Tarihte bugün Atatürk

 

01 TEMMUZ

 

1 Temmuz 1911 – Kandilli Rasathanesi kuruldu.

 

1 Temmuz 1915 – İstanbul'dan gelen Ajans Müdürü Hüseyin Tosun ile Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nden Ali Ekrem (Bolayır) Bey'in, 19. Tümen Karargâhı'nda Atatürk'ü ziyareti.

 

1 Temmuz 1919 – Atatürk'ün, öğleden sonra Erzincan'a gelişi ve geceyi burada geçirişi.

 

1 Temmuz 1919 – 30 Ekim 1915 tarihinde Çanakkale'de ele geçirilen Fransız Turquise (Müstecip Onbaşı) denizaltı gemisi 1 Temmuz'da Fransızlara geri verildi.

 

1 Temmuz 1920 – Edremit'in Yunanlılar tarafından işgali.

 

1 Temmuz 1920 – Ankara'da subay yetiştirilmek üzere Sunuf-u Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı açıldı.

 

1 Temmuz 1920 – Atatürk, Ankara Zabit Namzetleri Talimgahı (Subay Adayları Okulu)'nın Açılış Töreninde.

 

1 Temmuz 1921 – Atatürk, Ankara Zabit Namzetleri Talimgahı (Subay Adayları Okulu)'nin Yıl Dönümü Töreninde.

 

1 Temmuz 1922 – Meclis toplantısında Mustafa Kemal Paşa'nın uzunca konuşması, İslam ve Türk tarihinden örnekler vererek hilafet ve saltanatın ayrılabileceğini tarihi olaylarla açıklaması. (Nutuk)

 

1 Temmuz 1924 – Atatürk'ün, İmar Bakanı Celâl (Bayar) Bey'i makamında ziyareti ve bir süre görüşmesi.

 

1 Temmuz 1925 – İlk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi.

 

1 temmuz 1926 – Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Kanun 1889 İtalyan Zanardelli yasası esas alınarak hazırlandı.

 

1 Temmuz 1926 – Türk Ceza Kanunu ile Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi.

 

1 Temmuz 1926 – Deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi.

 

1 Temmuz 1926 – 26 Nisan'da kabul edilen ve 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren 815 sayılı 'Kabotaj kanunu' ile karasuları ve limanlarda gemilerin Türk bayrağı takması, ticaret hakkının sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olması temin edildi.

 

1 Temmuz 1927 – İstanbul'dan 16 Mayıs 1919'da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul'a gelişinde büyük törenlerle karşılandı.

 

1 Temmuz 1927 – Mustafa kemal İstanbul'da yoğun ilgiyle karşılaştı. (Vapurlar, tekneler, Hamidiye kruvazörü karşılama için gelmişti. Karşılama heyeti Burgaz vapurundan tekneyle Ertuğrul yatına çıktı, tablo muhteşemdi. Ertuğrul Yatı İstanbul'a yaklaşırken filo arkadan takip ediyordu. Selimiye kışlasından top atışları eşliğinde Ertuğrul yatı Dolmabahçe'ye yanaştı.

 

1 Temmuz 1927 – Saat 18.07'de Gazi, sekiz sene sonra İstanbul'daydı. İstiklal marşı çalıyordu, Dolmabahçe sarayına geçti.

 

1 Temmuz 1927 – Mustafa Kemal'in yeni geldiği Dolmabahçe sarayından halka seslenişi; "Sekiz sene evvel acılarla çıktığım bu şehre müsterih olarak geldiğim için bahtiyarım. Vatanın selameti, refah ve imarı için yoğun mesai ile çok çalışmak şarttır. İlim ve fen ile ilerlemek mecburidir. Artık bu saray Allah'ın gölgesi olduğunu savunanların değil halkındır, ulusundur."

 

1 Temmuz 1927 – Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İstanbul'a ilk gelişi. Sekiz yıl sonra İstanbul'da büyük törenlerle karşılanan Mustafa Kemal, önce İzmit'e geldi. Buradan Ertuğrul yatına geçerek, Hamidiye zırhlısı ile torpido gemilerinin eşliğinde, top atışları arasında Boğaz'a girerken yüzlerce kayık, mavna ve römorkör tarafından karşılandı.

