Tarihte bugün Atatürk

 

07 MAYIS

 

7 Mayıs 1915 – Atatürk'ün, 19. Tümen birliklerine emri: "Subaylar ve küçük subayların, ateş yönetimine pek ziyade önem vermelerini ve hücum sürelerinde, komşu birliklerin daha ziyade dikkat etmelerini kesinlikle isterim." [Kocatürk]

 

7 Mayıs 1916 – Atatürk'ün, beraberindekilerle sabah Siirt'ten hareket ederek saat 16.00'da Garzan'a gelişi, Hükümet Dairesi'nde misafir edilerek geceyi burada geçirişi.

 

7 Mayıs 1918 – Orta Avrupa imparatorlukları ile Romanya arasında Bükreş antlaşması.

 

7 Mayıs 1919 – Atatürk'ün, Harbiye Nezareti'ne, 9. Ordu Müfettişliği karargâh mensuplarının 3 aylık ödeneklerinin şimdiden ve İstanbul'dan verilmesini isteyen yazısı. [Kocatürk]

 

7 Mayıs 1919 – Mustafa Kemal'in, 9 ncu Ordu Karargâhını oluşturan görevlilerin üç aylık maaşlarının peşin olarak ödenmesini Harbiye Bakanlığından istemesi.

 

7 Mayıs 1919 – İtilaf Devletleri'ne mensup gemiler İzmir limanına gelmeye başladı.

 

7 Mayıs 1919 – Harbiye Nezareti tarafından Yıldırım Kıtaatı Müfettişliği'ne, 13., 3. ve 15. Kolordu Komutanlıklarına, Atatürk'ün 9. Ordu Müfettişliği'ne atandığının bildirilmesi ve yetkilerini gösteren talimatın birlikte gönderilmesi.

 

7 Mayıs 1921 – Atatürk'ün, Moskova dönüşü Kars'tan Erzurum'a gelen Yusuf Kemal (Tengirşenk) Bey'e tebrik telgrafı ve kendisini Ankara'ya çağırması.

 

7 Mayıs 1924 – Yunus Nadi'nin kurduğu ve başyazarlığını yaptığı, Ahmet Rasim Ahmet Refik ve Peyami Safa gibi isimlerin yer aldığı Cumhuriyet gazetesi yayına başladı.

 

7 Mayıs 1924 – Cumhuriyet gazetesi yayın hayatına başladı. İlk sayıda Yunus Nadi'nin Mustafa Kemal Paşa ile yaptığı röportaj vardı. (Ziya Gökalp, Aka Gündüz, Reşat Ekrem Koçu, Ahmet Rasim, Peyami Safa, Ahmet Refik, İsmail Habip, Abidin Daver, Vedat nedim, Halit Ziya, Fuat Köprülü, Halit fahri Ozansoy yazarlar arasındaydı. İlk tirajlar 7.000'di. (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

 

7 Mayıs 1924 – Atatürk'ün, Millî Mücadele ve Bağımsızlık Savaşı üzerine Yunus Nadi Bey'le görüşmesinin Cumhuriyet gazetesinde yayımlanması: "…Türkiye'nin ve Türk milletinin ve Türk milleti menfaatlerinin en emin savunmasının ancak Ankara'dan olabileceği olaylarla belli olmuştur."

 

7 Mayıs 1925 – Gazeteci Hüseyin Cahit Bey (Yalçın) İstiklal Mahkemesi tarafından Çorum'da müebbet sürgün cezasına çarptırıldı.

 

7 Mayıs 1926 – Atatürk'ün. Çankaya'da Burdur Heyetini kabulü.

 

7 Mayıs 1926 Gazi Mustafa Kemal yurt gezisine çıktı.

 

7 Mayıs 1926 – Atatürk'ün, Ankara'dan trenle Konya'ya hareketi.

 

7 Mayıs 1934 – Atatürk'ün, Çankaya'da Yunan Savunma Bakanı General Kondilis ile Yunan Genelkurmay Başkanı'nı kabulü.

 

7 Mayıs 1935 – Atatürk'ün, öğleden sonra Çankaya'da kütüphanesinde çalışması, İsmet İnönü ve Tevfik Rüştü Aras'ı kabulü.

 

7 Mayıs 1935 – 2739 sayılı "Ulusal Bayram ve Genel tatiller Hakkında Kanun" ile hafta tatili cumartesi 13.00'den pazar 24.00'e kadar uzatıldı. (1974 yılında cumartesi ve pazar günlerinin tamamı tatilden sayıldı.)

 

7 Mayıs 1937 – Atatürk'ün, Çankaya'da Genelkurmay Başbakanı Mareşal Fevzi Çakmak'ı kabulü.

 

7 Mayıs 1938 – Atatürk'ün, öğleden evvel otomobille Çubuk Barajı'na kadar gezinti yapması, öğleyin Çankaya'ya dönüşü.