Tarihte bugün Atatürk

 

02 ŞUBAT

 

2 Şubat 1915 – Atatürk, 19 ncu Piyade Tümenini kurmak üzere Tekirdağ'a geldi. (Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları, Sinan Meydan, 7. Baskı, s.21)

 

2 Şubat 1915 – Atatürk'ün, Tekirdağ'a gelişi ve 19. Tümen'i kurma çalışmalarına başlaması. 25 Şubat 1915'te Tümen'in kuruluşunu tamamlayarak Maydos'a gelmiştir. (Mustafa Kemal atandığı 19. Tümen henüz oluşma halindedir. Onu bir hayli uğraşmadan sonra bulur. 2 Şubat'ta komutayı ele alır. Tümen 57 alay ile 2 depo alayından oluşmuştur. 19. Tümen 25 Şubat'ta Eceabad'a geçer. Orada 72 ve 77 alaylarla yeniden örgütlenerek Eceabad Seddülbahir savunması ile görevlendirilir.)

 

2 Şubat 1915 – Atatürk, 19 ncu Piyade Tümenini kurmak üzere Tekirdağ'a geldi. (Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları, Sinan Meydan, 7. Baskı, s.21)

 

2 Şubat 1915 – Atatürk'ün, Tekirdağ'a gelişi ve 19. Tümen'i kurma çalışmalarına başlaması. 25 Şubat 1915'te Tümen'in kuruluşunu tamamlayarak Maydos'a gelmiştir. (Mustafa Kemal atandığı 19. Tümen henüz oluşma halindedir. Onu bir hayli uğraşmadan sonra bulur. 2 Şubat'ta komutayı ele alır. Tümen 57 alay ile 2 depo alayından oluşmuştur. 19. Tümen 25 Şubat'ta Eceabad'a geçer. Orada 72 ve 77 alaylarla yeniden örgütlenerek Eceabad Seddülbahir savunması ile görevlendirilir.)

 

2 Şubat 1919 – Hükümet feshedilmiş olan İttihat ve Terakki'nin bütün mallarına elkoydu.

 

2 Şubat 1919 – Venizelos, Paris Barış Konferansı'nda Ege Adalarının, Trakya'nın ve Batı Anadolu'nun Yunanistan'a bırakılmasını istedi.

 

2 Şubat 1919 – Osmanlı çiftçiler derneği kuruldu. (Nizamnamesine göre bir meslek örgütü olan bu derneğin başkanı Milli kongre başkanı Esat Paşa'dır. Mustafa Kemal bu derneği "İttihatçı" olmakla itham etmişti.) (Misak-ı Milli, Yrd. Doç Dr. Ali Güler)

 

2 Şubat 1920 – Atatürk'ün, Maraş'ta Bitlis Defterdarı'nın eşinin gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle, bütün Müdafaa-i Hukuk şubelerine yazısı: "…Milletimizin fedekârlığı sayesinde varlığını ve bağımsızlığını kurtarmayı hedef edinen, savaş alanlarında bile kadınları erkekleriyle yarışan milletimizin millî gayede başarıya ulaşacağı hakkındaki ölmez inancımız bu fedakârlık örneğiyle de takviye edilmektedir."

 

2 Şubat 1923 – Atatürk'ün, İzmir'de, eski Gümrük Binası'nda yapılan toplantıda çeşitli konular ve Lozan görüşmeleri hakkında konuşması: "…Biz, 'barış istiyoruz!' dediğimiz zaman, 'tam bağımsızlık istiyoruz!' dediğimizi herkesin bilmesi lâzımdır. Bunu istemeye hakkımız ve kudretimiz vardır."

 

2 Şubat 1923 – Mustafa kemal ve Latife hanım İzmir gümrük binasında düzenlenen toplantıya birlikte katıldılar.

 

2 Şubat 1923 – Atatürk İzmir'de halka seslenirken; "Arkadaşlar! Sizi temin ederim ki hiç korkmayınız. Kesin olarak arz ediyorum ki bu millet İngiltere'den korkmaz efendiler!" (Bu konuşmayı yaparken dahi İstanbul'da İngiliz donanması demirlemiş vaziyetteydi.) (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.152.)

