Tarihte bugün Atatürk

 

08 MAYIS

 

7/8 Mayıs 1915 – Atatürk'ün emri ile Üsteğmen Safvet komutasındaki Fedai Müfrezesi'nin düşmana Kanlısırt bölgesinde baskın seklinde taarruzu ve bu taarruzu takiben sabah saat 9.00'da sağ kanattaki bir kısım askerlerimizin de taarruzuyla bazı düşman siperlerinin ele geçirilişi; keza düşmanın giriştiği bir karsı taarruzun Cesaret tepesi'nde Mehmet Çavuş müfrezesi tarafından püskürtülmesi (Bugün büyük kahramanlıklar gösteren 140 kisilik Fedai Müfrezesi, taarruzları sonucu düşman siperleri içine girmiş, onları bozguna uğratmış, ancak kayıplarının ağırlığı, özellikle komutanların Safvet Efendi'nin omzundan yaralanması, takviye kuvvetlerin kendilerine yeterli yardımı sağlayamaması gibi nedenlerle, girişimleri tam bir sonuca ulaşamamıştır. [Kocatürk]

 

8 Mayıs 1915 – Atatürk'ün, Kanlısırt'a baskın yapan Fedaî Müfrezesi gazilerini Kemalyeri'ne çağırarak -gösterdikleri kahramanlık nedeniyle- kutlaması. Çanakkale cephesini ziyaret eden Alman ve Macar gazetecilerin, 19. Tümen Karargâhı'na gelişleri.

 

8 Mayıs 1916 – Atatürk'ün, beraberindekilerle sabah Garzan'dan at üzerinde hareket ederek saat 16.00'da -Batman üzerinden- Malabadi köyüne gelişi ve geceyi burada geçirişi.

 

8 Mayıs 1916 – Atatürk'ün, Madam Corinne'e Fransızca mektubu: "Tabiî ki şu anda bulunduğum yeri bilmiyorsunuz. Burasını size tanıtamam da; çünkü yerini gösterecek bir harita bile yok. Kısaca, gürül gürül akan sayısız dereler ile sulanan, fevkalâde güzel, yeşil çamlarla örtülü bir dağ silsilesi tasavvur edebilirsiniz. Ormanlarımızda binlerce bülbül var ve dağlarımızın bir kısmı hâlâ tertemiz beyaz örtüsünü koruyor. Hava tertemiz, sular da öyle. Ruslar pek uzakta değiller ama, Çanakkale'deki gibi yakın değil." [Kocatürk]

 

8 Mayıs 1916 – Mustafa Kemal'in madam Corinne'ye mektubu. (Diyarbakır'ı, kışı anlatan ve Rus cephesi ile Çanakkale cephesini mukayese eden mektubu)

 

8 Mayıs 1919 – Atatürk'ün, 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği'ne atandığının Harbiye Nezareti tarafından bütün kolordulara bildirilmesi.

 

8 Mayıs 1920 – Atatürk'ün Geyve'de bulunan Ali Fuat Paşa'ya, Ankara'yı tehdit eden isyanlar sebebiyle telgrafı: "…Bugün, Ankara, yani bütün millî varlık tehlike altında saymak lâzımdır. Bu sebeple her şeyden evvel Ankara'da tam anlamıyla güvenlik sağlamak için, bir fesat sahasını çevreleyen Safranbolu, Çerkeş, Kızılcahamam, Beypazarı, Mudurnu, Geyve hattında savunma ile ilgili bir vaziyet muhafazasına çalışılmak gereklidir." [Kocatürk]

 

8 Mayıs 1921 – Bekir Sami Bey hariciye vekilliğinden ayrıldı.

 

8 Mayıs 1926 – Atatürk'ün, Ankara'dan trenle Konya'ya gelişi, buradan Tarsus'a hareketi.

 

8 Mayıs 1930 – Kırklareli'nde, Atatürk Heykeli'nin açılışı.

 

8 Mayıs 1933 – Atatürk'ün, akşamüzeri Ahlatlıbel bölgesine giderek, burada yapılan kazıları izlemesi.

 

8 Mayıs 1935 – Atatürk'ün, Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu'nun Genel Kongresi nedeniyle kendisine gönderilen bağlılık telgrafına teşekkürü.

 

8 Mayıs 1935 – Atatürk'ün, öğleye doğru Nuri Conker'in evine gidişi, daha sonra Marmara Köşkü'ne gelerek öğle yemeğini burada yemesi.

 

8 Mayıs 1936 – Atatürk'ün, akşamüzeri Nuri Conker'in evine gidişi, akşam Çankaya'ya dönüşü.