Tarihte bugün Atatürk

 

07 OCAK

 

7 Ocak 1919 – Konya istasyonunun düşman tarafından işgal edilmesi.

 

7 Ocak 1919 – İngilizler, Kars, Ardahan ve Batum'un boşaltılmasını istedi.

 

7 Ocak 1920 – İzmir'in Yunanistan'a bağlanacağı yolundaki haberler üzerine Balıkesir'de örgütlenmiş milli güçler İtilaf Devletleri'nin temsilcilerine mektuplar göndererek, durumu protesto etti.

 

7 Ocak 1920 – Mustafa Kemal, böyle bir durum karşısında çok büyük protesto ve direnişlerde bulunulmasını istedi.

 

7 Ocak 1920 – Yahya Kaptan'ın işbirlikçi İstanbul hükümetinin adamlarınca tuzağa düşürülerek şehit edilmesi. (Yahya Kaptan, Adapazarı civarında Mustafa Kemal'den doğrudan emir alarak (Adapazarı Kaymakamı Tahir Bey üzerinden haberleşerek) teşkil ettiği ekibiyle Milli mücadele için çalışmış, güvenilir bir Kuvvacıdır. Atatürk Cevat Abbas'ı iki kere Yahya Kaptan'ın yanına göndererek durumu hakkında bilgi almıştır. Yahya Kaptan'ın başarıları hükümeti, işgal güçlerini ve hatta Milli harekete destek veren Karakol cemiyetini dahi rahatsız etmiştir. Kaptan'ın tek dostu ise kilometrelerce uzaktaki Mustafa Kemal'dir.

 

7 Ocak 1920 – Atatürk'ün, İzmir'i Yunanistan'a katma hazırlıkları üzerine, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine, bu durumun İtilâf Devletleri temsilcileri katında protesto edilmesini bildiren telgrafı: "Protestonamede, Anadolu'da ikinci bir Madekonya kurulmasına asla müsaade etmeyeceğimizin, bu sebeple, bu haksızlığın bir an evvel düzeltilmesi ile işgalin hemen kaldırılması gibi esasların yer almış olması tavsiyeye değer görülmektedir." [Kocatürk]

 

7 Ocak 1920 – Atatürk'ün, siyasî vaziyet ve yapılması gereken hususlar hakkında Ali Fuat Paşa'ya yazısı.

 

7 Ocak 1921 – Lenin'in, Dağıstan'ın bağımsızlığının ilânı vesilesiyle 5 Ocak 1921'de bir mesaj gönderen Atatürk'e cevap telgrafı.

 

7 Ocak 1921 – Batı cephesi birlikleri Çerkez Ethem'le çarpıştı.

 

7 Ocak 1922 – Atatürk'ün, Buhara'dan gelen Nazari başkanlığındaki siyasî heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında kabulü ve törende konuşması. [Kocatürk]

 

7 Ocak 1922 – İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold'un, İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a Ankara ile ilgili elde ettiği bilgileri sunan raporu: "…Mustafa Kemal, her zamankinden daha güçlü durumda. Ankara hükümeti, Türkiye'nin başkentini Anadolu'ya kaydırma niyetinde. Türkler "Anadolu Türklerindir" düşüncesinde. Kemalistlerle anlaşmaya varılamaz; çünkü Anadolu'nun tam bağımsızlığını istiyorlar."

 

7 Ocak 1922 – İngiliz yüksek komiseri H.Rumbold'un Lord Curzon'a 7 Ocak 1922 tarihli raporu; "Kemalistler ile anlaşmaya varılamaz çünkü Anadolu'nun tam bağımsızlığını istiyorlar" diyordu. (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.129.)

 

7 Ocak 1925 – Belçika Lozan'ı onayladı.

 

7 Ocak 1925 – Recep Bey (Peker) Cumhuriyet Halk Fırkası'mn genel sekreterliğine getirildi.

 

7 Ocak 1925 – Atatürk'ün, Konya'da tuttuğu günlük notlardan: "…Ankara, hükümet merkezidir ve ebediyen hükümet merkezi kalacaktır!"

 

7 Ocak 1930 – Atatürk Ankara Hukuk Mektebi (Fakültesi)'nde

 

7 Ocak 1931 – Çankaya'da, Atatürk'ün başkanlığında İsmet Paşa, Kâzım (Özalp) Paşa, Fahrettin Paşa, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Millî Savunma Bakanı Zekâi (Apaydın) Bey'in katılmasıyla bir toplantı yapılarak Menemen olayının görüşülmesi.

 

7 Ocak 1931 – Atatürk'ün, Ankara'da "Ziraat Sergisi"ni ziyareti.

 

7 Ocak 1935 – Atatürk'ün akşam Kılıç Ali'nin evine gidişi, gece Çankaya'ya dönüşü.

 

7 Ocak 1936 – Atatürk'ün, akşamüzeri İsmet İnönü'yle beraber Marmara Köşkü'ne kadar bir gezinti yapması.

 

7 Ocak 1937 – Atatürk'ün, trenle Konya'ya gelişi, istasyonda karşılanışı, kısa süre sonra Ankara'ya hareketi.

 

7 Ocak 1938 – Atatürk Orman Çiftliği bu tarihte çıkarılan 3308 sayılı kanunla 13 Ekim 1938 yılında Devlet Ziraat İşletmeleri kurumuna bağlandı. Bu kanunla özelleştirme yapılabiliyor ve arazi kurumlara terk edilebiliyordu. 7 Haziran 1949 yılında bu kanun yürürlükten kaldırıldı.