 

2 Şubat 1923 – Atatürk İzmir'de halka seslenirken; "Kabul etmek lazımdır ki asıl kurtuluşa ulaşmak, mücadeleyi tatil etmekle değil, ilelebet mücadeleyi devam ettirmekle mümkün olacaktır." (1923, Sinan Meydan, 3. Baskı., s.454)

 

2 Şubat 1923 – Atatürk İzmir'de halka seslenirken; "kalkınma için yapılması gereken şeylerin çok olduğu anlaşılıyor. Yol yapacağız, demiryolları, limanlar yapacağız. Sonra tamamen çağdaş ve bilimsel araçlar kullanarak tarımımızı yükselteceğiz. Sonra sanatkârlarımızı yetiştireceğiz ve onların sanat eserlerinden yararlanacağız. Çok miktarda dünya ile rekabete girebilecek tarzda hareket edeceğiz. Bu da fabrikalarla olacaktır." (1923, Sinan Meydan, 3. Baskı., s.459)

 

1 Ocak-2 Şubat 1924 – İlk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İzmir'de

 

1/2 Şubat 1924 – Atatürk tarafından, İstanbul gazetecilerinin İzmir'e çağrılması.

 

2 Şubat 1924 – Prof. Dr. Neşet Ömer (İrdelp) Beyin, Atatürk'ün sağlığı hakkında kamuoyuna açıklanan raporu: "…Halen Cumhurbaşkanı Hazretleri'nin tamamen sıhhatte bulunduklarını bildirir bu rapor takdim kılındı."

 

2 Şubat 1925 – Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber Ankara'ya dönüşü.

 

2 Şubat 1926 – Eşme Müftüsü Hacı Ahmet Nazif Efendi, Milli Mücadele'deki hizmetleri yüzünden Madanoğlu Mustafa'nın kızkardeşinin oğulları Kamil ve Haydar tarafından öldürüldü.

 

2 Şubat 1931 – Menemen (Kubilay) olayı nedeniyle kurulan Divan-ı Harp bu tarihte çalışmaya başladı. (mahkeme 200 kişiyi tutukladı. Mahkemenin yargıladığı 105 kişiden 27'si beraat ederken, 37 kişi idama mahkûm edildi. Karar Meclis'e onaya sunuldu. Meclis 2 Şubat 1931'de kararı onayladı ve karar 3 Şubat tarihinde sabaha karşı uygulandı. (Elebaşı Mehmet, Kubilay'ın şehit edildiği yerde asıldı.) (Atatürk ve siyaset, Cevat Şenol)

 

2 Şubat 1931 – Atatürk'ün, İzmir'de Karşıyaka Kız Öğretmen Okulu'nu ziyareti ve okulun hatıra defterine yazdıkları: "Karşıyaka Kız Öğretmen Okulu'nu ikinci defa ziyaret ediyorum. Çok memnun oldum. Bundan sonraki ziyaretlerimde daha çok memnun olacağıma inandıran çok yüksek gelişme eserleri gördüm"

 

2 Şubat 1932 – Atatürk'ün, akşamüstü Dolmabahçe Sarayı'ndan otomobille hareket ederek Beyoğlu, Şişli, Maslak ve Boyacıköy'de bir gezinti yapması, akşam yemeğini İsmet Paşa'yla beraber yemesi.

 

2 Şubat 1933 – Atatürk'ün, Bornova'da yeni yapılan Ziraat Mektebi'ni ziyareti.

 

2 Şubat 1934 – Atatürk'ün, Kırşehir'den hareketle akşam Yerköy'e gelişi.

 

2 Şubat 1935 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda, milletvekili genel seçimiyle ilgili olarak Başbakan İsmet İnönü ve C.H.P. Genel Sekreteri Recep Peker'le çalışması.

 

2 Şubat 1935 – Atatürk'ün saat 17.00'de Dolmabahçe Sarayı'nda Bakanlar Kurulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu'nun toplantısına başkanlık yapması.

 

2 Şubat 1935 – Atatürk'ün, milletvekili seçimi nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne ve ikinci seçmenlere bildirgesi: "..,.Cumhuriyetçi ve milliyetçi olmakla beraber Partimiz programından başka bir programla ve partili olmanın tabiî kayıtları dışında serbest çalışacak samimî yurttaşların ulus kürsüsünden yapacakları tenkitler ve söyleyecekleri düşüncelerle millî çalışmanın kuvvetleneceğine inanıyoruz."

 

2 Şubat 1935 – Kız Teknik Öğretmen Okulu kuruldu.

 

2 Şubat 1937 – Bursa Merinos Fabrikası'nın Atatürk tarafından törenle açılması.

 

2 Şubat 1938 – Bursa Merinos Fabrikası'nın Atatürk tarafından törenle açılması.

 

2 Şubat 1938 – Bursa kaplıcalardaki 34.380 liralık hissesini ve otele bitişik köşkünü Bursa belediyesine bağışladı. (Panzehir, Sinan Meydan)