Tarihte bugün Atatürk

 

02 MART

 

2 Mart 1919 – Nusaybin'den dönen Ali İhsan Paşa'nın (Sabis) Haydarpaşa istasyonunda İngilizler tarafından tutuklanması.

 

2 Mart 1919 – Kazım Karabekir Paşa merkezi Erzurum'da olan 15 nci Kolordu Komutanlığına atandı.(3 Mayıs 1919'da göreve başladı.)

 

1 / 2 Mart 1920 – Mustafa Kemal Paşa'nın, I. Kolordu Komutanlığına, İngilizlere silah teslim edilmemesi ve silah depolarının i bölgelere taşınmasına ilişkin telgrafı. [Kocatürk]

 

2 Mart 1920 – Atatürk'ün, Cemiyet-i Ahmediye hakkında Kâzım Karabekir'e telgrafı: "…Ahmediye teşkilâtını yapanların yeni bir Derviş Vahdetî faciası doğurmak istediklerine şüphe yoktur."

 

2 Mart 1921 (21 Şubat-2 Mart) – Londra Konferansı devam ediyor (Sevr Antlaşmasından bazı tavizler verip, antlaşmayı onaylatmak amacıyla düzenlenmiş).

 

2 Mart 1921 – Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisi'nin ikinci toplantı yılına başlaması nedeniyle Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine genelgesi: "..İkinci millî yılda, vatanın kurtuluşunun sağlanmış olması için orduyla beraber her sınıftan bütün ahali ve memurların aynı fedakârlık hissi ile dolu olarak vatan vazifelerine devam etmelerini temenni eder ve bu bildirinin bütün ilgililere ulaştırılmasını rica ederim. İnşallah Büyük Meclis, pek uzak olmayan bir zamanda bütün memleketin kurtuluşunu tebrik ve müjdelemekle mutlu olacaktır." [Kocatürk]

 

2 Mart 1921 – Dr. Adnan Bey Meclis ikinci başkanı oldu.

 

2 Mart 1922 – Atatürk'ün, Afganistan'ın bağımsızlığa kavuşmasının 4. yıldönümü münasebetiyle Afgan Elçiliği'nde yapılan törende Elçi Ahmet Han'ın söylevine cevap konuşması.

 

2 Mart 1924 – Hilafetin/Şeriye ve Evkaf Vesaletlerinin ilgası-Tedrisatın tevhidi tekliflerinin kabulü.

 

2 Mart 1924 – C.H.P. Grubu toplantısında, ertesi gün alınacak kararlar üzerinde görüşüldü.

 

2 Mart 1924 – Şeyh Saffet ve 50 arkadaşının "Hilafetin Kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanının Türkiye dışına çıkarılmasına" dair önerge vermesi. (Önerge 3 Mart'ta mecliste kabul edildi.

 

2 Mart 1925 – Atatürk'ün, Cumhuriyet Halk Partisi Yürütme Kurulu toplantısında konuşması: "…Milletin elinden tutmaya lüzum vardır, inkılâbı, başlayan tamamlayacaktır!"

 

2 Mart 1925 – Fethi (Okyar) kabinesi istifa etti. İsmet (İnönü) 3 Mart'ta Hükümeti kurdu. (Bu olay da Şeyh Sait Ayaklanmasına bağlıdır)

 

2 Mart 1927 – "Takrir-i Sükun Kanunu"nun ikinci maddesini değiştiren ve konunu iki yıl daha uzatan kanun TBMM'de kabul edildi.

 

2 Mart 1931 – Atatürk'ün, Konya'dan Afyon'a gelişi, şehirde ziyaret ve incelemeleri, akşam Ankara'ya hareketi.

 

2 Mart 1931 – Atatürk, Afyonkarahisar lisesini ziyaret etti.

 

2 Mart 1933 – TBMM'de Türk Parasını Koruma Kanunu kabul edildi.

 

2 Mart 1933 – Atatürk'ün gece Çankaya'da film izlemesi.

 

2 Mart 1935 – Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille şehir içinde ve Keçiören yöresinde bir gezinti yaptıktan sonra Marmara Köşkü'ne gelişi, bir süre dinlenişini takiben Çankaya'ya dönüşü.

 

2 Mart 1936 – Atatürk'ün, saat 13.30'da motorla Yalova'ya hareketi, akşam saat 20.00'de Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.