Tarihte bugün Atatürk

 

07 TEMMUZ

 

7 Temmuz 1916 – Atatürk'ün, sabahın erken saatlerinde Silvan'dan Muş cephesine hareketi. (Atatürk, Muş cephesinde Nuri (Conker) Bey'in komutasındaki 8. Tümen Karargâhı'na gelmiş, cephe vaziyeti hakkında görüşmüş ve geceyi burada geçirmiştir). [Kocatürk]

 

7 Temmuz 1918 – Mustafa Kemal, Karl Marx'ın (Le Capital) kitabını eleştiren bir kitaptan notlar aldı. (Bir ömrün öteki hikayesi, Sinan meydan)

 

7 Temmuz 1919 – Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu ve Rumeli'ndeki tüm ordu ve kolordu komutanlıklarına bildirisi; "Ordu milletin emrindedir, başsız bırakılamaz, lağvedilemez, sivil toplum örgütlerinin milli faaliyetlerine müdahaleye göz yumamaz, tüm sivil teşkillerde aynen ordu gibi Müdafaa-i Hukuk türü cemiyetlerin yardımcısıdır, vatanın bir yerinde bir saldırı olursa tüm teşkil ve birlikler derhal harekete hazır olacak ve işbirliği sürekli olarak muhafaza edilecektir." (Nutuk)

 

7 Temmuz 1919 – Mustafa Kemal'in, Anadolu ve Trakya'daki tüm askeri ve sivil makamlara gönderdiği bildirisinde, 'Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin korunacağını bildiren ve tüm devlet ve ordu teşkillerinin bu cemiyetleri desteklemesini isteyen' yazısı.

 

7 Temmuz 1919 – Atatürk'ün, Konya'da bulunan 2. Ordu Müfettişi Cemal (Mersinli) Paşa'nın kendi arzusuyla izinli olarak İstanbul'a gitmesi üzerine bütün ordu ve kolordu komutanlarına bildirisi: "Müfettiş ve komutanlar herhangi bir sebeple, komutadan alındıkları takdirde kendilerinin yerine geçecek zevat, birlikte çalışılabilecek evsafa malik bulunursa komutayı bırakacak ve fakat nüfuz bölgelerinde kalarak millî vazifelerini yapmaya devam edeceklerdir."

 

7 Temmuz 1919 – Atatürk'ün, müfettişlik sınırları içine giren vilâyetlere ve kolordu komutanlıklarına yazısı: "Memleket asayişi ve savunmasının gereği gibi temin ve korunması için kolordu komutanları kendi bölgelerinden kesin şekilde sorumludurlar. Vali ve mutasarrıflar, müfettişlik makamına vermekte oldukları asayiş raporlarını bundan böyle doğrudan doğruya bölgelerinde bulunan kolordu komutanlarına verecekler, kolordu komutanları da birleştirerek müfettişlik makamına bildireceklerdir." [Kocatürk]

 

7 Temmuz 1920 – Balya'nın Yunanlılar tarafından işgali.

 

7 Temmuz 1920 – Atatürk'ün, Yunanlıların Bursa'ya yaklaşması üzerine Albay Bekir Sami Bey'e telgrafı: "…Şehir millî kuvvetlerden, askerî kurumlardan, hemen şimdiden boşaltılmalıdır. Fakat, düşman karşısındaki küçük ve büyük kuvvetlerin çekilmesi, mutlaka askerî lüzum ve harp zaruretleri üzerine olmalıdır!"

 

7 Temmuz 1920 – Yunanistan Başbakanı Venizelos'un, bir toplantıda söyledikleri: "..Türkleri akıllandıracak en iyi yol, Mustafa Kemal'i her cephede mağlup etmektir(!)" [Kocatürk]

 

7 Temmuz 1921 – Yunan Kralı Konstantin cepheye gitti. 7 Temmuz 1921 – Atatürk, İngilizlerin İstanbul'daki işgal kuvvetleri komutanına mesajı; "Milli sınırlarımız içinde ekonomik, politik, kültürel, mali, askeri, hukuki tam bağımsızlık istiyoruz." (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.130.)

