Tarihte bugün Atatürk

 

07 KASIM

 

7 Kasım 1914 – Atatürk'ün, Sofya'dan Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "…Her defasında sizi (Salih ve Fuat'ı) bütün sıcak ve samimî sevgilerimle gözümün önüne getirir, iç hazzı duyarım." [Kocatürk]

 

7 Kasım 1914 – İtilaf Devletlerine karşı cihat ilan edilmesi.

 

7 Kasım 1915 – İngiliz Harp Kabinesi, Çanakkale'yi boşaltma kararı aldı.

 

7 Kasım 1916 – Atatürk'ün, Bitlis cephesini denetleme amacıyla beraberinde 5. Tümen Komutanlığı'na yeni atanan Albay Ali Fuat (Cebesoy) ve 16. Kolordu Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'ler olmak üzere, sabah Silvan'dan Bitlis'e hareketi ve geceyi Hazo'nun güneyinde geçirişi.

 

7 Kasım – 24 Aralık 1916 – Mustafa Kemal'in Silvan ve Diyarbakır günlerini anlatan 15 santimetre boyutlu günlük tutması. (İlk ve son tarihleri)

 

7 Kasım 1917 – Mustafa Kemal'in, İstanbul'da Genel Karargâhta görevlendirilmesi.

 

7 Kasım 1917 – İngiliz kuvvetleri Osmanlı Devleti idaresindeki Gazze'yi ele geçirdi.

 

7 Kasım 1917 – Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) resmen kuruldu.

 

7 Kasım 1917 – İttihat ve Terakki partisi "Aile Kararnamesi" ile imam nikâhının tümden bağlayıcı niteliğini sınırlandırıp kadına da kocasını boşama hakkını tanıdı. (Akl-ı Kemal c.2, Sinan Meydan)

 

6/7 Kasım 1918 – Ahmet İzzet Paşa'nın, Atatürk'ün 6 Kasım 1918 tarihli telgrafına cevabı: "İskenderun'a çıkacaklara karşı tarafınızdan silâh kullanılmasının emir verilmiş olması, devletin siyasetine ve memleketin menfaatlerine kesinlikle aykırı olduğundan bu yanlış emrin derhal düzeltilmesi tavsiye olunur(!) …Ateşkes Antlaşması'nda bize bu uygunsuz hükümleri kabul ettiren, gaflet değil kesin mağlubiyetimizdir(!)"

 

7 Kasım 1918 – Yıldırım Ordular Grubu ve 7 nci Ordu karargahı (lagvedildi) kaldırıldı. Mustafa Kemal Paşa, Harbiye nezareti emrine alındı. Padişah, Yıldırım Orduları Grubu ile 7. Ordu Karargâhı'nı lağvetti. Mustafa Kemal'e Harbiye Nezareti emrine alındığı bildirilerek, İstanbul'a dönmesi söylendi. (Mustafa Kemal'in "Orduları dağıtalım, fakat unvanı muhafaza edelim. En ufak bir müfreze halinde de olsa, bu namla ben onun kumandanlığı ile yetinir ve vatanıma hizmet ederim." yolundaki teklifi de dikkate alınmaz.)

 

7 Kasım 1918 – Atatürk'ün, Ahmet İzzet Paşa'ya, İskenderun'a çıkacak İngilizlere karşı silâh kullanılması hakkında verdiği 5 Kasım 1918 tarihli gizli emrin gerekçesini açıklayan telgrafı.

 

7 Kasım 1918 – Mondros'a imza koyan İngiliz Amiral Calthorpe; mütarekenin imzalanmasından 8 gün sonra; "Hükümetimden emir aldığımdan, Yunan gemilerinin İstanbul'a gelmesini engelleyemeyeceğim." diyordu. Nitekim 13 Ekim 1918'de İstanbul, aralarında Yunan Zırhlısı Averof'un da bulunduğu 55 parçalık itilaf donanması tarafından işgal edilecekti. (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.143.)

