Tarihte bugün Atatürk

 

06 EYLÜL

 

6 Eylül 1909 – Mustafa Kemal'in Selanik'te III. Ordu Piyade Subay Talimgahı Komutanı olması. (Aynı yıl içinde Kolağası rütbesiyle 38. Piyade Alayı Komutanı olmuştur.)

 

6 Eylül 1910 – Atatürk'ün, Selanik'te 3. Ordu Subay Talimgahı Komutanlığıma atanması. (Bu tarih Erden, s. 11'de 6 Eylül 1909; K.A., s.868'de 4 Eylül 1910; A.H.E., s.47'de 6 Haziran 1910 olarak verilmiştir). (Bu olay esnasında Selanik'te bulunan Behiç Erkin hatıralarında, Atatürk'ün isteği ile olan bu atamanın orduca önerilmesine rağmen, rütbesinin küçüklüğü gerekçe gösterilerek yerine getirilmediğini, komutanlığa bir Alman yarbayının gönderildiğini ifade etmektedir. (Kaynak: Kocatürk)

 

6 Eylül 1910 – 6 Eylül 1910 Tarihinde 3 ncü Ordu Zabitan Talimgahı Kumandanlığı'na ve sene-i mezkûre teşrinievvelinde tekrar mezkûr 3 ncü Ordu Erkân-ı Harbiyesine ve bilahara Kânunusâni zarfında 5 nci Kolordu Erkân-ı Harbiyesine tayin buyrulmuştur.

 

6 Eylül 1915 – Bulgaristan, İttifak Devletleri'yle antlaşma imzaladı ve I. Dünya Savaşı'na dahil oldu.

 

6 Eylül 1917 – Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın, Atatürk'e telgrafı: "…Aşiretler meselesi hakkında 7. Ordu'nun bana bilgi vermesi doğru ve elde mevcut talimata uygun olduğuna herhalde Mareşal Falkenhayn Paşa Hazretleri de kanaat getirmişlerdir. Bu konuda kendisine tebligat yapılmıştır."

 

6 Eylül 1919 – Kurban Bayramı'nın ilk günüydü. Başta Camii Kebir olmak üzere Sivas'ın bütün camilerinde vatanın düşman işgalinden kurtulması için dualar edildi. Ülke işgal altında olduğu için diğer şehirler gibi Sivas'ta da bayram sevincinden eser yoktu. O gün kongre toplanmadı. Sivas Belediyesi'nden bir kurul kongre binasına gelerek Mustafa Kemal Paşa ve delegelerle bayramlaştı.

 

6 Eylül 1919 – Ali Galip, Elazığ'dan Malatya'ya gelip Sivas'a doğru ilerledi. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa olaydan haberdar olup gerekli önlemleri aldı. 9 Eylül'de bu konuda kongreye bilgi verdi. Olaya bir de İngiliz Binbaşı Noel karışmıştı. Üzerine asker gönderilen Ali Galip, adamlarıyla birlikte Malatya'ya kaçtı. Oradan Urfa'ya, Urfa'dan da Halep'e geçti.

 

6 Eylül 1919 – 13ncü Kolordu Komutanlığınca Mustafa Kemal Paşa'ya; "Celadet ve Kamuran Ali ile Diyarbakırlı Cemil Paşazade Ekrem adında 3 şahsın bir yabancı subayla silahlı kürtler himayesinde Elbistan ve Akçadağ üzerinden Malatya'ya geldiğinin ve burada mutasarrıf ve belediye başkanınca karşılandıklarının" bildirilmesi. (Bu şahıslar 15nci Kor.K. Fevzi Paşanın verdiği bilgiye göre bölgede kürt, Türk ve ermeni nüfusunu incelemek üzere İstanbul hükümetinin izniyle dolaşmaktadır) (Nutuk)

 

6 Eylül 1920 – Refet Bey İçişleri Bakanı oldu.

 

6 Eylül 1921 – Atatürk'ün, "İttihat ve Terakki Kongresi" adıyla Batum'da bir toplantı yanılmasına ön ayak olanlardan Halil (Kut) Paşa hakkında Kâzım Karabekir'e telgrafı: "Halil Paşa hakkında uygun gördüğünüz işlemi uygulayınız. Bu işlemin sorumluluğuna ben de Vekiller Heyeti ve Meclis'e karşı katılıyorum."

 

6 Eylül 1921 – Türk orduları Sakarya savaşında üstün duruma geçtiler.

 

6 Eylül 1922 – Manisa Yunanlılarca yakıldı.

 

6 Eylül 1922 – Bursa'nın Yunanlılarca işgal edilmesi üzerine, T.B.M.M. kürsüsüne örtülmüş olan kara örtü kaldırıldı. 10 Temmuz 1920 günü, Meclis kürsüsüne örtülen siyah örtünün "BÜYÜK ZAFER" üzerine kaldırılması hakkında TBMM kararı.

