Tarihte bugün Atatürk

 

02 NİSAN

 

2 Nisan 1912 – Atatürk'ün, Derne'den, Selanik'te bulunan Binbaşı Behiç (Erkin) Bey'e -İtalyan kuvvetleri karşısında 3 Mart 1912 günü kazanılan başarı hakkında- mektubu. [Kocatürk]

 

2 Nisan 1918 – Van'ın kurtuluşu.

 

2 Nisan 1920 – İstanbul'da Salih Hulusi Paşa Hükümeti, İngilizlerin baskısıyla istifa etti. (İstanbul'un işgalinden sonra, Anadolu ile olan yollar tamamen kapanmıştı. Mustafa Kemal 19 Mart'tan beri, yeni bir Meclisin oluşması çalışmasına girmişti. Bu durumda hiçbir dayanağı kalmayan Salih Paşa Hükümeti istifa etmek zorunda kaldı.)

 

2 Nisan 1920 – Yeni kabine için yine Damat Ferit Paşa'nın adı geçmeye başladı.

 

2 Nisan 1920 – İstanbul Mebuslar Meclisi'nden ilk grup Ankara'ya geldi.

 

2 Nisan 1920 – Atatürk'ün, İstanbul'dan kaçarak Ankara'ya gelen Halide Edip, Dr. Adnan (Adıvar), Hüsrev (Gerede), Yunus Nadi, Yusuf Kemal (Tengirşenk), Rıza Nur, Cami (Baykut) ve diğer bir kısım kimseleri istasyonda karşılaması. [Kocatürk]

 

2 Nisan 1921 – Boldavin'in Yunanlılar tarafından işgali.

 

2 Nisan 1922 – Atatürk'ün, Konya'da resmî daireleri ve bazı kuruluşları ziyareti, Askerî Nalbant Okulu'nda yapılan diploma töreninde konuşması: "Sanatın en basiti, en şereflisidir."

 

2 Nisan 1922 – Atatürk, Konya Askerî Nalbant Mektebi (Okulu)'nde.

 

2 Nisan 1922 – Atatürk'ün, II. İnönü Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle Sovyet Elçisi Aralof'un tebrik telgrafına cevabı: "…Giriştiğimiz şu mücadelenin gayesi, tabiî hukukumuzun kurtarılmasıdır."

 

2 Nisan 1922 – Fransız kadın gazeteci Berthe Georges-Gaulis'in, Paris'ten Atatürk'e mektubu: "Burada vaziyet, günden güne lehinizde değişikliğe uğruyor gibidir."

 

2 Nisan 1923 – Ali Şükrü Bey'in katili olduğu anlaşılan Topal Osman öldürüldü ve cesedi Meclis önünde asılarak teşhir edildi.

 

2 Nisan 1932 – Atatürk'ün, Çankaya'da kütüphanesinde gün boyunca çalışması.

 

2 Nisan 1933 – Atatürk'ün, Çankaya'da yapılan Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin toplantısına başkanlık edişi.