Tarihte bugün Atatürk

 

05 OCAK

 

5 Ocak 1915 – 3 Ocak'ta Churchill, Çanakkale'yi abluka altında bulunduran Amiral Garden'den Boğazın yalnız denizden zorlanmasını mümkün görüp görmediğini sorar (sorusuna bu iş için eski savaş gemilerinin kullanılacağını ve sağlanacak sonuçların, uğranılacak kayıpları haklı göstereceğini de ekler).

 

5 Ocak 1915 – 5 Ocak'ta Amiral Garden'in cevabı gelir: Bir baskınla Çanakkale Boğazı'nın zorlanabileceğini sanmadığını fakat esaslı bir plana dayanılarak sayısı fazla gemilerle bunun yapılabileceğini bildirir. Bu cevap savaş komitesi üyelerini tatmin eder.

 

5 Ocak 1917 – Rus ve Romen kuvvetlerinin Dobruca'yı terk etmeleri.

 

5 Ocak 1918 – Hintli Müslümanların İngilizlerin Anadolu'ya dair isteklerinden rahatsız olan Hintlileri telkin etmek için, İngiliz Başbakanı Llyod George şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı; " Biz Türkiye'yi ne başkentinden, ne ünlü ve zengin Anadolu topraklarından ve ne de çoğunluğu Türk olan Trakya'sından yoksun bırakmak amacında değiliz. (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.41.)

 

5 Ocak 1918 – Mustafa Kemal, Doktor Rasim Ferit'in Harbiye'deki evinde akşam yemeğine sivil kıyafetle katıldı.

 

5 Ocak 1921 – Çerkez Ethem ve kardeşleri, işgal kuvvetleri tarafına geçtiler.

 

5 Ocak 1921 – Kral Konstantin, Yunan Parlamentosu'nda ordunun Yunanistan'ın milli amaçları için mücadele ettiğini, bu nedenle halkın destek ve yardımda bulunmasını söyledi.

 

5 Ocak 1921 – Atatürk'ün, Dağıstan'ın bağımsızlığının, Sovyet Rusya tarafından tanınması münasebetiyle Lenin'etelgrafı.

 

5 Ocak 1922 – Adana'nın kurtuluşu.

 

5 Ocak 1922 – Türk Ordusu, Fransızların terk ettiği Adana ve Ceyhan'a girdi. Halk bayram sevinci ile sokaklara döküldü.

 

5 Ocak 1922 – 178 sayılı kanunla cephe ve gerisindeki orduya ait bütün çelimsiz ve zayıf hayvanların ve fazla kağnıların bedelsiz olarak muhtaç çiftçilere verilmesi kararlaştırıldı.

 

5 Ocak 1925 – Atatürk'ün, Konya'da Kolordu'yu, Vilâyet'i, Belediye'yi ve Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi'ni ziyareti.

 

5 Ocak 1925 – Atatürk'ün, Konya'da tuttuğu günlük notlardan: "…Biz keyfî hareket etmeyiz. Müstebit asla değiliz. Hayatımız, bütün faaliyetimiz memleket işlerinde keyfî ve müstebit hareket edenlere karşı mücadele ile geçmiştir. Bizim akıl, mantık ve zekâ ile hareket etmek belirgin özelliğimizdir. Bütün hayatımızı dolduran olaylar, bu gerçeğin kanıtıdırlar." [Kocatürk]

 

5 Ocak 1930 – Atatürk'ün, Kalinin'in 31.12.1929 tarihli telgrafına cevabı: "..Ankara'da Türk-Sovyet protokolünün imzası, memleketlerimizin arasında müşkül zamanlarda kurulan ve iki tarafın karşılıklı anlaşmaları ve barış gayesine hizmet etmek hususundaki samimî arzuları sayesinde gelişen dostane münasebetler için pek ziyade memnuniyeti gerektiren bir olaydır."

 

5 Ocak 1931 – Ziraat Kongresi İktisat Bakanı Mustafa Şeref Bey'in (Özkan) konuşmasıyla Ankara'da açıldı.

 

5 Ocak 1931 – Atatürk'ün, Bursa'da Türkocağı'nı, Tümen Komutanlığı'nı ziyareti, saat 17.00'de Mudanya'ya hareketi.

 

5 Ocak 1931 – Atatürk'ün, gece saat 23.00'te Ege vapuru ile Mudanya'dan Derince'ye gelişi, buradan trenle Ankara'ya hareketi.

 

5 Ocak 1937 – Atatürk'ün, Haydarpaşa'dan trenle Konya'ya hareketi.