Tarihte bugün Atatürk

 

02 ARALIK

 

2 Aralık 1909 – Fransız Baron Cathers, Osmanlı'daki ilk uçak gösterisini yaptı. Uçak, Şişli Hürriyeti Ebediye tepesinden Bulgar Hastanesine indi.

 

2 Aralık 1909 – Osmanlı topraklarında ilk uçakla uçuşu Baron de Catters gerçekleştirdi. Voison isimli uçağıyla İstanbul'a gelen Baron, harbiye nazırı Mahmut Şevket Paşa'yı da ziyaret etti. (Akl-ı Kemal, C.4, Sinan Meydan)

 

.2 Aralık 1914 – Boğaz'a giren bir İngiliz denizaltısı 750 metreden Mesudiye zırhlısına torpil atarak batırdı. Subayların 10'u ve erklerin 24'ü şehit oldu.

 

2 Aralık 1916 – Atatürk'ün, 2. Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa'ya "Van Hareket Müfrezesi'nin gelecekteki hareket plânı hakkında" görüşlerini bildiren bir rapor yazması. (Bu rapor, 3 Aralık 1916 günü 2. Ordu Komutanlığı'na gönderilmiştir.) (Atatürk milislerden ve bir miktar düzenli askerden oluşturduğu "Van Hareket Müfrezesi"ni Van'ın geri alınmasıyla görevlendirmişti.)

 

2 Aralık 1918 – Edirne'de "Trakya-Paşaeli Müdâfaa-i Heyet-i Osmaniye" adlı cemiyetin kuruluşu. Edirne'de Trakya Paşaeli Cemiyeti kuruldu.

 

2 Aralık 1918 – Ermeniler, Osmanlı devletinden bağımsızlığını ilan etti.

 

2 Aralık 1922 – İsmet Paşa'nın Lozan'da kapitülasyonlarla ilgili söylevi.

 

2 Aralık 1922 – Gazi Mustafa Kemal TBMM'nde, üç milletvekilinin, seçim kanununun değiştirilmesi yolunda verdikleri önerge üzerinde konuştu.

 

2 Aralık 1922 – Mustafa Kemal'in meclisteki muhalifleri "Milletvekili olma şartlarını değiştiren" bir yasa teklifi sundular. Buna göre Mustafa Kemal vekil olamazdı. Çünkü tasarı vekillerin bir yerde en az beş yıl ikamet etmesini öngörüyordu ve Mustafa kemal hiçbir yerde bu kadar uzun kalmamıştı. (Öneri reddedildi.)

 

2 Aralık 1922 – Meclisin, ikinci başkan Adnan Bey'in başkanlığında yapılan oturumunda "Milletvekilliği kanununda değişiklik yapılması" ile ilgili (Mustafa Kemal Paşa'nın şahsını doğrudan hedef alan ve vatandaşlık haklarından mahrum etmek düşüncesiyle hazırlanan) teklifin görüşülmesi esnasında konuşması; " …bu maddenin gerektirdiği şartlar bende yoksa yani beş yıl sürekli olarak bir seçim bölgesinde oturmamış isem o da vatana yaptığım hizmetler yüzündendir…."(Bu konuşma ajans ve basın vasıtasıyla da yayınlanmış ve meclise protesto telgrafları yağmıştır.) (teklif doğal olarak kabul olmamıştır.) (Nutuk)

 

2 Aralık 1922 – Atatürk'ün, üç milletvekilinin teklif ettiği Seçim Kanunu'nun değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi esnasında konuşması: "Bu kanun teklifi, doğrudan doğruya benim şahsımı vatandaşlık hukukundan düşürme amacına yöneliktir. Bu maddenin istediği şarta sahip bulunmuyorsam, yani, beş sene sürekli olarak bir seçim bölgesinde oturamamış isem, o da bu vatana yaptığım hizmetler yüzündendir. …Beni vatandaşlıktan düşürme yetkisi bu efendilere nereden verilmiştir? Bu kürsüden resmen yüksek heyetinize ve bu efendilerin seçim çevreleri halkına ve bütün millete soruyorum ve cevap istiyorum!" [Kocatürk]

 

2 Aralık 1922 – Petit Parisien muhabirine verdiği demeçten: "Biz ne Bolşevik, ne komünist, ne biri ne diğeri olamayız. Çünkü biz milliyetperver ve dinimize hürmetkârız."

 

2 Aralık 1930 – Atatürk'ün, İstanbul'da Harp Akademisi, Harp Okulu, Mülkiye ve Galatasaray Lisesi'ni ziyaretleri.

 

2 Aralık 1930 – Atatürk Harbiye Mektebi (Harp Okulu)'nde, Harp Akademisi'nde, Galatasaray Lisesi'nde ve Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)'nde.

 

2 Aralık 1931 – Atatürk'ün, Çankaya'da Bulgar Başbakanı Muşanof'u kabulü.

 

2 Aralık 1937 – Gençliğin, İstanbul Beyazıt Meydanı'nda, Türk Hatay'ın bağımsızlığına kastedenleri protesto amacıyla büyük mitingi ve Atatürk'e telgrafı: "…Bilinçli heyecanlarımızı bütün bağlılığımızla ulaştırıyoruz, Büyük Atamız!"