Tarihte bugün Atatürk

 

07 HAZİRAN

 

7 Haziran 1915 – Atatürk'ün, Kemalyeri'ne giderek 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa ile görüşmesi, tümeni için yeterli miktarda el bombası istemesi.

 

7 Haziran 1915 – İngilizlerin gece, Bombasırtı'na taarruzu, ancak işgal ettikleri siperlerden kısa zamanda atılarak imha edilmeleri. (Düşman, bu sırttaki siperlerimize 11 Haziran 1915 günü yeni bir taarruz daha yapmışsa da ağır kayıplar vererek çekilmek zorunda kalmıştır). [Kocatürk]

 

7 Haziran 1917 – İngilizler, Messines harekâtını gerçekleştirdi.

 

7 Haziran 1919 – Mustafa Kemal'in, Samsun yoluyla İstanbul'a gönderilen 10.000 tüfek süngü kolu ile 12 top kamasına el koyması. Ayrıca Havza silah deposundaki silahları halka dağıtıp evlere taşıtması, halkı silahlandırması. (Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları, Sinan Meydan, 7. Baskı, s.95)

 

6-7 Haziran 1920 – Zile Ayaklanması başladı.

 

7 Haziran 1920 – 20 Mayıs'ta başlayan Cemil Çeto isyanı bastırıldı. (Bahtiyar aşireti lideri Cemil Çeto, diğer aşiretleri de kışkırtıp Garzan bölgesinde isyan başlattı ancak başarılı olamayarak 7 Haziran'da kendisi ve dört oğlu teslim oldu.)

 

7 Haziran 1920 – Atatürk'ün, iç ve dış siyaset hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması.

 

7 Haziran 1920 – "Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi" (Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü) kuruldu. Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü Teşkiline Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

 

7 Haziran 1920 – "16 Mart 1920 Tarihinden itibaren İstanbul Hükümeti'nce aktedilen Bilcümle Mukavelat, Uhudat vesairenin Keelemyekun Addi Hakkında Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi. (İstanbul Hükümeti'nin İstanbul'un işgali gününden sonra yaptığı ve yapacağı tüm anlaşmaların hükümsüz sayılacağı) İstanbul hükümetinin 16 Mart 1920 tarihinden başlayarak yaptığı ve yapacağı antlaşmaların verdiği ve vereceği imtiyazların hükümsüz sayılacağına ilişkin TBMM kararı.

 

7 Haziran 1920 – TBMM, 7 Haziran 1920'de, İstanbul'un işgal edildiği 16 Mart 1920'den itibaren İstanbul hükümetince yapılan bütün antlaşmaların geçersiz sayılacağına karar vermişti. Bu doğrultuda Sevr Antlaşması'nı da geçersiz saydı.

 

7 Haziran 1922 - Averof gemisi ile iki Yunan gemisi, Samsun'u bombaladı. Samsun'da limanda bulunan Averof ve Kılkış adlı savaş gemileri Samsun'u bombaladı. Olay büyük tepkiler doğururken, şehirde yangın çıktı, hükümet şehirde sıkıyönetim ilan etti.

 

7 Haziran 1925 – Ankara'da, Marmara Köşkü havuzunun, Atatürk'ün huzurlarında ilk defa su ile dolduruluşu.

 

7 Haziran 1929 – Vatikan bağımsız devlet oldu.

 

7 Haziran 1931 – Atatürk'ün, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin Fransız arkeologu Prof. Delaport şerefine Ankara Halkevi'nde verdiği çay ziyafetinde bulunması.

 

7 Haziran 1933 – Tedavüldeki madeni Osmanlı paralarının toplatılması ve bunların yerine yeni madeni paralar basılmasını öngören kanun kabul edildi.

 

7 Haziran 1935 – Atatürk'ün, Moskova Büyükelçimiz Vasıf Çınar'ın ölümü nedeniyle Sovyetler Birliği Merkez İcra Komitesi Başkanı Kalinin'in başsağlığı telgrafına cevabı.

 

7 Haziran 1935 – Atatürk'ün, akşamüzeri Kılıç Ali'nin evine uğrayışı, kısa bir süre kaldıktan sonra Çankaya'ya dönüşü.

 

7 Haziran 1937 – Hekimhan – Çetin demiryolu hattı işletime açıldı.