Tarihte bugün Atatürk

 

04 HAZİRAN

 

4 Haziran 1914 – 299. sayıdan itibaren Sebilüreşad'ın hükümet tarafından kapatılması. Hiç ara vermeden Sebilünnecat (Sayı 300, 301) adıyla yayınına devam etmesi. Sayı 302'den itibaren eski adıyla yayınına devamı.

 

4 Haziran 1915 – Seddülbahir'de 3. Kirte Savaşı. İngilizlerin, Kirte bölgesine yaptıkları taarruz, öğleden sonra 19. Tümen cephesine yöneldi.

 

4/5 Haziran 1915 – İngilizlerin, Arıburnu cephesinde, gece bazı siperlerimize girmeye muvaffak oluşu, ancak karşı hücumla siperlerin bir bölümünün geri alınışı (Atatürk, bu gece sabaha karşı Düztepe'deki karargâhtan Tümen cephesine gelerek askeri harekâtı yönetmiştir).

 

4/5 Haziran 1915 – İngilizler gece Arıburnu'na taarruz etti. Savunmayı sabaha karşı Düztepe'deki karargâhından Tümen cephesine gelen Mustafa Kemal yönetti. (19 ncu Tümen birlikleri kaybedilen mevzileri geri almıştır.) (Cumhuriyet Tarihi Yalanları, Sinan Meydan)

 

4 Haziran 1916 – Atatürk'ün, akşama doğru, Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'le beraber 12. Alay ordugâhına gidişi, cepheye hareket edecek olan alaya gerekli emirler verişi, daha sonra 4. Tümen Karargâhı'na da uğrayarak Tümen Komutanı Aziz Samih (İlter) Bey'i ziyareti.

 

4 Haziran 1918 – Ermeniler'in 1. Dünya Savaşı'nda barış istemesiyle Batum Anlaşması imzalandı.

 

4 Haziran 1919 - Nazilli, Yunanlılar tarafından işgal edildi.

 

4 Haziran 1920 – İtilaf Devletleri Macarlarla, Trianon Barış anlaşmasını imzaladı.

 

4 Haziran 1921 – Atatürk'ün, Kâzım Karabekir'e telgrafı: "…Enver hakkında açık yayına karar verdik. Gerektiğinde yayınlayacağız. Enver'in temsil ettiği cereyana karşı gerektiğinde pek açık uygulamada bulunmak kararındayız."

 

4 Haziran 1921 – Mustafa Kemal, İsmet Paşa'yla Çankaya'da görüştü.

 

4 Haziran 1922 - Yunanistan'ın Anadolu Orduları Başkomutanlığına, General Hacıanesti atandı. Yunan Küçük Asya Ordusu Başkomutanlığına General Hacıanesti'nin getirilişi.

 

4 Haziran 1926 – Atatürk'ün, otomobille Bursa'dan Mudanya'ya gelişi.

 

4 Haziran 1928 – Atatürk'ün, trenle Ankara'dan İstanbul'a hareketi, İstanbul'a varışı.

 

4 Haziran 1930 – Mustafa Kemal Türk Ocağı Türk Tarihi tetkik Heyeti'ni kurdurttu. 16 kişilik bu heyet ilk toplantısını 4 Haziran 1930 senesinde Türk Ocağı merkez binasında Hamdullah Suphi Tanriöver başkanlığında yaptı. 1931 Nisanında Türk ocakları kapatılınca, bu heyetinde tüzel kişiliği kayboldu.) (Akl-ı Kemal, C.4, Sinan Meydan)

 

4 Haziran 1930 – Türk Tarihi Tetkik heyeti Ankara'da ilk toplantısını yaptı. Ekip, 16 kişiden oluşuyordu. Heyet başkanlığına Tevfik Bey (Bıyıklıoğlu) seçildi.

 

4 Haziran 1932 – Türkiye'deki yabancıların kamu işlerinde çalışması yasaklandı.TBMM'de Türkiye'de yabancıların çalışmasına kısıntılar getiren Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Kanunu kabul edildi. Herhangi bir ustalık gerektirmeyen işler yabancılara yasaklandı. Bazı işler Bakanlar Kurulu'nun iznine tabi kılındı.

 

4 Haziran 1933 – Atatürk'ün, Genelkurmay Başkanlığı'na gidişi ve Mareşal Fevzi Çakmakla görüşmesi.

 

4 Haziran 1933 – Atatürk'ün, akşam, devlet ve fikir adamlarıyla sohbet esnasında söyledikleri: "Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyet'i kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün gereklerini sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. Kadın haklarını tanımak da bunun bir gereği olacaktır. Müsterih olunuz!"

 

4 Haziran 1935 – Atatürk'ün, İstanbul'dan Ankara'ya gelişi.

 

4 Haziran 1937 – Orman Genel Müdürlüğü kuruldu.

 

4 Haziran 1937 – Atatürk'ün, akşam trenle Ankara'dan İstanbul'a hareketi.

 

4 Haziran 1937 – Atatürk'ün, Ankara'dan İstanbul'a gelişi.

 

4 Haziran 1937 - T.B.M.M'de "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu" kabul edildi.