Tarihte bugün Atatürk

 

05 MAYIS

 

5 Mayıs 1915 – İngilizlerin, sabah tekrar Kabatepe ve Arıburnu'ndan karaya asker çıkarmaya başlaması (Bu gece 19. Tümen'e bağlı bir kısım kuvvetlerin yaptığı taarruzlarla düşmana ağır kayıplar verdirilmiş, bir siper de zaptedilmiştir. [Kocatürk]

 

5 Mayıs 1919 – Harbiye Nezareti'nin, 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliğine atanmasının Atatürk'e resmen bildirildiği hakkında Genelkurmay Başkanlığı'na yazısı.

 

5 Mayıs 1919 – Atatürk'ün 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği'ne atanma kararının, Takvim-i Vakayi'de yayımlanması. Mustafa Kemal'in Samsun'a atanma emri, Takvimi Vekayi'de yayınlandı.

 

5 Mayıs 1920 – Şeyhülislam Dürizzade Abdullah'ın fetvasına karşılık, Ankara Müftüsü Rıfat (Börekçi) ile Anadolu din adamlarının, 251 imzalı fetvası yayınlandı. (Hakimiyeti Milliye'de)

 

5 Mayıs 1920 – Konya'da ayaklanma çıktı.

 

5 Mayıs 1920 – Konya'da bir fesat derneği keşfedildi. Tutuklamalar başladı ancak bir süre sonra liderleri halkı da kışkırttı ve Konya içinde silahlı toplantı yapmaya kalktılar. İsyancılar, Konya'daki askeri birlik tarafından dağıtıldı, ön ayak olanlar tutuklandı. (Nutuk)

 

5 Mayıs 1920 – Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce seçilen "İcra Vekilleri Heyeti"nin, Atatürk'ün başkanlığında ilk toplantısını yapması. TBMM tarafından seçilen ilk Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında toplandı. (4 Mayıs'ta İcra Vekilleri heyeti seçiminin tamamlanması üzerine, kabine 5 Mayıs 1920‟de ilk toplantısını Mustafa Kemal'in başkanlığında gerçekleştirdi.)

 

5 Mayıs 1922 – Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlık süresinin uzatılması kanun teklifinin kendisinin de rahatsızlığı nedeniyle bulunamadığı mecliste çoğunluk sağlanamadığı için reddolunması. (Ordunun başkomutansız kalması.) (Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığa devam kararı alıp bunu bakanlar kuruluna bildirmesi.) (Nutuk)

 

5 Mayıs 1922 – Atatürk'ün, Başkomutanlık Kanunu'nda mevcut yetkilerin kaldırılmasını isteyen muhalifler hakkında Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'ya gizli telgrafı ve İsmet Paşa'nın Başkomutan'a düşüncelerini bildiren cevabı.

 

5 Mayıs 1925 – Gazi çiftliklerinin temeli, Atatürk Orman Çiftliği alanında Yassıdere mevkinde Türk Çiftçisine örnek teşkil etmesi amacıyla 5 Mayıs 1925 tarihinde hıdrellez günü atıldı. (Toplam 150.395 dönümdü.)

 

5 Mayıs 1925 – Atatürk, Ankara'da Gazi Orman çiftliğinin yapım çalışmalarını izledi.

 

5 Mayıs – 21 Eylül 1925 – Mustafa Kemal her gün birkaç saatini Gazi Çiftliğinde geçirmiştir. (Akl-ı Kemal, c.1, Sinan Meydan)

 

5 Mayıs 1925 – Yunanistan'daki Ermeni komitecilerinin Gazi Mustafa Kemal'i öldürmekle görevlendirdikleri Manok Manükyan Ankara'da idam edildi.

 

5 Mayıs 1926 – Gazi Orman Çiftliğinin 1. kuruluş yıldönümünün kutlanması, bu nedenle yüzlerce davetlinin çiftliği ziyareti.

 

5 Mayıs 1928 – Atatürk, Ankara Gazi Orman çiftliğinin üçüncü kuruluş yıldönümü kutlamalarına katıldı.

 

5 Mayıs 1933 – Atatürk'ün, Ankara'ya 18 km uzaklıktaki Ahlatlıbel bölgesinde devam eden arkeoloji araştırmalarını izlemesi.

 

5 Mayıs 1934 – Atatürk'ün, Yalova'dan vapurla Derince'ye gelişi, buradan trenle Ankara'ya hareketi.

 

5 Mayıs 1935 – Atatürk'ün, Çankaya'da Romanya Elçisi Eugene Fliotti'nin güven mektubunu kabulü.

 

5 Mayıs 1936 – Atatürk'ün, Mısır Kralı I. Fuat'ın ölümü nedeniyle Prens Faruk'a başsağlığı telgrafı.

 

5 Mayıs 1938 – Atatürk'ün, saat 13.00'de otomobille Gazi Orman Çiftliği'ne gidişi, öğle yemeğini burada yemesi, akşamüzeri Çankaya'ya dönüşü.