Tarihte bugün Atatürk

 

06 ŞUBAT

 

6 Şubat 1912 – Yayınlanan nizamname ile İslam'ın faziletlerini cihana anlatacak kamil insanlar yetiştirmek üzere "Medresetü'l-Vaiz"in kurulmasına karar verildi.

 

6 Şubat 1917 – Atatürk'ün, rahatsızlığı bugün de devam etmesi nedeniyle günü evinde geçirişi.

 

6 Şubat 1920 – Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde, Mondros Müterekesi'ne karşı direnme yanlısı Felah-ı Vatan Grubu kuruldu. Rauf Bey'in, İstanbul'dan Atatürk'e Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda 70 kişilik "Felâh-ı Vatan Grubu" oluşturulduğunu bildiren telgrafı. [Kocatürk] Rauf Bey ve arkadaşları, Ankara'daki görüşmelerde kararlaştırılan Müdafaa-ı Hukuk Grubu yerine, bu adı kullanmaktan çekinerek Felâh-ı Vatan Grubu'nu kurdu. Grupta Celalettin Arif, Rauf Bey, Vasıf Bey, Cami Bey (Baykurt) gibi isimler var.

 

6 Şubat 1920 – 28 Ocak 1920'de kabul edilen Misak-ı Milli'nin Rauf (Orbay) tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya gönderilmesi.

 

6 Şubat 1921 – Londra Konferansı'na gitmek üzere Bekir Sami Bey başkanlığında Türk Heyeti'nin Ankara'dan hareketi. Londra Konferansı'na katılmak üzere seçilen ve Hariciye Vekili Bekir Sami Bey'in (Kunduh) başkanlığını yaptığı kurulda Yunus Nadi (Abalıoğlu), Cami Bey (Baykurt), Hüsrev Bey ve Zekai Bey gibi isimler yer aldı.

 

6 Şubat 1921 - "Hakimiyeti Milliye" günlük çıkmaya başladı. (Bir süre Pazar günleri çıkmamış, savaşın kızıştığı günlerde ek yayınlamış, sonra tamamı ile günlük olmuştur.)

 

6 Şubat 1921 – Atatürk'ün, Hâkimiyet-i Milliye gazetesi muhabiri Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey'in sorularına verdiği cevapların gazetede yayımlanması: "Komünizm içtimaî bir meseledir. Memleketimizin hali, memletimizin sosyal şartları, dinî ve millî ananelerinin kuvveti, Rusya'daki komünizmin bizce uygulanmasına müsait olmadığı kanaatini doğrular mahiyettedir."

 

6 Şubat 1921 – Mustafa Kemal, "Hakimiyeti Milliye"muhabirine: "Kominizm içtimai bir meseledir" dedi.

 

6 Şubat 1923 – Atatürk'ün, Lâtife Hanımla beraber Akhisar'dan Balıkesir'e gelişi, şehirde inceleme ve ziyaretleri, gece şerefine fener alayı düzenlenmesi.

 

6 Şubat 1923 – Fransız Generali Edvart de Bourbon'un, evliliği nedeniyle Atatürk'e tebrik mektubu: "İslâmın savunması ve Türkiye'nin yeniden kazandığı yüce şanlı şeref için de sizi ayrıca kutlarım."

 

6 Şubat 1924 – Rize ve çevresinde çay ve narenciye yetiştirilmesi ile ilgili kanunun kabulü. (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

 

6 Şubat 1930 – Atatürk'ün, Etnografya Müzesi'ni ziyareti ve Müze'de toplanan sanat eserleri üzerinde incelemeleri.

 

6 Şubat 1931 – Atatürk'ün, akşam trenle İzmir'den Balıkesir'e hareketi.

 

6 Şubat 1933 – Gazi'nin Bursa'da gericilik olayı üzerine söyledikleri.

 

6 Şubat 1933 – Atatürk'ün, Bursa'da bazı kişilerin ezan ve kametin Türkçe okunması nedeniyle 1 Şubat'ta çıkardıkları olay hakkında Anadolu Ajansı aracılığıyla resmî bildirisi: "…Olaya dikkatimizi bilhassa çevirmemizin sebebi, dini siyaset ve herhangi bir tahrike vesile etmeye asla müsamaha etmeyeceğimizin bir daha anlaşılmasıdır. Meselenin mahiyeti esasen din değil, dildir. Kesin olarak bilinmelidir ki, Türk milletinin milli dili ve milli benliği bütün hayatında hâkim ve esas kalacaktır!"

 

6 Şubat 1933 – Atatürk un, akşam Bursa'dan Mudanya'ya, buradan da Gülcemal vapuru ile İstanbul'a hareketi.

 

6 Şubat 1933 – Atatürk'ün, gece Bursa'dan İstanbul'a gelişi.

 

6 Şubat 1934 – Atatürk'ün, Niğde'den hareketle Konya'ya gelişi, resmî daireleri ziyareti ve geceyi Konya'da geçirişi.

 

6 Şubat 1935 – Atatürk'ün, saat 12.00'de otomobille Yeşilköy'e kadar bir gezinti yapması, dönüşte Ayasofya'yı gezmesi.

 

6 Şubat 1936 – İstanbul Çiçek Borsası Şişhane'de açıldı.

 

6 Şubat 1936 – Beyaz Olimpiyatlarda ilk kez Türk Bayrağı dalgalandı. (Garmisch Parten – Kirchen Olimpiyatları).

 

6 Şubat 1937 – Atatürk'ün, gece Güneş Kulübü'ne gidişi, daha sonra saat 24.00'de Pera Palas'ta Türk Hava Kurumu'nun düzenlediği baloyu şereflendirmesi.

 

6 Şubat 1938 – Atatürk'ün, akşam Park Otel'e gelişi, yemeği buradan yemesi, geç saatlerde Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.