Tarihte bugün Atatürk

 

02 AĞUSTOS

 

2 Ağustos 1914 – İstanbul'da Türk-Alman gizli ittifak anlaşmasının imzası.

 

2 Ağustos 1914 – Osmanlı Devleti'nin, İtilâf Devletleri'ne karşı Almanya ile gizli anlaşma yapması: "Türk orduları, fiilen Alman komutanların emrinde olarak, Alman Genelkurmayının istediği anda harekâta katılacaktır."

 

2 Ağustos 1915 – Atatürk'ün, Arıburnu'ndan Madam Corinne'e Fransızca mektubu: "…Burada hayat o kadar sakin değil. Gece gündüz her gün çeşitli toplardan atılan şarapneller ve diğer mermiler başlarımızın üstünde patlamaktan uzak kalmıyor. Kurşunlar vızıldıyor ve bomba gürültüleri toplarınkine karışıyor. Gerçekten bir cehennem hayatı yaşıyoruz. Çok şükür, askerlerim pek cesur ve düşmandan daha dayanıklılar. Bundan başka hususî inançları, çok defa ölüme sevk eden emirlerimi yerine getirmelerini çok kolaylaştırıyor. Gerçekten onlara göre iki semavî netice mümkün: Ya gazi ya da şehit olmak!" [Kocatürk]

 

2 Ağustos 1916 – Mustafa kemal komutasındaki kuvvetler taarruza geçti. 7-8 Ağustos'ta Muş'u ve Bitlis'i aldı. Bu sayede Mustafa Kemal ile Kürt milisler arasında ilişkiler gelişmiş, sıcak bağlar kurulmuştu.

 

2-3 Ağustos 1916 – Atatürk komutasındaki kuvvetlerin, Bitlis ve Muş yönünde taarruza geçişi. Bugün ve bugünü izleyen günlerde Ruslarla iki tümenimiz arasında taarruz ve karşı taarruz şeklinde şiddetli çarpışmalar olmuştur. [Kocatürk] (Doğu cephesinde Mustafa Kemal'in amacı Bitlis ve Muş'un kurtarılmasıdır. Karşılıklı ilerleme ve gerilemelerden sonra gerekli hazırlıkları yapan Mustafa Kemal 2 Ağustos'ta saldırıya geçer. 7 Ağustos'ta Muş, 8 Ağustos'ta Bitlis kurtarılır. Cephenin bu kısmına nisbî bir istikrar gelir.)

 

2 Ağustos 1918 – Mustafa Kemal'in Viyana'dan İstanbul'a dönmesi. (Bu tarih bazı kaynaklarda 4 Ağustos 1918 olarak gösterilmiştir.)

 

2 Ağustos 1918 – Atatürk'ün, Viyana'dan İstanbul'a dönüşü. (K.A., s.231; Borak, s. 163; Ata ve i., s. 74). (Bu tarih A.A.K., s.61 ve A.H.E., s. 151'de 4 Ağustos 1918 olarak gösterilmiştir). [Kocatürk]

 

2 Ağustos 1919 – Milli Mücadele aleyhine yazılar yazan Peyam adlı gazete yayın hayatına başladı.

 

2 Ağustos 1923 – Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber İzmir'den Ankara'ya dönüşü.

 

2 Ağustos 1923 – İtalya eski Başbakanı Nitti'nin, Lozan Antlaşması'nın imzalanması nedeniyle Atatürk'e kutlama mektubu.

 

2 Ağustos 1926 – Aralarında gazeteci Hüseyin Cahit (Yalçın) ve İttihatçı Maliye Nazırı Cavit Bey'in de bulunduğu, suikast sanıklarının bir bölümü Ankara'da İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

 

2 Ağustos 1926 – Bozkurt gemisi ile Fransız Lotus gemisi Ege Denizi açıklarında çarpıştı; Bozkurt gemisi battı, 8 kişi öldü.

 

2 Ağustos 1927 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Ziraat Bakanı Sabri (Toprak) Bey'i kabulü.

 

2 Ağustos 1927 – Atatürk'ün, gece Söğütlü yatıyla Boğaziçi'nde bir gezinti yapması.

 

2 Ağustos 1927 – Milletlerarası Lahey Adalet Divanında Bozkurt-Lotüs davasının görüşülmesine başlandı.

 

2 Ağustos 1932 – Atatürk'ün, Keriman Halis'in dünya güzeli seçilmesi nedeniyle Cumhuriyet gazetesi başmuharriri Yunus Nadi Bey'e demeci: "…Türk ırkının dünyanın en güzel ırkı olduğunu tarihî olarak bildiğim için, Türk kızlarından birinin dünya güzeli seçilmesini çok tabiî buldum. Fakat Türk gençlerine bu münasebetle şunu hatırlatmayı gerekli görüyorum: Övündüğünüz tabiî güzelliğinizi usulüne uygun şekilde korumasını biliniz ve bu yolda uyanık bir gelişmenin kesintisiz gerçekleşmesini ihmal etmeyiniz. Bununla beraber, asıl uğraşmaya mecbur olduğunuz şey, analarınızın ve atalarınızın oldukları gibi, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır."

 

2 Ağustos 1932 – Atatürk'ün, akşamüzeri Sakarya motoru ile Boğaz'da bir gezinti yapması, Göksu Kasrı'na uğrayarak bir süre dinlendikten sonra saat 20.00'de Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü (Gece de Adalar yönünde bir deniz gezintisi yapmıştır).

 

2 Ağustos 1934 – Atatürk'ün, saat 01.30'da Çanakkale'den Yalova'ya gelişi.

 

2 Ağustos 1935 – Atatürk'ün, elyazısı ile Türk Tarih Kurumu'na direktifi: "Sinan'ın heykelini yapınız!"

 

2 Ağustos 1936 – Atatürk'ün, akşam trenle Ankara'dan İstanbul'a hareketi.

 

2 Ağustos 1937 – İzmir'de bir petrol deposunda yangın: 17 işçi yandı.

 

2 Ağustos 1938 – Hatay'da yapılan seçimler için sayımın sonuçları belli oldu. Şehirde yaşayan 57 bin seçmenin 36 bini Türk olarak saptandı.

 

2 Ağustos 1938 – Atatürk'e, Dolmabahçe Sarayı'nda Prof. Dr. Eppinger, Prof. Dr. Bergmann, Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp ve Dr. Nihat Reşat Belger tarafından konsültasyon yapılması