Tarihte bugün Atatürk

 

04 NİSAN

 

4 Nisan 1917 – Atatürk'ün, sabah, Akviran'dan Hani'ye hareketi, yolda 24. Alay'a ait bir batarya ile iki seyyar hastaneyi denetlemesi, Hani'ye gelişi, kasabadaki ambar, silâh deposu ve hastaneleri gözden geçirmesi.

 

4 Nisan 1920 – Anzavur Ahmed, Gönen'i ele geçirdi.

 

4 Nisan 1920 – 12. Kolordu komutanı Fahrettin (Altay) Ankara'ya gelerek, Mustafa Kemal ile görüştü. (Ankara'ya katılmış oldu).

 

4 Nisan 1920 – Atatürk'ün, Konya heyetiyle beraber Ankara'ya gelen 12. Kolordu Komutanı Albay Fahrettin (Altay) Bey'le görüşmesi. [Kocatürk]

 

4 Nisan 1920 – Atatürk'ün, akşam Ankara'da, Anadolu'ya geçen gazeteci Yunus Nadi'yi kabulü ve görüşmesi: "…Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O esir olmayı ve hor görülmeyi kabul etmez! Milletin bağımsızlığını vatanın son kaya parçası üzerinde savunacağız; kurtaracağız veya eğer mukadderse öleceğiz! Fakat eminiz ki ölmeyeceğiz ve kurtaracağız!" [Kocatürk]

 

4 Nisan 1921 – Ülkemizde ilk ciddi basketbol müsabakası Cağaloğlu Öğretmen okulu bahçesinde ABD ile Türkiye arasında oynandı. ABD maçtan 18-14 galip ayrıldı. 1933 yılında ülkemizde basketbol ligi kuruldu. 1934 yılında kurulan Spor Oyunları bünyesinde Türkiye Basketbol federasyonu teşkil edildi.

 

4 Nisan 1922 – Atatürk'e, Konya Darülmuallimatı (Kız Öğretmen Okulu)'nın Armağanı.

 

4 Nisan 1924 – Mehmet Rıfat Börekçi'nin ilk diyanet işleri başkanı olarak göreve başlaması. (5 Mart 1941 tarihindeki vefatına kadar bu görevde kalmıştır.) (Börekçi 27 Ekim 1920 'de müftülüğü seçerek, vekillik görevinden azlini istemişti. 23 Aralık 1922 tarihinde ise Şer'iye vekaleti heyet-i İtfaiye azalığına başlamıştı.)

 

4 Nisan 1929 – Yargılama sisteminde önemli değişiklikler getiren Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu TBMM'de kabul edildi.

 

4 Nisan 1929 – İstanbul'da Darülfünun öğrencilerinin yaptığı toplantıda gençlik yerli malı kullanmaya çağrıldı.

 

4 Nisan 1929 – Yerli malları haftası ilk kez kutlandı.

 

4 Nisan 1934 - Ankara'da Türkiye – Çin dostluk antlaşması imzalandı.

 

4 Nisan 1937 – Konya Ereğli'de Sümerbank dokuma ve bez fabrikası işletmeye açıldı.