Tarihte bugün Atatürk

 

07 ARALIK

 

7 Aralık 1916 – Atatürk'ün, öğleye kadar kitap okuması, akşamüzeri bir gezinti yapması.

 

7 Aralık 1917 – 7 Aralık 1917 Tarihinde Karargâh-ı Umumi emrine alınarak sene-i meıkûre kânunuevvelinde mülga Veliaht-ı Saltanat refakatinde Almanya Karargah-ı Umumisi'ne azimet etmiş.

 

7 Aralık 1918 – Fransızlar, Antakya'yı işgal etti.

 

7 Aralık 1919 – Atatürk'ün, Sivas'ta, Fransız hükümetinin Suriye temsilcisi Picot'u kabulü ve görüşmesi.

 

7 Aralık 1919 – Atatürk'ün, Demirci Mehmet Efe'nin 3 Aralık 1919 tarihli telgrafına cevabı: "İngiliz Albayı'na evvelce söylediğiniz sözler ve daha sonra gönderilen cevap son derece iftihara değerdir." [Kocatürk]

 

7 Aralık 1920 – Türkiye Halk İstirakiyun Fırkası kuruldu. (14 Temmuz 1920 de gizli olarak Türkiye Komünist Partisi, 7 Aralık 1920'den sonra resmen bu isim altında faaliyet göstermişti).

 

7 Aralık 1921 – Fransızlar, Kilis'ten çekilmeye başladı.

 

7 Aralık 1922 – Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara basını vasıtasıyla halkçılık ilkesine dayanan ve "Halk Partisi" adını taşıyan siyasi bir parti kurmak niyetinde olduğunu açıklayarak bu partinin nasıl bir program izlemesi gerektiğine dair bütün vatanseverlerin yardım ve işbirliğine başvurması. (Nutuk)

 

7 Aralık 1925 – İstiklal Mahkemesi, Erzurum'da çalışmalarına başladı.

 

7 Aralık 1925 – Niğde'nin Pertek köyündeki bir kilisenin camiye çevrilmesi kararlaştırıldı. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

7 Aralık 1929 – Atatürk'ün, Yalova'ya gitmek üzere Ankara'dan Derince'ye hareketi.

 

7 Aralık 1930 – Atatürk diş hekiminin (Sami Günzberg) muayenehanesine gitti. (Sonsuza Yolculuk, Yrd. Doç. Dr. Ali Güler)

 

7 Aralık 1931 – Atatürk'ün, Çankaya'da Mısır eski Hidivi Abbas Hilmi Paşa'yı kabulü.

 

7 Aralık 1931 – Atatürk'ün bu talimatı doğrultusunda Başbakan İsmet İnönü, 7 Aralık 1931 tarihli bir yazıyla bu camilerin ve medreselerin tahliye edilerek onarılmasını emreder. İnönü, ayrıca ülkenin değişik yerlerindeki tarihi camileri korumak için birkaç başvekalet genelgesi yayımlar. (Bkz. Sinan Meydan, Elcevap, s. 258-261).

 

7 Aralık 1932 – Atatürk, Armstrong'un "Bozkurt" kitabındaki yalanlara 7 Aralık günü Akşam gazetesinde Necmettin Sadok eliyle cevap verdi.

 

7 Aralık 1932 – Muhsin Ertuğrul'un "Bir Millet Uyanıyor" filmi, gösterime girdi. Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu'nun eserinden uyarlanan film, vatan hainlerinden Said Molla ve yandaşlarına karşı mücadele eden Kuvayi Milliyeci bir yüzbaşıyla emir erinin kahramanlık öyküsü üzerine kurulmuş. Yüzbaşı Davut ve emir eri Tilki, cephede savaşırlarken İzmir düşmandan geri alınır. Filmin unutulmayan sahnelerinden biri Yahya Kaptan rolündeki Atıf Terzioğlu'nun çeşmeden su içerken düşmanlar tarafından öldürülmesidir. Bu yolla ünlenen Terzioğlu, soyadını Kaptan olarak değiştirir. Filmin bir başka özelliği, Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nde kamera karşısına geçip büyük nutkunu kendi sesiyle okuması. Bu tarihsel sahne sonradan filme eklenmiş.

 

7 Aralık 1934 – Türk Kadınlar Birliği, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesini kutlamak üzere İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda bir miting yaptı. Mitingte Nakiye Elgün de bir konuşma yaptı.

 

7 Aralık 1934 – Atatürk'ün, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınması nedeniyle kendisine teşekkür telgrafı gönderen Türk Kadınlar Birliği Başkanı Lâtife Bekir (Çeyrekbaşı) Hanım'ın telgrafına cevabı: "Erdemli Türk kadınlığının, yeni çalışma yolunda kendine düşen büyük işi güvenle başaracağına kuşku yoktur."

 

7 Aralık 1935 – Atatürk'ün, gece Çocuk Esirgeme Kurumu'nun düzenlediği baloyu şereflendirmesi. (1935'te Hakimiyet-i Milliye ve Çocuk Bayramı birleştirilerek "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adına kavuştu.)