Tarihte bugün Atatürk

 

03 ŞUBAT

 

3 Şubat 1913 – Bulgarların savaşı yeniden başlatması.

 

3 Şubat 1915 – Birinci Kanal Harekatı. Almanların ilk denizaltı savaşını başlatmaları. Fransızlar'ın Champagne'ye saldırmaları.

 

3 Şubat 1916 – Atatürk'ün, davet üzerine, akşam Edirne İttihat ve Terakki Kulübü'ndeki yemeğe katılması.

 

3 Şubat 1919 – Fransızların Pozantı'nın güneyindeki Akköprü ve Çiftehan'ı işgal etmesi.

 

3 Şubat 1919 – Venizelos'un, Paris Barış Konferansı'nda Yunan görüşünü savunması : (Bütün adaları, Trakya'yı ve Batı Anadolu'yu Yunanistan için istemesi).

 

3 Şubat 1920 – Atatürk'ün, Akbaş cephaneliğinin Kuva-yi Milliye kahramanlarından Köprülülü Hamdi ve arkadaşları tarafından basılmasından sonra İngilizlerin Bandırma'ya 200 kişilik bir kuvvet çıkarmaları üzerine kolordu komutanlarına emri: "Cephedeki millî kuvvetlerimizin direnişini azaltabilecek ve lüzumu halinde bağımsızlığımızı savunma esnasında bizi zayıf düşürmek amacıyla yabancıların yeniden meydana gelecek işgal ve tecavüzlerine karşı, bütün komutanlarımızın son derece kararlılıkla hareket etmelerini bilhassa rica ederim."

 

3 Şubat 1920 – Fevzi Paşa, Osmanlı Hükümeti'nin Harbiye Nazırı oldu.

 

3 Şubat 1920 – Cemal Paşa'nin (Mersinli) istifasından sonra vekaleten Salih Hulusi Paşa'nın baktığı Harbiye Nazırlığı'na Fevzi Paşa (Çakmak) getirildi.

 

3 Şubat 1920 – İngilizlerin Bandırma'ya 200 kişilik kuvvet çıkarmaları.

 

3 Şubat 1923 – Gazi'nin, İzmir'de kadın hakları ve medreselere dair nutku.

 

3 Şubat 1925 – Atatürk'ün. Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa'yı makamında ziyareti, daha sonra Vekiller Heyeti'nin olağanüstü toplantısına iştirak etmesi.

 

3 Şubat 1928 – Hutbe İstanbul'da Türkçe okunmaya başlandı.

 

3 Şubat 1930 – Türkiye ile Fransa arasında dostluk antlaşması imzalandı.

 

3 Şubat 1931 – Menemen sanıklarından 27 kişi idam edildi. Bir mahkum infazlar yapılırken kaçtı.

 

3 Şubat 1931 – Atatürk'ün, İzmir'de Âsar-ı Atika (Eski Eserler) Müzesi'ni ziyareti, incelemeleri ve müzenin hatıra defterine yazdıkları: "İzmir Âsar-ı Atika Müzesi'ni gezdim. Büyük gayret ve dikkatle istifadeli bir hale getirilmiş, memnun oldun."

 

3 Şubat 1931 – Atatürk'ün, İzmir'den Aydın'a gelişi ve Türkocağı'nda konuşması: "Türkocakları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültür şubesidir. Ocaklılar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını vatandaşlara izah etmekle asıl görevlerini yapmış, ülkülerine en büyük hizmeti yerine getirmiş olurlar."

 

3 Şubat 1932 – "Kadir Gecesi" Ayasofya'da, Kuran'ın Türkçe okunduğu bir törenle kutlandı. Bugüne rastlayan Kadir Gecesi'nde Ayasofya'da yatsı namazından sonra aralarında birçok tanınmış hafızın bulunduğu Mevlidhan Heyeti Türkçe mevlid ve Kur'an okudu. Radyodan yapılan canlı yayın büyük yankı yarattı. Ankara'da Atatürk heykelinin yanına monte edilen hoparlörden de halka dinletilen yayını halk yağan karaltında dinledi. Türkçe Kur'an İslam ülkelerinde de değişik tepkilere yolaçtı. Kimi çevreler bunu "dinsizlik" diye değerlendirirken bazıları da olumlu karşıladı.

 

3 Şubat 1932 – Atatürk'ün, akşamüstü Dolmabahçe Sarayı'ndan otomobille hareket ederek Fatih ve Şişli taraflarında bir gezinti yapması.

 

3 Şubat 1933 – Atatürk'ün, İzmir'de Millî Kütüphane'yi ziyareti, kitapları tetkiki ve bilgi alışı.

 

3 Şubat 1933 – Atatürk'ün, kendisini Isparta'ya davet eden telgrafa cevabı: "Arzuma rağmen Isparta'ya uğramaya imkan bulamadığımdan üzgünüm. İktisat Vekili Celâl (Bayar) Beyefendi, adıma da güzel Isparta'yı ve onun muhterem halkını ziyaret edecek ve hepinize sevgi ve saygılarımı sunacaktır."

 

3 Şubat 1933 İstanbul – Ankara arasında ilk uçak seferi denemesi yapıldı.

 

3 Şubat 1934 – Atina'da, Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya arasında 'Balkan Paktı' imzalandı.

 

3 şubat 1934 – Atatürk'ün, Yerköy'den Yozgat'a gelişi, resmî ziyaretleri, gece Yerköy'e dönüşü.

 

3 Şubat 1934 – Atatürk Yozgat Lisesi'nde .

 

3 Şubat 1935 – Atatürk'ün, saat 16.00'da Dolmabahçe Sarayı'nda Bakanlar Kurulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapması.

 

3 Şubat 1937 – Atatürk'ün, öğleye, doğru otomobille Bakırköy'e kadar bir gezinti yapması, gece Gardenbar'ı şereflendirmesi.

 

3 Şubat 1938 – Atatürk'ün, öğleden sonra Bursa'dan Mudanya'ya hareketi, Mudanya'dan Ege vapuruyla İstanbul'a gelişi ve geceyi vapurda geçirişi.