Tarihte bugün Atatürk

 

03 OCAK

 

3 Ocak 1914 – Enver Paşa, Ahmet İzzet Paşa'nın yerine Harbiye Nazırı oldu. (Enver bey, Bingazi'deki hizmetlerine karşılık 3 yıl kıdem alarak yarbaylıktan albaylığa; kısa bir süre sonra da balkan savaşı'ndaki hizmetlerine karşılık, 3 yıl daha kıdem alarak generalliğe terfi etmiş (3 ocak 1914), harbiye nazırlığına atanmıştır.)

 

3 Ocak 1914 – Damad-ı Şehriyari Enver Bey hiçbir askeri başarısı yokken damadı olduğu padişah emriyle bir gecede paşa yapıldı, sonra başkomutanlığa getirildi. Ayrıca Harbîye nazırlığı görevini de üzerine aldı. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

3 Ocak 1915 – Churchill, Çanakkale'yi abluka altında bulunduran Amiral Garden'den Boğazın yalnız denizden zorlanmasını mümkün görüp görmediğini sorar.

 

3 Ocak 1917 – Ardahan Arap Camii'nde 373 Müslüman-Türk Ermeni çeteciler tarafından camiyle birlikte yakıldı.

 

3 Ocak 1919 – İngilizlerin Cerablus'u işgal etmeleri.

 

3 Ocak 1919 – Ardahan'da düşman işgaline mani olunmak üzere bir kongre toplanması.

 

3 Ocak 1920 – Milletvekilleri Mustafa Kemal ile görüşmeye başladı. Osmanlı Mebusan Meclisi'ne katılacak olan milletvekillerinin, gruplar halinde Ankara'ya gelmeye ve Atatürk ile görüşmeye başlamaları.

 

3 Ocak 1920 – Meclis-i Mebusan'a katılacak mebusların bazısı Ankara'ya gelmeye başladı. Aralarında Dr. Adnan (Adıvar), Cami Bey (Baykurt) ve A. Azmi Bey gibi isimlerin bulunduğu mebuslar Misak-ı Milli'nin ilk taslağı ile Mustafa Kemal'in meclis başkanlığına getirilmesi konusunu tartıştı.

 

3 Ocak 1920 – Atatürk'ün, Trakya'da Yunan faaliyetleri üzerine Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya telgrafı: "…Hükümetçe kesin girişimlerde bulunularak Yunanlıların Doğu Trakya'da olsun tahriklerine karşı durulması önemle arz olunur."

 

3 Ocak 1921 – Türkiye, Ermenistan'la barış anlaşması yaptı.

 

3 Ocak 1921 – Atatürk; "Bütün mazlum milletler zalimleri bir gün yok edecektir." (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.91.)

 

3 Ocak 1921 – Atatürk'ün, -Dışişleri Bakan Vekili Ahmet Muhtar Bey'in dış siyasetle ilgili beyanatı münasebetiyle- Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: "Hükümetin siyaseti, gayet belirgin ve açık bir siyasettir ve bu siyasette ekseriyetimize veya heyet-i umumiyemize değil, milletin heyet-i umumiyesini dayanmakta olduğuna tam kanaati vardır." [Kocatürk]

 

3 Ocak 1922 – Mersin'in Fransız işgalinden kurtuluşu.

 

3 Ocak 1922 – Fransız kadın gazeteci Berthe Georges-Gaulis'in, Adana'dan Atatürk'e mektubu: "…Avrupa'daki şahsî nüfuzunuz günden güne artmaktadır. Daima iddia ettiğim gibi, bu nüfuzunuz şahsınıza dayanacak olan gelecek barışın en önemli etkeni olacaktır." [Kocatürk]

 

3 Ocak 1922 – Atatürk'ün, Anadolu'da yetimhaneler, numune çiftlikleri vb. hayır kurumları kurma teklifinde bulunan Amerikan Yakın Şark Yardım Heyeti'ne verilecek cevabın esasları hakkında Dahiliye Vekilliği'ne yazısı: "…Ancak bu hususta gerek uzak gerek pek yakın bir mazide bize gayet pahalıya mal olan elim tecrübelere dayanarak bazı göz önüne alınacak kayıtların ifadesine kesin lüzum vardır." [Kocatürk]

 

3 Ocak 1925 – Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber trenle Konya'ya gelişi. Atatürk'ün, Konya'da tuttuğu günlük notlardan: "…Memleket ve milletin kurtuluşu ve mutluluğu için çalışmaktan başka bir amacım yoktur. Bu, bir insan için kâfi bir sevinç ve haz temin eder. Ben ve benimle beraber olanlar, hedefimizin yüceliğine, yolumuzun doğruluğuna eminiz. Bunda asla şüphe ve tereddüdümüz yoktur."

 

3 Ocak 1925 – Türkiye-Letonya dostluk antlaşması (Varşova) yapıldı.

 

3 Ocak 1926 – Atatürk'ün, Türk Tayyare Cemiyeti Genel Merkezi'ni ziyareti ve ilgililerden bilgi alışını takiben çalışmalar hakkında takdirlerini bildirmesi.

 

3 Ocak 1929 – Türkiye'nin posta telgraf ve telefon genel müdürü, merkezi İsviçre'nin Bern şahrinde bulunan Uluslararası Posta, Telgraf ve Telefon Teşkilatı'na bir mektup yazarak bundan sonra "Constantinople" yerine "İstanbul" adının kullanılması gerektiğini resmen bildirmiştir."

 

3 Ocak 1930 – Atatürk'ün, Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'ne ilk üye olarak kaydedilmesi.

 

3 Ocak 1931 – Ankara'da Menemen(Kubilay) olayı nedeniyle büyük bir miting düzenlendi. (Saat 14.00'de Ankara Türk ocakları merkezinde icra edildi.) (Atatürk ve siyaset, Cevat Şenol)

 

3 Ocak 1931 – Atatürk'ün, gece Ege vapuruyla İstanbul'dan Mudanya'ya hareketi (Geceyi gemide geçirmiştir).

 

3 Ocak 1932 – Atatürk'ün, öğleden sonra Çankaya'da İsmet Paşa'yı kabulü, saat 18.30'da Yeni Sinema'yı giderek film izlemesi, gece saat 23.00'da Kılıç Ali Bey'in evine uğrayışı.

 

3 Ocak 1914 – Enver Paşa, Ahmet İzzet Paşa'nın yerine Harbiye Nazırı oldu. (Enver bey, Bingazi'deki hizmetlerine karşılık 3 yıl kıdem alarak yarbaylıktan albaylığa; kısa bir süre sonra da balkan savaşı'ndaki hizmetlerine karşılık, 3 yıl daha kıdem alarak generalliğe terfi etmiş (3 ocak 1914), harbiye nazırlığına atanmıştır.)

 

3 Ocak 1914 – Damad-ı Şehriyari Enver Bey hiçbir askeri başarısı yokken damadı olduğu padişah emriyle bir gecede paşa yapıldı, sonra başkomutanlığa getirildi. Ayrıca Harbîye nazırlığı görevini de üzerine aldı. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

3 Ocak 1915 – Churchill, Çanakkale'yi abluka altında bulunduran Amiral Garden'den Boğazın yalnız denizden zorlanmasını mümkün görüp görmediğini sorar.

 

3 Ocak 1917 – Ardahan Arap Camii'nde 373 Müslüman-Türk Ermeni çeteciler tarafından camiyle birlikte yakıldı.

 

3 Ocak 1919 – İngilizlerin Cerablus'u işgal etmeleri.

 

3 Ocak 1919 – Ardahan'da düşman işgaline mani olunmak üzere bir kongre toplanması.

 

3 Ocak 1920 – Milletvekilleri Mustafa Kemal ile görüşmeye başladı. Osmanlı Mebusan Meclisi'ne katılacak olan milletvekillerinin, gruplar halinde Ankara'ya gelmeye ve Atatürk ile görüşmeye başlamaları.

 

3 Ocak 1920 – Meclis-i Mebusan'a katılacak mebusların bazısı Ankara'ya gelmeye başladı. Aralarında Dr. Adnan (Adıvar), Cami Bey (Baykurt) ve A. Azmi Bey gibi isimlerin bulunduğu mebuslar Misak-ı Milli'nin ilk taslağı ile Mustafa Kemal'in meclis başkanlığına getirilmesi konusunu tartıştı.