 

7 Kasım 1918 – Mustafa Kemal'in 6 Kasım tarihli yazısında bahsettiği direnişin neticelerinden korkan sadrazam Ahmet İzzet Paşa sorunu kökten halletmek için 7 Kasım 1918 tarihinde Yıldırım Orduları Grubu ile 7 nci Ordu Komutanlığını kaldırdı.

 

7 Kasım 1918 – Dört İngiliz subayından oluşan bir heyetin, Basra torpidosuyla İstanbul'a gelişi ve bunları bazı memurlar ile "Yaşasın itilaf" diye bağıran bir grubun karşılaması. Osmanlı hükümetinin bunlar için Pera Palas ve Tokatlayan otellerinde seksen oda kiralaması.

 

7 Kasım 1919 – Atatürk'ün, yeniden toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclis-i Mebusanı için yapılan seçimlerde Erzurum milletvekilliğine seçilmesi. Mustafa Kemal'in İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan milletvekili seçilmesi. (TBMM'nin Birinci Dönemi için yapılacak seçimde ve ondan sonraki seçimlerde Ankara'dan milletvekili seçilmiştir).

 

7 Kasım 1919 – 56. Tümen Komutanı Bekir Sami Bey'in Bursa'dan Atatürk'e telgrafı: "Millî Meclisin burada toplanması kesinlikle gereklidir, ilk başkent olması dolayısıyla tarihî bir önemi bulunan Bursa hatıra gelmektedir. Bu şehir, Millî Meclisin toplanması için gerekli bütün şartları kendisinde toplamıştır."

 

7 Kasım 1920 – Doğu Ordusunun Arpaçay'a uzanan bölgeyi ve Gümrü'yü işgali. Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Cephesi birlikleri Gümrü'yü işgal etti. Gümrü'nün kurtarılışı.

 

7 Kasım 1920 – Ermenilerle geçici mütareke.

 

7 Kasım 1920 – Atatürk'ün, Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa'yı acele Ankara'ya çağırması.

 

7 Kasım 1922 – Lozan'a gidecek olan İsmet Paşa ve diğer delegasyon İstanbul'da büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

 

7 Kasım 1922 – Atatürk'ün, Sovyet Devrimi'nin 5. yıldönümü nedeniyle Kalinin'e kutlama telgrafı.

 

7 Kasım 1927 – Atatürk'ün, Sovyet Devrimi'nin 10. yıldönümü nedeniyle, Kalinin'e tebrik telgrafı.

 

7 Kasım 1929 – Atatürk'ün, Ankara'da İtalya eski Maliye Nazırı Kont Volpi'yi kabulü.

 

7 Kasım 1931 – Atatürk'ün, öğleden sonra Çankaya'da Başbakan İsmet Paşa'yı kabulü, saat 18.00'de otomobille şehirde bir gezinti yapması.

 

7 Kasım 1935 – Türk- Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması 10 yıl süreyle uzatıldı.

 

7 Kasım 1937 – Atatürk Singeç Köprüsünü bizzat hizmete açtı. (Elazığ – Hozat yolunda, (Pertek bölgesinde) (Akl-ı Kemal c.2, Sinan Meydan)

 

7 Kasım 1938 – Sürekli ve danışman hekimlerin Atatürk'e 10.30'da konsültasyon yapmaları.

 

7 Kasım 1938 – Atatürk'e, saat 12.20'de Dr. Mehmet Kâmil Berk tarafından -üçüncü defa- karın ponksiyonu yapılarak toplanan mayi (su)'in boşaltılması. (10 litre)

 

7 Kasım 1938 – Atatürk, yarı uyur yarı uyanıktı. Zaman zaman bilincini kaybediyordu. Ömründe ilk defa canı "enginar" çekti. İstanbul'da bulmak mümkün değildi, Hatay'a telgraf çekildi. Yetişmedi, yemek kısmet olmadı. (Kaynak: Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal)