Tarihte bugün Atatürk

 

06 TEMMUZ

 

6 Temmuz 1915 – Çanakkale'deki hastane yatak sayısı; 11.700 (Ordu mevcudu 250.818) (Karşılama oranı % 4,7) (Gelibolu, Erol Mütercimler)

 

6 Temmuz 1917 – Arabistanlı Lawrence, Arap isyancılarla Akabe kentine saldırdı.

 

6 Temmuz 1919 – Mustafa Kemal, Dahiliye Nazırı Ali Ferit Paşa'ya telgraf çekerek İstanbul'a dönmeyeceğini bildirdi.

 

6 Temmuz 1919 – Atatürk'ün, Harbiye Nazırı Ali Ferit Paşa'nın kendisini İstanbul'a çağıran telgrafına cevabı: "…Doğu illeri halkı arasından çıkıp gelmek hususundaki yüksek tekliflerinizi yerine getirmede şahsî irademi kullanmaktan manen ve maddeten memnu bulunuyorum."

 

6 Temmuz 1919 – Mustafa Sabri'nin başkanlığındaki hükümet, padişahın iradesi olmadan asker ve bağış toplayan kumandanların görevden alınıp yargılanmalarına karar verdi. Nitekim 7/8 Temmuz 1919'da Atatürk'ün görevden alınması kararını imzalayan üç kişiden biri Mustafa Sabri'ydi. (Diğer iki kişi, Padişah ve Harbiye Nazırı'ydı).

 

6 Temmuz 1920 – İzmit'in İngilizler tarafından işgali.

 

6 Temmuz 1920 – Gönen'in Yunanlılar tarafından işgali.

 

6 Temmuz 1920 – İngilizler, Mudanya bölgesine kuvvet çıkardı.

 

6 Temmuz 1921 – Atatürk'ün, General Harington'un, 4.7.1921 tarihli yazısına cevabı: "…Bizim millî isteklerimiz Ekselânslarınca bilinir. Millî toprağımızın tam kurtuluşu ile millî sınırlarımız içinde siyasî, malî, iktisadî, askerî, hukukî ve kültürel tam bağımsızlığımız ilkesi kabul edildiği takdirde, görüşmeye başlamaya hazır olacağımızı bildiririm."

 

6 Temmuz 1921 – Ahmet İzzet Paşa'nın, Atatürk'ün 29 Haziran 1921 tarihli telgrafına cevabı: "…İsnat buyurulan gafleti itiraf şöyle dursun şimdiki gibi siyasî durumu inceden inceye takdir etmiş olduğumu görmekle nefsime, fikir ve görüşlerime itimadım artmıştır(!)"

 

6 Temmuz 1924 – Dr. Safiye Ali Hanım başkanlığında bir heyet Uluslararası Kadınlar Kongresi'ne katılmak üzere Londra'ya gitti.

 

6 Temmuz 1926 – Atatürk'ün, Çeşme'de İzmir İstiklâl Mahkemesi Heyeti ile görüşmesi.

 

6 Temmuz 1927 – Danıştay göreve başladı.

 

6 Temmuz 1927 – Atatürk'ün, akşamüstü Göksu Kasrı ve Beylerbeyi Sarayı'nı gezişi, akşam Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

6 Temmuz 1931 – Irak Kralı Faysal'ın resmi ziyaretle Ankara'ya gelmesi. Atatürk'ün, Kral faysal'ı garda başbakan İsmet İnönü ve bakanlarıyla karşılaması. (Faysal Ankara'da 2-3 gün kalıp sonra İstanbul'a geçti, Dolmabahçe'de ağırlandı. 12 Temmuz 1931'de ülkeden ayrıldı.) (Atatürk'ün yanı başında, M. Kemal Ulusu)

 

6 Temmuz 1931 – Atatürk'ün, Ankara'ya gelen Irak Kralı Faysal'ı istasyonda karşılayışı.

 

6 Temmuz 1931 – Atatürk'ün, Irak Kralı Faysal şerefine akşam Ankara Palas'ta verilen ziyafette konuşması.

 

6 Temmuz 1931 – Atatürk, Irak Kralı Faysal ile Ankara Marmara Köşkünde.

 

6 Temmuz 1932 – Atatürk'ün, gün boyunca Ankara Halkevi'nde Türk Tarih Kongresi'nin çalışmalarını izlemesi.

 

6 Temmuz 1933 – Atatürk'ün, akşamüzeri Sakarya motoru ile Dolmabahçe den Büyükada'ya gelişi, burada Fethi (Okyar) Bey'in köşküne gidişi, akşam Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

6 Temmuz 1933 – Atatürk'ün, Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip'in 5 Temmuz 1933 tarihli telgrafına cevabi: "Telgrafınızı aldım, memnun oldum. Teşekkür ederim."

 

6 Temmuz 1934 – İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Gürcübulak'ta Türkiye'den İran sınırına geçişi ve Şah'ın teşekkür telgrafına Atatürk'ün cevabı.

 

6 Temmuz 1938 – Atatürk'ün, Hatay davasının sonuca ulaşması nedeniyle yurdun her tarafından kendisine gönderilen telgraflara Anadolu Ajansı aracılığıyla cevabı: "Hatay millî meselemizin dostça tedbirlerle olumlu sonuca ulaştırılmasından duyulan sevinç yerindedir."

 

6 Temmuz 1938 – Atatürk'ün, Hatay Türklerinin saygı ve teşekkür telgrafına cevabı: "Sizin için artan saadet ve refah dilerim!"