933 – Bursa'da Türkçe ezana küçük çaplı bir direniş yaşandı. (Nakşibendi tarikatından 300 kişilik bir grup Bursa Ulu Camide ezanın yeniden Arapça okunmasını istedi. Evkaf müdürü reddedince vilayete gittiler. Polis 15 kişiyi gözaltına aldı. Mustafa Kemal haber alınca derhal Bursa'ya gitti ve Bursa Nutku 'nu beyan etti.

 

1 Şubat 1933 – Atatürk'ün, İzmir'de Valilik, Komutanlık, Belediye ve Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi'ni ziyareti, okulları gezmesi.

 

1 Şubat 1934 – Atatürk'ün, Ankara'dan otomobille Kırşehir'e gelişi, geceyi Kırşehir'de Vali Konağı'nda geçirişi.

 

1 Şubat 1935 – Atatürk'ün, günü Dolmabahçe Sarayı'nda çalışmakla geçirmesi.

 

1 Şubat 1935 – Atatürk'ün, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Şükrü Kaya ve Recep Peker'i kabulü.

 

1 Şubat 1935 – Ayasofya Kilisesi, müze olarak halkın ziyaretine açıldı. Bir süre önce Müzeler İdaresi'ne devredilen Ayasofya, Atatürk'ün isteği üzerine müze olarak hizmete açıldı.

 

1 Şubat 1935 – Ayasofya müzesi ziyarete açıldı. Atatürk 6 Şubatta müzeyi ziyaret etti. Daha önce de bakım ve yenileştirme sırasında 7 Eylül 1929 tarihinde ziyaret etmişti.)

 

1 Şubat 1936 – Cenevre'de tarih doktorası yapan Afet İnan, Atatürk'ün isteği ile Güneş Dil teorisini uluslararası düzeye taşımayı denemiştir. 1 Şubat'ta Cenevre'den Atatürk'e yazdığı mektupta batılı bilim insanlarının bu teori hakkında henüz net bilgiye sahip olmadıklarını ifade etmiştir. (Akl-ı Kemal, C.4, Sinan Meydan)

 

1 Şubat 1937 – Atatürk'ün, Hatay davasının başarılması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin teşekkürlerini ileten Meclis Başkanı Abdülhalik Renda'ya cevabı: "Hatay mukadderatının tespitini memnuniyete değer görmüş olan büyük Kamutay'ın hakkımızda taltif kararı vermiş olduğunu bildiren telgrafınızı memnuniyetle aldım. Teşekkür ve minnetlerimi bildirmekle bahtiyar olduğumun Kamutay'a arz edilmesini dilerim."

 

1 Şubat 1938 – Sümerbank Gemlik Suniipek Fabrikası Atatürk tarafından işletmeye açıldı.

 

1 Şubat 1938 – Atatürk'ün, öğleden sonra Yalova'dan Bursa'ya hareketi, yolda Gemlik Suni İpek Fabrikası'nın açılış törenini şereflendirmesi ve Fabrika'nın şeref defterine yazdıkları: "Suni İpek Fabrikası'nı ziyaretten duyduğum bahtiyarlık büyüktür. Bu değerli kurumun millet için kutlu olmasını dilerim."

 

1 Şubat 1938 – Atatürk'ün, saat 16.30'da Yalova'dan Bursa'ya gelişi ve Çelikpalas Oteli'nde kalışı.