Tarihte bugün Atatürk

 

03 AĞUSTOS

 

2/3 Ağustos 1914 – Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'na girmek için seferberlik ilan etti. Osmanlı Devleti'nin genel seferberlik ilan etmesi, Almanya ile gizli anlaşma yapması.

 

3 Ağustos 1914 – Harbin öncesinde, donanmanın güçlendirilmesi maksadıyla İngiltere'ye sipariş edilerek yapımı tamamlanmış ve son kuruşuna kadar parası ödenmiş olan Sultan Osman ve Reşadiye isimli gemilerimize İngiltere tarafından el konulmuştu

 

3 Ağustos 1914 – Churchill'in açıklaması ile Sultan Osman ve Reşadiye'ye el konduğu resmi olarak açıklanmıştı

 

2-3 Ağustos 1916 – Atatürk komutasındaki kuvvetlerin, Bitlis ve Muş yönünde taarruza geçişi. Bugün ve bugünü izleyen günlerde Ruslarla iki tümenimiz arasında taarruz ve karşı taarruz şeklinde şiddetli çarpışmalar olmuştur. [Kocatürk] (Doğu cephesinde Mustafa Kemal'in amacı Bitlis ve Muş'un kurtarılmasıdır. Karşılıklı ilerleme ve gerilemelerden sonra gerekli hazırlıkları yapan Mustafa Kemal 2 Ağustos'ta saldırıya geçer. 7 Ağustos'ta Muş, 8 Ağustos'ta Bitlis kurtarılır. Cephenin bu kısmına nisbî bir istikrar gelir.)

 

3 Ağustos 1919 – Atatürk'ün, Erzurum'dan Ali Fuat Paşa'ya -İstanbul'daki, millî harekete taraftar olan kişilere ve Amerikan temsilcilerine bildirilmek üzere- telgrafı: "…Millî hareketin gerçek ve kesin gerekçesi İzmir olaylarından, Ermeni istilâsı tehlikelerinden doğmuş olup Erzurum Kongresi'nin bütün ruh ve gayesi ittihatçılığın, itilâfçılığın, sonuç olarak particilikle her türlü siyasî cereyanların üstündedir. Birkaç güne kadar Kongre'nin faaliyet ve çalışması bunu tamamıyla gösterecek ve ispat edecektir."

 

3 Ağustos 1920 – Atatürk'ün, Fevzi (Çakmak) Paşa ve Albay Fahrettin (Altay) Bey'le Konya'ya gelişi ve Hükümet Konağı'nda vatanseverlerle görüşmesi "…Elbirliği ile bu vatanı kurtaracağız!"

 

3 Ağustos 1920 – Mustafa Kemal yine (Sıtma nedeniyle) rahatsızlanır. (Sonsuza Yolculuk , Yrd. Doç Dr. Ali Güler)

 

3 Ağustos 1924 – Üzerlerinde Türkiye Cumhuriyeti yazısı bulunan ve Türkiye'nin ilk madeni parası olma özelliği taşıyan bronz 10 kuruşluk paralar tedavüle çıktı.

 

3 Ağustos 1924 – Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk madeni parasının basımı 1924 tarihinde gerçekleşmiştir. Basılan ilk madeni paralar 100 Para, 2,5, 5 ve 10 kuruşlardı.

 

3 Ağustos 1929 – Mekke'de Suudi Arabistan Emirliği ile Türkiye arasında bir dostluk anlaşması imzalandı. (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

 

3 Ağustos 1932 – "Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır."

 

3 Ağustos 1936 – Atatürk'ün, Ankara'dan Derince'ye gelişi ve Florya'ya geçişi.

 

3 Ağustos 1936 – 25 Mayıs 1928 tarihli İspençiyarı ve Tıbbi Müstahzarlar kanununun yerli ilaç sanayisini koruma konusundaki eksiklerini tamamlamak ve yabancı firmaların yurt içinde ilaç yapım tesisi kurmalarını engellemek için dönemin Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam'ın desteğiyle 2-5127 sayılı bakanlar kurulu kararı çıkartılması. Bu karar 11 yıl sonra Dr. Behçet Uz'un bakanlığı sırasında yürürlükten kaldırıldı. ( 1927 yılında da "Eczacılar ve eczaneler hakkında kanun çıkartılmıştı.)

 

3 Ağustos 1938 – Afet (İnan)'ın İsviçre'den İstanbul'a gelişi, Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk tarafından kabulü.

 

3 Ağustos 1938 – Atatürk'e, Dolmabahçe Sarayı'nda saat 11.00'de Prof. Dr. Eppinger ve Prof. Dr. Bergmann'ın da katılımıyla sürekli ve danışman hekimler tarafından konsültasyon yapılması.