 

6 Eylül 1922 – Yunanistan'ın Anadolu ordularına Başkomutan olarak atadığı Polyemekalis İzmir'e geldi.

 

6 Eylül 1922 – Ankara'da TBMM kürsüsündeki siyah örtü kaldırıldı.

 

6 Eylül 1922 – Balıkesir, Yunan işgalinden kurtuldu. İnegöl, Yunan işgalinden kurtuldu.

 

6 Eylül 1922 – Geri çekilme devam ediyor. Yunan birlikleri Manisa'yı yaktı. Ahmetli, Akhisar, Balıkesir, Bilecik, Gönen, Söke, İnegöl, Soma, Kırkağaç, Balya, Kuşadası, Tire, Bayındır, Pazarcık, Ahmetli, Savaştepe ve Domaniç kurtarıldı.

 

6 Eylül 1922 – Fethi (Okyar) Bey'in, Londra'dan Atatürk'e telgrafı: "İngiltere acele mütareke istiyor. Trakya'nın alınması, azınlıkların değiştirilmesi, harp tazminatı, ülkede yapılan tahriplerin tamiri istenmelidir."

 

6 Eylül 1922 – Ankara Hükûmeti'nin Tiflis Temsilcisi Ahmet Muhtar Bey'in 30 Ağustos Zaferi nedeniyle Atatürk'e tebrik telgrafı.

 

6 Eylül 1922 – Ukrayna Sovyet Hükûmeti'nin, Atatürk'e 30 Ağustos Zaferini kutlayan telgrafı.

 

6 / 7 Eylül 1922 – İstanbul'da İngiliz Orduları Başkomutanı General Harington'un, İngiltere Savunma Bakanlığı'na telgrafı: "…Durum vahim. Ateşkes için kaybedilecek zaman yok. Yunanlı, Anadolu'dan kaçıp gitmekten başka bir şey düşünmüyor!"

 

6 Eylül 1929 – Atatürk'ün, akşam Sakarya motoru ile Boğaziçi'nde bir deniz gezintisi yapması.

 

6 Eylül 1930 – Atatürk'ün, İstanbul'da bir gezinti yapması, Gülhane Parkı'nda İsmet İnönü Paşa ve Kılıç Ali ile birlikte halk arasında bir süre dinlenişi, akşam üzeri Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

6 Eylül 1931 – Atatürk'ün, Yalova'dan Ertuğrul yatı ile Büyükada'ya gelişi, Yat Kulüp'te bir süre kalışı, tekrar Yalova'ya dönüşü.

 

6 Eylül 1932 – Atatürk'ün, akşamüzeri Sakarya motoru ile Büyükdere'ye kadar bir gezinti yapması.

 

6 Eylül 1933 – Atatürk'ün sabah Yalova'dan İstanbul'a dönüşü.

 

6 Eylül 1934 – Atatürk'ün, gece Büyükada'da Kızılay Balosu'nu şereflendirmesi.

 

4-6 Eylül 1936 – İngiltere Kralı VIII. Edward İstanbul'da Atatürk'ü ziyaret etti.

 

6 Eylül 1936 – Atatürk'ün, İngiliz Kralı VIII. Edward'la beraber Ertuğrul yatından, Moda'da düzenlenen deniz yarışlarını izlemesi.

 

6 Eylül 1936 – Atatürk'ün, gece Sirkeci istasyonundan İngiliz Kralı VIII. Edward'ı uğurlaması.

 

6 Eylül 1937 – Atatürk'ün, saat 9.30'da Acar motorundan Florya Köşkü'ne geçişi.

 

6 Eylül 1937 – Atatürk'ün, saat 17.30'de Yeşilköy Hava Alanı'na gelerek, Bükreş'teki Uluslararası Arkeoloji Kongresi'nden dönen Afet (İnan) Hanım'ı karşılaması.

 

6 Eylül 1938 – Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu kuruldu.

 

6 Eylül 1938 – Atatürk'ün, -5 Eylül 1938 tarihli- vasiyetini, Dolmabahçe Sarayı'na çağırdığı İstanbul Altıncı Noteri İsmail Kunter'e teslimi ve söyledikleri: "Bu benim vasiyetimdir. Gerektiği zaman lütfen kanunî muamelesini yaparsınız!"

 

6 Eylül 1938 – Prof. Dr. Fissenger 4. kez İstanbul'a geldi. Prof. Dr. Mim Kemal Öke ile birlikte Atatürk'ü Dolmabahçe sarayında muayene etti.