Tarihte bugün Atatürk

 

04 AĞUSTOS

 

4 Ağustos 1912 – Atatürk'ün, Deme Komutanı olarak günlük emri: "…Bütün subaylar ve askerî kişiler harbe katıldıkları günden bugüne kadar gözlem ve izlenimlerine dair gayet kısa ve maddî esaslara dayalı birer defter yapacaklardır. Bu defterler bir aya kadar tamamlanmalıdır." [Kocatürk]

 

4 Ağustos 1914 – Enver Paşa'nın, Harbiye Nazırlığı da üzerinde kalmak üzere Başkomutan Vekili oluşu.

 

4 Ağustos 1914 – 4 Ağustos 1914 Tarihinde Sırbistan Ataşemiliterliği'ne tayin kılınmış ise de Sofya Ataşemiliterliği'ne ipka edilmiştir. Kaynak: Atatürk'ün Özlük Dosyası

 

2 Ağustos 1918 – Mustafa Kemal'in Viyana'dan İstanbul'a dönmesi. (Bu tarih bazı kaynaklarda 4 Ağustos 1918 olarak gösterilmiştir.)

 

2 Ağustos 1918 – Atatürk'ün, Viyana'dan İstanbul'a dönüşü. (K.A., s.231; Borak, s. 163; Ata ve i., s. 74). (Bu tarih A.A.K., s.61 ve A.H.E., s. 151'de 4 Ağustos 1918 olarak gösterilmiştir). [Kocatürk]

 

4 Ağustos 1918 – Atatürk'ün, Pera Palas'ta Ahmet İzzet Paşa ile görüşmesi. (A.A.K., s.61;A.H.Y.H., Y.S. 16.5.1941). (Bu tarih, Ata ve i., s.74'te 3 Ağustos 1918 olarak gösterilmiştir). [Kocatürk]

 

4 Ağustos 1918 – Mustafa Kemal'in Karlsbad'da tedavisi tamamlanmadan apar topar İstanbul'a dönüşü.

 

4 Ağustos 1919 3. Kafkas Tümeni Komutanı Yarbay Halit (General Karsıalan), Mustafa Kemal Paşa'ya bağlılık telgrafı çekti.

 

4 Ağustos 1919 İsmet Bey Askeri Şûra üyeliğine getirildi.

 

4 Ağustos 1920 – Gelibolu'nun işgali.

 

4 Ağustos 1920 – Atatürk'ün Konya'da Hastane'yi ve Lise'yi ziyareti, öğleden sonra Hükümet Alanı'nda konuşması.

 

4 Ağustos 1920 – Atatürk Konya Sultanî Mektebi (Erkek Lisesi)'nde.

 

4 Ağustos 1920 – Atatürk'ün, akşam trenle Konya'dan Pozantı'ya hareketi.

 

4 Ağustos 1921 – Atatürk'ün Başkomutanlığı kabulü.

 

4 Ağustos 1921 – Mustafa Kemal Paşa'nın "Meclisin hakkındaki Başkomutanlık teklifini 3 aylık süre için kabul ettiğine dair" meclis başkanlığına önerge vermesi. (Nutuk)

 

4 Ağustos 1922 – Mustafa Kemal Paşa, 1 Ağustos'ta Akşehir'e gelen Milli Savunma Bakanı Kazım (Özalp) Paşa ile de gerekli görüşmeyi yaptıktan sonra Ankara'ya dönüp 4 Ağustos'ta taarruz kararını hükümete bildirdi.

 

4 Ağustos 1922 – Enver Paşa'nın, Buhara'nın doğusunda bir çarpışmada Ruslar tarafından şehit edilmesi.

 

4 Ağustos 1922 – Enver Paşa Tacakistan (Buhara'da) savaş meydanında öldürüldü. (Cesedi birkaç gün sonra tesadüfen fark edildi.)

 

4 Ağustos 1922 – İngiltere Başbakanı Lloyd George'un Avam Kamarası'nda konuşması: "…Mustafa Kemal büyük bir general ve büyük bir yurtsever olabilir; ama Müslümanların başı İstanbul'dadır, halifedir(!)"

 

4 Ağustos 1922 – Atatürk'ün taarruz kararını hükümete bildirmesi.

 

4 Ağustos 1922 – İngilizler, padişaha bağlı, Bursa başkentli bir "İyonya devleti" kurdurmayı da hayal ediyorlardı. Lloyd George 4 Ağustos 1922'de Avam kamarasında bu İyonya devletini desteklediğini açıklamıştı. (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.151.)

 

4 Ağustos 1923 – Rauf Bey (Orbay) İcra Vekilleri Heyeti Reisliği'nden (başbakanlık) ayrıldı.

 

4 Ağustos 1923 – Fethi Ali Okyar'ın, Rauf Orbay'ın başbakanlıktan ayrılması üzerine başbakan seçilmesi.

 

4 Ağustos 1927 – Atatürk'ün, saat 20.00'de Dolmabahçe Sarayı'nda Başbakan İsmet İnönü'yü kabulü.

 

4 Ağustos 1932 – Atatürk'ün, Ertuğrul yatı ile Dolmabahçe'den Yalova'ya hareketi ve saat 20.00'de Yalova'ya gelişi.

 

4 Ağustos 1936 – Atatürk'ün, Florya'da denize girişi.

 

4 Ağustos 1938 – Atatürk'e, Dolmabahçe Sarayı'nda saat 15.00'de Prof. Dr. Bergmann'ın da katılımıyla sürekli ve danışman hekimler tarafından konsültasyon yapılması. Atatürk'ü muayene için çağrılan Prof. Dr. Eppinger'in, Viyana'ya dönmek üzere İstanbul'dan ayrılışı.