 

1 Temmuz 1927 – Atatürk'ün, Ankara'dan trenle İzmit'e gelişi, İstanbul'a gitmek üzere Ertuğrul yatına geçişi ve saat 12.50'de hareketi.

 

1 Temmuz 1927 – Atatürk'ün, İzmit'ten Ertuğrul yatı ile akşamüzeri İstanbul'a gelişi, coşkun şekilde karşılanışı ve Dolmabahçe Sarayı'na geçişi. (Kurtuluş'tan sonra İstanbul'a ilk gelişi).

 

1 Temmuz 1927 – Atatürk, Ertuğrul yatında Tevfik (Bıyıklıoğlu) Bey ile görüştü.

 

1 Temmuz 1927 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı salonunda İstanbul halkı temsilcilerini kabulü ve konuşması: "…Artık bu saray, Allah'ın gölgelerinin değil, gölge olmayan, gerçek olan milletin sarayıdır. Ve ben burada milletin bir ferdi, bir misafiri olarak bulunmakla bahtiyarım!"

 

1 Temmuz 1927 – Atatürk şerefine, gece Dolmabahçe Sarayı önünde denizden ve karadan büyük fener alayı düzenlenmesi.

 

1 Temmuz 1927 – Gazi Mustafa Kemal, CHP İkinci Kurultayı'nda tarihi büyük nutkunu söyledi.

 

1 Temmuz 1927 – 500 ve 1000 liralık banknotlar tedavüle çıktı.

 

1 Temmuz 1929 – İstanbul-Ankara telefon hattı hizmete girdi. Ankara ile İstanbul arasında ilk telefon bağlantısı kuruldu.

 

1 Temmuz 1930 – Askeri birlikler eşkıyalık ve ayaklanma hareketlerinin baş gösterdiği Ağrı Dağı ve çevresini kuşatmaya başladı. 1926'dan beri bölgede yer yer görülen ayaklanmaları bastırmak üzere harekete geçen askeri birlikler, Ağrı Dağı ve çevresini kuşatmaya başladı.

 

1 Temmuz 1931 – Belediye mezarlıkları nizamnamesi çıkarıldı. Buna göre Evkaf sorumluluğundaki mezarlıklara belediyelere devredildi.

 

1 Temmuz 1932 – Atatürk'ün, Çankaya'da gün boyunca Hasan Cemil (Çambel) Bey'le beraber çalışması.

 

1 Temmuz 1933 – Atatürk'ün, İstanbul'da Galatasaray Lisesi'ni ziyareti ve sınavlarda bulunuşu.

 

1 Temmuz 1934 – Atatürk Maltepe Piyade Atış Mektebi (Okulu)'nde

 

1 Temmuz 1935 – Aydın demiryolu devletleştirildi.

 

1 Temmuz 1935 – Mimar Sinan'ın biyolojik ve morfolojik yapısını incelemek üzere mezarı açıldı.

 

1 Temmuz 1935 – Atatürk İstanbul'da, Celal Bayar, Afet inan ve Kılıç Ali ile birlikte tekne ile gezinti yaptı. Tekneden Ortaköy'deki deniz yarışlarını izledi.

 

1 Temmuz 1935 – Atatürk'ün, Afet İnan ve Celal Bayar ile birlikte kotra ile Ortaköy'de Deniz Ticaret Okulu önüne gelerek, Denizcilik Bayramı nedeniyle burada yapılan deniz yarışlarını izlemesi, gece Ankara vapuruyla yapılan deniz gezintisine katılması.

 

1 Temmuz 1937 – Toprakkale, İskenderun, Fevzipaşa – Meydanıekber demiryolları devletleştirildi.

 

1 Temmuz 1937 – İslâhiye demiryolu hattı işletmeye açıldı.

 

1 Temmuz 1937 – Fevzipaşa meydanı Ekber demiryolu işletime açıldı.