Tarihte bugün Atatürk

 

02 TEMMUZ

 

2 Temmuz 1912 – Askerlerin siyasetle uğraşmasını yasaklayan kanunun Meclis-i Mebusan'da kabulü. (Atatürk bu görüşü 22 Eylül 1909'da toplanan İttihat ve Terakki Kongresi'nde savunmuş, ancak o zaman bir sonuç alınamamıştı). [Kocatürk]

 

2 Temmuz 1917 – Yunanistan Türkiye'ye savaş ilan etti.

 

2 Temmuz 1919 – Atatürk'ün Erzurum'a gitmek üzere 09.30'da Erzincan'dan hareketi, öğlen Tercan'a gelişi ve geceyi Tercan'da geçirişi.

 

2 Temmuz 1919 – İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe'un, Osmanlı Hariciye Nezareti'ne yazısı: "Mustafa Kemal ve Cemal Paşaların kayıtsız şartsız ve süresiz olarak geri çağrılmalarının âcil zarureti üzerine bir kere daha dikkatinizi çekmek vazifem icabındandır." [Kocatürk] (Amiral Calthorpe, 2 Temmuz 1919 tarihli nota ile, Sivas ve Konya'da itilâf çıkarlarına karşı kışkırtmalarda bulunan, Mustafa Kemal ve Cemal Paşaların derhal ve kayıtsız, şartsız İstanbul'a çağrılmalarını ve bir sureti İngiliz hükümetine sunulan bu nota hakkında ne gibi işlem yapıldığını derhal bildirilmesini talep etti.)

 

2 Temmuz 1920 – İngilizler, Mudanya'ya kuvvet çıkarma girişiminde bulundu ve Yunanlılar, Kemal Paşa ve Gönen ilçelerini işgal etti.

 

2 Temmuz 1920 – İngilizlerin Mudanya'ya asker çıkarması. Kıyıdan ateşle karşılık verilmesi üzerine bu girişimden vazgeçmeleri.

 

2 Temmuz 1920 – Yunan kuvvetlerinin Erdek ve Bandırma'ya asker çıkarmaları.

 

2 Temmuz 1920 – İngilizler Bandırma'ya bir müfreze çıkardı. (Nutuk)

 

2 Temmuz 1920 – Yunan kuvvetlerinin Kirmasti (Mustafa Kemal Paşa) ve Karacabey'i işgali.

 

2 Temmuz 1920 – Susurluk'un Yunanlılar tarafından işgali.

 

2 Temmuz 1920 – Atatürk'ün, milleti bağımsızlık için birleşmeye ve Yunanlılarla kesin savaşa çağıran bildirgesi: "…Düşmanın istilâsı ne kadar genişlerse, yıkılışı da o kadar süratli ve kesin olacaktır. Yaşamak isteyen milletimizin isteği, basit bir kelimede saklı ve gayet haklıdır: Bağımsızlık!" [Kocatürk]

 

2 Temmuz 1920 – Cemal Paşa'nın, Bakû'den Atatürk'e mektubu.

 

2 Temmuz 1920 – Sovyet Rusya Dışişleri Komiseri Çiçerin'in, Atatürk'e mektubu.

 

2 Temmuz 1921 – Atatürk'ün, beraberinde Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal (Tengirşenk) Bey olmak üzere Sovyet Elçisi Nazeranuz'un ziyaretini iade edişi.

 

2 Temmuz 1921 – İngiltere Savunma Bakanlığı'nın, İstanbul'da İngiliz Orduları Başkomutanı General Harington'a, Mustafa Kemal Paşa ile yapacağı görüşme hakkında talimatı.

 

2 Temmuz 1921 – İkdam gazetesi baş yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 2 Temmuz'da Ankara'ya giderek Mustafa Kemal Paşa ile görüşmüş, 17 Temmuz 1921 tarihli İkdam'da yaynlanan mülakatın büyük bölümü sansüre uğramıştır.

 

2 Temmuz 1926 – İzmir futbol karması ile İstanbul futbol karması maç yaptı.

 

2 Temmuz 1927 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Vali başkanlığındaki Kırklareli Heyeti'ni kabulü.

 

2 Temmuz 1927 – Atatürk'ün, saat 19.00'da Dolmabahçe Sarayı'ndan İstanbul motoruyla Beylerbeyi Sarayı'na gidişi, bir süre sonra Söğütlü yatıyla Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

2 Temmuz 1927 – İstanbul'da bulunan İngiltere, Almanya ve Mısır Elçilerinin, Afganistan Dışişleri Bakanı Mahmut Tarzi Han'ın -Atatürk'ün İstanbul'a gelişi nedeniyle- Dolmabahçe Sarayı'na gelerek Özel Defter'i imzalamaları.

 

2 Temmuz 1927 – Atatürk şerefine, gece Dolmabahçe Sarayı önünde büyük fener alayı düzenlenmesi ve Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı penceresinden halkı selâmlaması.

 

2 Temmuz 1928 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Başbakan ismet Paşa, Paris Büyükelçimiz Fethi (Okyar), Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Araş) ve Saffet (Arıkan) Beyleri kabulü ve öğle yemeğine misafir edişi.

 

2 – 11 Temmuz 1932 – Atatürk'ün liselerin müfredatına girmek üzere 4 ciltlik Türk Tarih Tezi hazırlatması, Milli eğitim bakanlığına talimatla gönderip okutulmasını istemesi.

 

2 Temmuz 1932 – İlk Türk Tarih Kongresi. Birinci Türk Tarih Kurultayı, Atatürk'ün huzurunda Ankara Halkevi'nde toplandı.

 

2 Temmuz 1932 – Atatürk'ün, Ankara Halkevi konferans salonunda çalışmalarına başlayan "Birinci Türk Tarih Kongresi"nin açılışını izlemesi. (Kongre 11 Temmuz 1932'de son bulmuştur).

 

2 Temmuz 1932 – Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin hazırladığı Birinci Türk Tarihi Kongresi Ankara'da Türk Ocağı binasında toplandı. Başkanlığını Akçuraoğlu Yusuf'un yaptığı kongrede, ünlü "tarih tezi" Reşit Galip, Afet Hanım, Sadri Maksudi (Arsal) gibi isimler tarafından savunuldu. Köprülüzade Mehmet Fuat Bey ile Zeki Velidi (Togan) teze karşı eleştirilerde bulundu. Cemiyet daha sonra Türk Tarih Kurumu adını alacaktır.

 

2 Temmuz 1932 – Keriman Halis Hanım Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi.

 

2 Temmuz 1933 – Atatürk'ün İstanbul Darülfünunu'nu ziyareti ve Hukuk Fakültesi sınavlarında bulunuşu.

 

2 Temmuz 1934 – "Basma, Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu" yürürlüğe girdi.

 

2 Temmuz 1935 – Atatürk'ün, akşamüzeri Sakarya motoru ile Florya'ya gidişi, gece geç saatlerde Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.