Tarihte bugün Atatürk

 

05 MART

 

5 Mart 1917 – Mustafa Kemal'in -Hicaz Kuvve-i Seferiye Komutanlığının kaldırılması üzerine- 2'nci Ordu Komutanlığına atanması.

 

5 Mart 1920 – Londra Konferansı'nda Lloyd George, Maraş'ın Türklerin eline geçmesinden sonra İstanbul'un işgal edilmesini önerdi.

 

5 Mart 1920 – Kuvayı Milliye birlikleri, Fransızlara karşı saldırıya geçti. Urfa bölgesinde Kuvay-i Milliye'nin Fransız Kuvvetlerine taarruzu ve şiddetli çarpışmalar.

 

5 Mart 1921 – Koçkiri Ayaklanması. İmranlı'da Koçkiri Aşireti'ne bağlı kişiler kasabayı bastı. Köyleri işgal etti.

 

5 Mart 1921 – Atatürk'ün, Çankaya'da Sovyet Elçisi Budu Medivani'nin güven mektubunu kabulü.

 

5 Mart 1922 – Atatürk'ün, annesi Zübeyde Hanım'a mektubu: "…Benim mektup yazmak hususundaki tembelliğimi eskiden beri bilirsiniz. Sağlığım çok iyidir, işler, Allaha şükür fevkalâde memnuniyet verici bir halde seyrediyor. Buraya gelmekte acele etmeye lüzum yoktur, inşallah yakında ben oraya geleceğim."

 

5 Mart 1922 – Mustafa Kemal'in annesinin Şubat 1922 tarihli mektubuna cevabı; "Sağlığım iyi, işler iyi gidiyor. Gelmekte acele etmeyin. İnşallah yakında ben oraya geleceğim."

 

5 Mart 1923 – Mecliste bir konuşma yapan Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey, Lozan'da alınan kararlarla birlikte hükümeti de şiddetle eleştirdi.

 

5 Mart 1923 – Atatürk, Latife hanımın ailesi ile birlikte Çankaya köşkünde.

 

5 Mart 1924 – Halifenin ve hanedan üyelerinin yurdu terk ettiği gazetelerde yer aldı. Halifeciler olaylar çıkacağını umuyordu ama öyle olmadı. (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

 

5 Mart 1924 – Yeni çıkan yasa gereği İstanbul'da medreselere el konuldu.

 

5 Mart 1924 – Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından TBMM'nin 3 Mart 1924'te kabul ettiği 431 sayılı kanunla, Osmanlı Hanedanı'nın 144 üyesi sınırdışı edildi. Sirkeci İstasyonu'ndan 5 Mart akşamı kalkan Simplon Ekspresi'ndeki yolcular, dönüşü olmayan bir yola çıkmıştı.

 

5 Mart 1924 – T.B.M.M.'nde "Ziraat ve Ticaret Vekaletleri Teşkiline Dair Kanun" kabul edildi.

 

5 Mart 1925 – Atatürk'ün, öğleden sonra Millî Savunma Bakanı Recep (Peker) Bey'i ziyareti, daha sonra onunla birlikte içişleri Bakanı Cemil (Uybadın) Bey'i makamında ziyareti.

 

1-5 Mart 1930 – Atatürk, Fahrettin Altay Paşa, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya Bey ve Afet İnan Hanımefendi ile birlikte İzmir'de.

 

5 Mart 1930 – Atatürk'ün, İzmir'den Antalya yönüne hareketi.

 

5 Mart 1931 – TBMM'de seçim kararı alındı.

 

5 Mart 1932 – Atatürk'ün, İstanbul'dan Ankara'ya gelişi.