Tarihte bugün Atatürk

 

06 NİSAN

 

6 Nisan 1916 – Atatürk'ün, Sason ve Mutki bölgesindeki milis kuvvetlerinin ne şekilde hareket edeceği hakkında yazılı direktifi: "…Mutki ve Sason bölgesindeki müfrezeler, 5. Tümen Komutanı'nın emrinde olup, her hususta gereken emri kendisinden alacaklardır."

 

6 Nisan 1917 – Atatürk'ün, sabah, Tuzla'dan hareketi, yolda Milis Alayı'nı denetlemesi, daha sonra Varedek köyündeki 1. Tümen Karargâhı'na gelişi, öğleden sonra harp oyunu yapılması.

 

6 Nisan 1917 – ABD, Almanya'ya savaş ilan etti ve Birinci Dünya Savaşı'na müttefiklerin yanında girdiğini açıkladı.

 

6 Nisan 1920 – Fahrettin Paşa (Altay) 15. Kolordu komutam olarak Heyet-i Temsiliye'nin emrine girdiğini açıkladı.

 

6 Nisan 1920 – Ankara'da Anadolu Ajansı kuruldu.

 

6 Nisan 1920 – Mustafa Kemal, hem milli hem de uluslararası kamuoyuna seslenebilmek, ülkenin haklılığını duyurmak, kurtuluş mücadelesi ile ilgili haberlerin dünyaya doğru bir biçimde ve zamanında tarafsız olarak duyurulmasını sağlamak amacıyla 6 Nisan 1920 tarihinde de Anadolu Ajansı'nı kurmuştur. Anadolu Ajansı'nın tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile adeta özdeştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları duyurdu; Milli Mücadele'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına, Cumhuriyet devrimlerine tanıklık etti.

 

6 Nisan 1926 – Başbakan İsmet İnönü başkanlığındaki bakanlar kurulu (Atatürk'ün isteğiyle) Konya'daki Mevlana Tekkesinin müze olarak tanzimine karar aldı. (Aksi halde tekkelerle birlikte kapatılması gerekiyordu.)

 

6 Nisan 1930 – Yarın gazetesi sorumlu müdürü Arif Oruç heyecan uyandırıcı yayın yapmaktan tutuklandı.

 

6 Nisan 1930 – Atatürk'ün, Çankaya'da Afgan Elçisi Gulâm Nabi Han'ın güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması: "…Türk ve Afgan milletleri arasında mevcut ilişkiler kuvvetlidir. Bu bozulmaz dostluk ve kardeşlik bağlarının her gün daha ziyade artacağını kabul ediyorum."

 

6 Nisan 1932 – Atatürk'ün, akşamüstü Çankaya'da İsmet Paşa'yı kabulü.

 

6 Nisan 1937 – Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt'in, Cumhuriyet Türkiyesi ile ilgili bir filmi Beyaz Saray'da seyretmesi üzerine Atatürk'e, teşekkür ve tebrikleriyle beraber, kendisiyle buluşma fırsatını ümit ettiğini bildiren mektubu.