Tarihte bugün Atatürk

 

04 MAYIS

 

4 Mayıs 1915 – İngilizlerin, sabah, Arıburnu cephesinden Kabatepe'ye -topçu ateşi desteğinde- asker çıkarmaya başlaması üzerine Atatürk'ün, Kabatepe'deki 77. Alay Komutanı Binbaşı Saip Bey'e emri: "Kuvvetiniz, karaya çıkan düşmanı def etmeye kâfidir. Taarruz edip uzaklaştırınız!" (Taarruz sonucu, çıkarma yapan düşman ağır kayıp vererek tekrar gemilerine dönmüştür). [Kocatürk]

 

4 Mayıs 1919 – Atatürk'ün Samsun'a gönderilmesiyle ilgili kararname 4 Mayıs 1919 Pazar günü Bakanlar Kurulu'nda da görüşülüp kabul edildi.

 

4 Mayıs 1920 – Atatürk'ün, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen esasları ve İcra Vekilleri Heyeti'nde görev alan kişileri bildiren" genelgesi: "Millî iradenin fiilen vatanın mukadderatına el koymuş tanınması, esas ilke olarak kabul edilmiştir."

 

4 Mayıs 1920 – Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) kuruldu.

 

4 Mayıs 1920 – Maliye Vekilliğine Hakkı Behiç Bey'in, Maarif Vekilliğine Rıza Nur Bey'in seçilmeleri.

 

4 Mayıs 1920 – Mustafa Kemal'in Lenin'e mektubu. (Mustafa Kemal, silah, erzak ve para karşılığı işbirliği öneriyordu.)(Sivas kongresinde bir büyük devletten yardım alınabilir kararı vardı lakin bu büyük devlet ABD olarak tasarlanmıştı. Oysa şimdi Rusya'dan yardım alınacaktı.)

 

4 Mayıs 1924 – Atatürk'ün, "New York Herald" muhabirine hilâfet ve yabancı dinî kurumlar hakkında demeci: "…Her adımda patrikhaneler ve hilâfet gibi siyasî, dinî kurumların hukuku ile karşı karşıya geldik. Patrikhanelerin veya hilâfetin itirazlarına maruz olmaksızın hiçbir düzenleme veya ilerici fikir, idare şeklimize sokulamıyordu."

 

4 Mayıs 1930 – Cumhuriyet gazetesi, ilk kadın yargıcımız Beyhan Hanım'ın dün ilk defa mahkemeye çıktığını yazıyor ve fotoğrafını veriyordu. Haberde, Beyhan Hanım'ın ilk kadın avukatlardan olduğu, Birinci Ticaret Mahkemesi'nde işe başladığı belirtiliyordu.

 

4 Mayıs 1931 – T.B.M.M"nin altıncı Dönem fevkalade toplantısında Gazi Mustafa Kemal üçüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçildi.

 

4 Mayıs 1931 – Dördüncü Büyük Millet Meclisi'nin açılışı.

 

4 Mayıs 1931 – Atatürk'ün, üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teşekkürü ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla ant içmesi: "Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Cumhuriyetin kanunlarına ve millî egemenlik esaslarına riayet ve bunları savunma, Türk milletinin saadetine sadıkane ve bütün kuvvetimle çaba sarf etme, Türk Devleti'ne yönelecek her tehlikeyi tam bir şiddetle men, Türkiye'nin şan ve şerefini koruma ve yükseltmeye ve üstlendiğim görevin gereklerine varlığımı vermekten ayrılmayacağıma -huzurunuzda- namusum üzerine söz vererek ant içerim." [Kocatürk]

 

4 Mayıs 1931 – Atatürk'ün, Çankaya'da Danimarka Elçisi Schon Peter'in güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.

 

4 Mayıs 1931 - Irak Kralı Emir Faysal Ankara'da Mustafa Kemal'i ziyaret etti.

 

4 Mayıs 1933 – Atatürk'ün, akşam saat 21.30'da İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın evine gidişi, gece Çankaya'ya dönüşü.

 

4 Mayıs 1934 – Atatürk'ün, Yalova'dan Bursa'ya gelerek öğle yemeğini burada yemesi ve tekrar Yalova'ya dönüşü.

 

4 Mayıs 1935 – Atatürk'ün, öğleden evvel Ankara Numune Hastanesi'ni ziyareti, geceyi kütüphanesinde çalışmakla geçirmesi.

 

4 Mayıs 1937 – Dersim isyanı büyüyünce Ankara'da Atatürk'ün ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın da katıldığı gizli bir toplantı yapılması. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

4 Mayıs 1937 – Atatürk'ün Cumhurreisi olarak başkanlık ettiği hükümet toplantısında, Tunceli'de ayaklanmacılara karşı daha etkili saldırılarda bulunulmasını, köylerdeki halkın toplanarak başka yerlere nakledilmesini ve daha başka önlemlerin alınmasını içeren "Tunceli Tenkil Harekâtı" kararları alındı.

 

4 Mayıs 1937 – Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı " Atatürk başkanlığındaki toplantı kararlarını içeren uyarı bildirilerini" uçaklarla Dersim bölgesine attı. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

4 Mayıs 1937 – Atatürk'ün, öğleden sonra Ankara Numune Hastanesi'ni ziyareti, dönüşte İsmet İnönü'nün köşküne, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı'na uğraması.