 

7 Temmuz 1922 – Atatürk'ün, Sovyet Elçisi Aralof'un İran Elçisi Mümtazüddevle İsmail Han şerefine verdiği ziyafette konuşması.

 

7 Temmuz 1922 – Hindistan Merkez Hilâfet Komitesi Başkanı Chotani'nin, Bombay'dan Atatürk'e mektubu.

 

7 Temmuz 1925 – Atatürk'ün, akşamüzeri General Mougin'in veda ziyaretini kabulü.

 

7 Temmuz 1927 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Öğretmenler Birliği İstanbul Merkez Heyeti'ni kabulü ve öğretmenlere söyledikleri: "…Öğretmenler her vesileden istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır!"

 

7 Temmuz 1931 – Yenigün gazetesinde Selim Sırrı Tarcan, Düzce'de bir Türk kızının eczane işlettiğini anlatıyordu. (Sami N. Özerdim, "Cumhuriyet ve Kadın", Ulus) O günlerde gazeteler, müftülük nikahı, kız çocuklarını evlendirme, başörtüsü tartışmalarıyla değil, okuyan, meslek sahibi olan, çalışan; hayata katılan kadın haberleriyle doluydu.

 

7 Temmuz 1932 – Atatürk'ün, gün boyunca Ankara Halkevi'nde Türk Tarih Kongresi'nin çalışmalarını izlemesi.

 

7 Temmuz 1933 – Atatürk'ün, akşamüzeri motorla Boğazda bir gezinti yapması, daha sonra Kalamış koyuna gidişi, geç saatlerde Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

7 Temmuz 1934 – İçişleri Bakanı Şükrü Bey (Kaya) Trakya Yahudilerinin durumunu incelemek üzere Trakya'ya gitti.

 

7 Temmuz 1934 – Atatürk'ün, Yalova'dan Ertuğrul yatı ile Derince'ye gelişi, buradan trenle Ankara'ya hareketi.

 

7 Temmuz 1935 – Atatürk adına, Cumhurbaşkanlığı Başyaveri tarafından Avrupa binicilik yarışmalarında başarı kazanan subaylara Dolmabahçe Sarayı'nda imzalı birer kol saati verilmesi.

 

7 Temmuz 1935 – Atatürk'ün, öğleden önce Florya'da halk ile beraber denize girişi, akşamüzeri Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

7 Temmuz 1937 – İngiltere hükümeti Filistin'in üçte ikisini Araplara, üçte birini Yahudilere bırakmayı öneren Peel Raporunu yayımladı.

 

7 Temmuz 1939 – Hatay vilayetinin kurulması yasalaştı. 7 Temmuz 1939 gününde çıkarılan bir yasa ile de Hatay ili kuruldu ve anavatana katılma işlemi kesinleştirildi. (Hatay Millet Meclisi 29 Haziran 1939 gününde oybirliğiyle aldığı kararla Türkiye Cumhuriyeti'ne katıldı).

 

7 Temmuz 1939 – Anıtkabirin inşası için Rasattepe kamulaştırma çalışmalarına başlandı. 23 Mayıs 1939 tarihinde Başbakan Refik Saydam, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmada; Rasattepe üzerinde kadastro işlemlerinin yapıldığını, bu arazinin bazı bölümlerinin devlete, belediyeye ve özel şahıslara ait olduğunun belirlendiğini, arazinin kapladığı alan ve sınırlarının tespit edildiğini ve gereken haritaların çizildiğini belirtti. Başbakan ayrıca; Anıtkabir için 205.000 TL. İstimlak bedeli, 45.000 TL. uluslararası proje yarışması olmak üzere toplam 250.000 TL. ödenek ayrıldığını ve 287.000 metrekarelik alanın kamulaştırılmasının planlandığını belirtti. 7 Temmuz 1939 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Rasattepe'nin kamulaştırılmasına karar verildi.