Tarihte bugün Atatürk

 

08 ARALIK

 

8 Aralık 1911 – Atatürk ve arkadaşlarının, Mısır sınırını geçerek Bingazi toprağına geçişleri. (Atatürk, burada Tobruk Bölgesi Komutanı Ethem Paşa'nın Kurmay Başkanı olarak göreve başlamıştır. [Kocatürk]

 

8 Aralık 1911 – Mustafa Kemal, Bingazi-Derne-Tobruk bölgesinde yerli halkı örgütleyerek, İtalyan kuvvetlerine karşı başarılı direnişlerde bulundu. (8 Aralık 1911 – 24 Ekim 1912)

 

8 Aralık 1915 – Fethi (Okyar), Dr. Bahattin Şakir ve Dr.Tevfik Rüştü (Aras) Beyler, Atatürk'ün misafiri olarak Anafartalar Grubu Karargahı'na geldiler. Atatürk'ün aldığı hava değişimi izni üzerine Anafartalar Grubu Komutan Vekilliğine atanan Fevzi (Çakmak) Paşa, Anafartalar Grubu Karargahı'na geldi.

 

8 Aralık 1916 – Atatürk, Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey ve bir kısım subaylarla Silvan'ın güney tarafında tavşan avına gitti ve akşama doğru Silvan'a döndü.

 

8 Aralık 1917 – Kudüs, Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı.

 

8 Aralık 1919 - Batı Anadolu hareketinin yönetimi, Ali Fuat Paşa'ya verildi.

 

8 Aralık 1919 – Atatürk'ün, Salihli Cephesi Komutanlığı'na telgrafı: "Batı Anadolu millî hareketinin birleşik yönetimi 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa'ya verilmiştir."

 

8 Aralık 1920 – Çerkez Ethem ile Ankara arasında anlaşmazlıklar artıyor.

 

8 Aralık 1921 – İstanbul Fener Patrikliğine, IV. Meletios seçildi.

 

8 Aralık 1921 – Atatürk'ün, Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyle Ankara'dan Batı Cephesi'ne hareketi.

 

8 Aralık 1925 – Maarif Vekaleti "Türk Birliğini Parçalamaya Çalışan Cereyanlar" üzerine bildiri yayınladı. (Kürt, Laz, Çerkez, Kürdistan, Lazistan adlarının kullanılmaması, bu konularda mücadele edilmesi)

 

8 Aralık 1929 – Atatürk'ün, Ankara'dan Yalova'ya gelişi.

 

8 Aralık 1934 – Atatürk'ün, Mühendisler Birliği'nin yeni binasının açılışı nedeniyle Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya'nın mühendisler adına kendisine gönderdiği bağlılık telgrafına cevabı: "Değerli Türk mühendisleri arkadaşlarımızın bildirdiğiniz temiz duygularından dolayı duyduğum kıvancın büyük olduğunu bildiririm. Kendileri için bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de büyük işler başarmalarını dilerim."

 

8 Aralık 1936 – Atatürk'ün, Balıkçılar Kongresi adına Ekonomi Bakanı Celâl Bayar'ın gönderdiği saygı ve bağlılık telgrafına teşekkürü: "Ekonomi hayatımızda yeni bir atılım oluşturan deniz ürünlerimizin işletilmesini incelemek üzere toplanan Kongre'de bana gösterilen yüksek hislerden duygulandım. Teşekkür ve başarılar dilerim."

 

8 Aralık 1936 – Atatürk'ün, Adana ve çevresindeki su baskını sebebiyle zarar gören vatandaşlara yardım için Kızılay'a 10 bin lira bağışta bulunması.

 

8 Aralık 1936 – Atatürk'ün, akşamüzeri kız kardeşi Makbule Hanım'ın kaldığı köşke gelişi, akşam yemeğini burada yemesi.