Tarihte bugün Atatürk

 

06 HAZİRAN

 

6 Haziran 1915 – Atatürk'ün, Maydos'tan Güstavv Christianus'un 26 Nisan 1915 tarihli mektubuna cevabı: "İngilizler ağır şekilde mağlup edildiler. Sizin mektubunuzu aldığım dünkü gün de taburlarımın sevindirici zafer günü olmuştur. Bütün düşmanlarımızı yere serdiğimiz gün nazikâne davetinize uyacağım."

 

6 Haziran 1915 – Atatürk'ün, Maydos'tan Madam Hilda Christianus'a mektubu: "…Sizin bana verdiğiniz Almanca derslerini asla unutmadım. Sizi temin ederim ki top gürültüleri ve mermi yağmuru altındaki mühim muharebe günlerinde dahi hayatımın en güzel hatıraları, bu güzel ve dostane saatlerdi. …Düşmanlarımızı yere serdikten ve sevgili vatanımızı rahata kavuşturduktan sonra hemen sizi ziyarete koşacağım." "Aldığım madalyaların ilham kaynağısınız."

 

6 Haziran 1915 – Mustafa Kemal'in Bay Gustav Christianus'a mektubu; "…lütufkâr mektubunuzu aldım. Dostane satırlarınızı müşterek temennimiz olan 'Allah İngiltere'yi cezalandırsın' temennisiyle karşıladım…"(Bir ömrün öteki hikayesi, Sinan meydan)

 

6 Haziran 1919 – General Milne'nin, Atatürk'ün İstanbul'a çağrılması için Harbiye Nezareti'ne yazısı. Müttefik komutanlardan General Milne, Mustafa Kemal Paşa hakkında İstanbul Hükümeti'ne ültimatom verdi.

 

6 Haziran 1919 - Damat Ferit ve yanındakiler, Paris Konferansı'na katılmak üzere yola çıktı.

 

6 Haziran 1920 – TBMM hükümetinin Ermeniler'e karşı yapılacak bir askeri harekat için hazırlık emri.

 

6 Haziran 1920 – İstanbul'da Divan-ı Harp'in İsmet Paşa ve Milli Mücadeleye katılan çeşitli kişiler için idama mahkum etme kararı. İstanbul'da Divan-ı Harp, aralarında İsmet Bey (İnönü), Bekir Sami (Kunduh), Yusuf Kemal Bey (Tengirşenk), Ankara Müftüsü Rıfat Efendi (Börekçi), Celalettin Arif Bey, Hamdullah Suphi Bey (Tanrıöver), Fahrettin Altay, Rıza Nur Bey gibi isimlerin de bulunduğu Kuva-yı Milliyecileri idama mahkum etti.

 

6 Haziran 1921 – Mustafa Kemal ve İsmet Paşa, Ankara Antlaşması görüşmeleri için gelen Fransız Bakan Franklin Bouillon ve Bnb. Sarou ile Eskişehirde.

 

6 Haziran 1921 – Talat Paşa'nın katili ermeni terörist Berlin'de yargılandığı mahkemece beraat ettirildi.

 

6 Haziran 1924 – Fener Patrikhanesi dışındaki Türk Ortodoksları İstanbul'da Papa Eftim'in teşebbüsüyle, Panayia Kilisesi nezdinde İstanbul Türk Ortodoks Kilisesi'ni teşkil kararı aldı ve Papa Eftim'i bu kilisenin başkanlığına getirdi. İstanbul'da Papa Eftim (Erenerol)'in girişimi ile Türk Ortodoksları Panaiya kilisesinde kongre yaptılar ve "Müstakil İstanbul Türk Ortodoks Kilisesi"ni kurarak başına Papa Eftim'i getirdiler.

 

6 Haziran 1924 – Japonya'nın Lozan'ı onay belgeleri 6 Haziran 1924'te Paris'e ulaştı.

 

6 Haziran 1927 – Almanya'dan davet edilen Prof. Dr. Kraus ve Prof. Dr. von Romberg'in, Ankara'ya gelişleri ve Çankaya'da Atatürk'ü muayene edişleri. (Hekimler Ankara'da 4 gün kalmışlardır). [Kocatürk]

 

6 Haziran 1927 – Doktorlar Mustafa Kemal'i bir kez daha muayene etti. Sigara ve alkolü azaltmasını ve rejim yapmasını tavsiye ettiler.

 

6 Haziran 1928 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayında Abdülhak Hâmit (Tarhan) Bey'i kabulü, akşamüzeri Ankara motoru ile Boğaziçi'nde bir gezinti yapması.

 

6 Haziran 1935 – Atatürk'ün, Çankaya'da Alman Büyükelçisi Rosenberg'in veda ziyaretini kabulü.

 

6 Haziran 1936 – Atatürk'ün, vapurla İstanbul'dan Mudanya'ya gelişi, Mudanya'dan otomobille Bursa'ya geçişi ve geceyi Bursa'da geçirişi.

 

6 Haziran 1937 – Ürdün Kralı Abdullah Atatürk'ü ziyaret etti. (Atatürk'ün yanı başında, M. Kemal Ulusu)

 

6 Haziran 1937 – Atatürk'ün, Beylerbeyi Sarayı'nda Ürdün Kralı Abdullah'ı ziyareti.