 

3 Ocak 1920 – Atatürk'ün, Trakya'da Yunan faaliyetleri üzerine Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya telgrafı: "…Hükümetçe kesin girişimlerde bulunularak Yunanlıların Doğu Trakya'da olsun tahriklerine karşı durulması önemle arz olunur."

 

3 Ocak 1921 – Türkiye, Ermenistan'la barış anlaşması yaptı.

 

3 Ocak 1921 – Atatürk; "Bütün mazlum milletler zalimleri bir gün yok edecektir." (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.91.)

 

3 Ocak 1921 – Atatürk'ün, -Dışişleri Bakan Vekili Ahmet Muhtar Bey'in dış siyasetle ilgili beyanatı münasebetiyle- Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: "Hükümetin siyaseti, gayet belirgin ve açık bir siyasettir ve bu siyasette ekseriyetimize veya heyet-i umumiyemize değil, milletin heyet-i umumiyesini dayanmakta olduğuna tam kanaati vardır." [Kocatürk]

 

3 Ocak 1922 – Mersin'in Fransız işgalinden kurtuluşu.

 

3 Ocak 1922 – Fransız kadın gazeteci Berthe Georges-Gaulis'in, Adana'dan Atatürk'e mektubu: "…Avrupa'daki şahsî nüfuzunuz günden güne artmaktadır. Daima iddia ettiğim gibi, bu nüfuzunuz şahsınıza dayanacak olan gelecek barışın en önemli etkeni olacaktır." [Kocatürk]

 

3 Ocak 1922 – Atatürk'ün, Anadolu'da yetimhaneler, numune çiftlikleri vb. hayır kurumları kurma teklifinde bulunan Amerikan Yakın Şark Yardım Heyeti'ne verilecek cevabın esasları hakkında Dahiliye Vekilliği'ne yazısı: "…Ancak bu hususta gerek uzak gerek pek yakın bir mazide bize gayet pahalıya mal olan elim tecrübelere dayanarak bazı göz önüne alınacak kayıtların ifadesine kesin lüzum vardır." [Kocatürk]

 

3 Ocak 1925 – Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber trenle Konya'ya gelişi. Atatürk'ün, Konya'da tuttuğu günlük notlardan: "…Memleket ve milletin kurtuluşu ve mutluluğu için çalışmaktan başka bir amacım yoktur. Bu, bir insan için kâfi bir sevinç ve haz temin eder. Ben ve benimle beraber olanlar, hedefimizin yüceliğine, yolumuzun doğruluğuna eminiz. Bunda asla şüphe ve tereddüdümüz yoktur."

 

3 Ocak 1925 – Türkiye-Letonya dostluk antlaşması (Varşova) yapıldı.

 

3 Ocak 1926 – Atatürk'ün, Türk Tayyare Cemiyeti Genel Merkezi'ni ziyareti ve ilgililerden bilgi alışını takiben çalışmalar hakkında takdirlerini bildirmesi.

 

3 Ocak 1929 – Türkiye'nin posta telgraf ve telefon genel müdürü, merkezi İsviçre'nin Bern şahrinde bulunan Uluslararası Posta, Telgraf ve Telefon Teşkilatı'na bir mektup yazarak bundan sonra "Constantinople" yerine "İstanbul" adının kullanılması gerektiğini resmen bildirmiştir."

 

3 Ocak 1930 – Atatürk'ün, Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'ne ilk üye olarak kaydedilmesi.

 

3 Ocak 1931 – Ankara'da Menemen(Kubilay) olayı nedeniyle büyük bir miting düzenlendi. (Saat 14.00'de Ankara Türk ocakları merkezinde icra edildi.) (Atatürk ve siyaset, Cevat Şenol)

 

3 Ocak 1931 – Atatürk'ün, gece Ege vapuruyla İstanbul'dan Mudanya'ya hareketi (Geceyi gemide geçirmiştir).

 

3 Ocak 1932 – Atatürk'ün, öğleden sonra Çankaya'da İsmet Paşa'yı kabulü, saat 18.30'da Yeni Sinema'yı giderek film izlemesi, gece saat 23.00'da Kılıç Ali Bey'in evine uğrayışı.