Tarihte bugün Atatürk

 

02 MAYIS

 

2 Mayıs 1915 – Türk tarafının Seddülbahir'de kanlı, ancak sonuçsuz gece taarruzları.

 

2 Mayıs 1915 – Kuzey'de Anzak'ların sonuçsuz gece taarruzları.

 

2 Mayıs 1915 – 3. Kolordu Komutanı Esat (Bülkat) Paşa'nın, Arıburnu cephesindeki durumu yakından görmek üzere, Kemalyeri'ne gelerek Atatürk'le görüşmesi.

 

2 Mayıs 1915 – Van'ın Rus ve Ermeniler tarafından işgali.

 

2 Mayıs 1916 – Atatürk'ün, beraberindekilerle sabah Ziyaret (Veyselkarani)'ten hareket ederek akşamüzeri Siirt'e gelişi, Jandarma Dairesi'nde misafir edilişi, akşam -Vali Vekili, Mutasarrıf, Belediye Başkanı ve Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Başkanının da katılımıyla- şerefine yemek verilişi.

 

2 Mayıs 1919 – Sevres Barış Anlaşmasını imzalayacak İstanbul Hükümet temsilcileri İstanbul'dan hareket etti.

 

2 Mayıs 1920 – TBMM'nce Bakanların seçimine dair kanunun kabulü. TBMM'nde "Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair Kanun" kabul edildi.

 

2 Mayıs 1920 – 3 sayılı "TBMM İcra Vekillerinin seçilmesine Dair Kanun" ile Genelkurmay Başkanlığı işlerini görmek için ayrı bir vekâlet (bakanlık) kuruldu. (Akl-ı Kemal, c.1, Sinan Meydan)

 

2 Mayıs 1920 – Büyük Millet Meclisi Bakanlarının seçimi ile ilgili kanunla, Genelkurmay işlerini de yürütmek üzere Mecliste 11 bakanlı bir bakanlar kurulunun meydana getirilmesi. (İsmet İnönü Paşa Genelkurmay işlerini de üstlendi, Milli Savunma Bakanlığına da Fevzi çakmak Paşa getirildi.) (Nutuk)

 

2 Mayıs 1920 – "Büyük Millet Meclisi icra vekillerinin sureti intihabına dair" kanunun 1nci maddesince sosyal hizmetlerden sorumlu "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı" kuruldu.

 

2 Mayıs 1920 – "Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekaleti" kuruldu. (Sağlıkla ilgili bakanlık düzeyinde ilk örgüt buydu.) Bu yasa TBMM'nin çıkardığı ilk üç yasadan biriydi. İlk sağlık bakanı Dr. Adnan Adıvar'dı. (Türkiye üzerine notlar, Metin Aydoğan)

 

2 Mayıs 1921 – Atatürk'ün, trenle Ankara'dan Eskişehir'e hareketi. Mustafa Kemal, Batı Cephesi'ne gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı.

 

2 Mayıs 1921 – Atatürk'ün, Eskişehir'den Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'yla beraber Alayunt'a hareketi.

 

2 Mayıs 1921 – Atatürk'ün, beraberinde Fevzi ve İsmet Paşalar olduğu halde Refet Paşa'nın karargâhına gelişi.

 

2 Mayıs 1931 – Atatürk'ün, sabah Ankara'dan hareketle Sakarya'ya kadar trenle gidip dönmek suretiyle bir seyahat yapması.

 

2 Mayıs 1934 – Atatürk'ün, Kalamış vapuruyla Dolmabahçe'den hareket ederek -Moda iskelesinde İsmet Paşa'yı da alarak- Yalova'ya gelişi.

 

2 Mayıs 1935 – Atatürk'ün, saat 12.30'da Çubuk Barajı'na gidişi ve öğle yemeğini burada yemesi.

 

2 Mayıs 1937 – Diş hekimi Sami Günzberg Çankaya Köşkünde Atatürk'ün diş ve protezlerini muayene etti. (Sonsuza Yolculuk, Yrd. Doç. Dr. Ali Güler)

 

2 Mayıs 1938 – Mussolini kupası Uluslararası binicilik yarışmasında Türk binicilik ekibi takım halinde birinci oldu. (Atatürk'ün yanı başında, M. Kemal Ulusu)