Tarihte bugün Atatürk

 

02 HAZİRAN

 

2 Haziran 1915 – Kuzey Grubu Komutanlığı'nca, 5. Tümen'in, Arıburnu cephesinden geriye alınması ile Atatürk'ün komuta ettiği 19. Tümen cephesinin genişletilmesi. (19. Tümen cephesinin genişletilmesi ve yeniden düzenlenmesini takiben, Tümen Karargâhı, 4 Haziran 1915 günü 180 rakımlı tepeden Düztepe'ye nakledilmiştir).

 

2 Haziran 1916 – Atatürk'ün, Ahmet İzzet Paşa'nın isteği üzerine, yollar hakkında incelemede bulunmak üzere sabah otomobille Diyarbakır'dan Mardin'e gidişi ve gece saat 12.00'de Mardin'den Diyarbakır'a dönüşü.

 

2 Haziran 1916 – Mekke şerifi Hüseyin'in Osmanlı devletine karşı ayaklanması.

 

2 Haziran 1919 Kazım Özalp, 61. Tümen'de göreve başladı.

 

2 Haziran 1919 – İstanbul'da gözaltına alınarak, Bekirağa Bölüğü'nde tutulan İttihat ve Terakki Fırkası'nın önde gelenleri ile çeşitli kabinelerde görev almış kişiler ile gazetece ve yazarlardan oluşan 67 kişi bir İngiliz gemisiyle Malta Adası'na getirildi.

 

2 Haziran 1919 – Atatürk'ün, İstanbul'da toplanan Saltanat Şûrası'nın çalışmaları hakkında Kâzım Karabekir'e telgrafı: "…Anılan Şûra'da kesin bir karar alınamamıştır. Halen hükümetin yine eski hükümet olduğu, fazla olarak zaafa uğradığı ve İstanbul'da yeniden bir inkılâp ruhu uyandığı anlaşılmaktadır."

 

2 Haziran 1919 – Mustafa Kemal Paşa'nın Harbiye nazırlığınca iletilen 31 Mayıs 1919 tarihli İngiliz notasına cevabi telgrafı; "Sivas ve çevresinde Ermeniler ve diğer mültecileri yılgınlığa düşürecek bir olay yaşanmamıştır. Ülke içinde zulüm yaşanmadıkça azınlıklara dokunulmayacaktır. (Bu cevabi nota aynı zamanda tüm valilik, mutasarrıflık ve komutanlıklara da ayrıca bildirilmiştir.) (Nutuk)

 

2 Haziran 1920 – Kozan, düşman işgalinden kurtuldu.

 

2 Haziran 1922 - Moskova'dan dönen Ali Fuat Paşa, Ankara'da Mustafa Kemal ile görüştü.

 

2 Haziran 1923 – Atatürk'ün, asılsız haber ve propagandalar hakkında Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütüne genelgesi: "Âdi ve menfi emeller takip eden bazı kişiler tarafından çirkin söylentiler çıkarılmaktadır. …Yeni oluşacak Türkiye Büyük Millet Meclisi, memleketin geleceği üzerinde kesin ve hayatî bir tesir ve öneme sahip bulunduğuna, bütün vatandaşların bu ve bu gibi etki ve telkinler karşısında uyanık bulunmalarını temin için bu bilgiyi sunuyorum."

 

2 Haziran 1926 - T.B.M.M'de Genel Nüfus Sayımı konulu kanun kabul edildi.

 

2 Haziran 1926 – Türkiye ile Finlandiya arasında ticaret antlaşması imzalandı.

 

2 Haziran 1927 – Atatürk'ün, 1 Temmuz 1927'de İstanbul'a geleceğinin İstanbul şehri idarecilerine resmen bildirilişi.

 

2 Haziran 1929 – Muş ili kuruldu.

 

2 Haziran 1929 – Yol ve köprüler yapımına ilişkin kanun TBMM'de kabul edildi.

 

2 Haziran 1930 – Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Orman Çiftliği'nde.

 

2 Haziran 1931 – Devlet Denizyolları İdaresi'yle Liman İşletmesi birbirinden ayrıldı.

 

2 Haziran 1932 – Atatürk'ün, gün boyunca Çankaya'da kütüphanesinde çalışması.

 

2 Haziran 1933 – Atatürk'ün, öğleden sonra İsmet Paşa'nın köşküne gidişi, daha sonra şehirde otomobille bir gezinti yaparak Çankaya'ya dönüşü.

 

2 Haziran 1934 – Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu TBMM'de kabul edildi.

 

2 Haziran 1934 – Atatürk'ün, Çankaya'da Irak Elçisi Naci Şevket'in güven mektubunu kabulü.

 

2 Haziran 1935- Türkiye'de ilk kez pazar günü resmi tatil uygulamasına başlandı.

 

2 Haziran 1935 Eski Milli Eğitim Bakanlarından, büyükelçi Vasıf Çınar öldü.

 

2 Haziran 1936 – Atatürk'ün, akşam Florya'dan Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

2 Haziran 1938 – Atatürk'ün, Savarona'da, Başbakan Celâl Bayar, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ'ı kabulü ve İstanbul imar projesi üzerinde görüşmesi.

 

2 Haziran 1938 – Atatürk'ün, Savarona'da Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu Kol Başkanlarını kabulü ve görüşmesi.

 

2 Haziran 1938 – Atatürk'ün, Savarona'da akşam yemeğinden sonra yatta kendisini ziyaret eden milletvekili hekimleri kabulü ve hastalığıyla ilgili görüşmesi.