Tarihte bugün Atatürk

 

08 MART

 

7/8 Mart 1915 – 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Nusrat mayın gemisi Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey ve Müstahkem Mevkii Mayın Grup Komutanı Yüzbaşı Hafız Nazmi (Akpınar) Bey komutasında düşman gemilerinin projektörlerine aldırmadan Anadolu yakasındaki Akyarlar'a mayınlarını bıraktı.

 

8 Mart 1916 – Mareşal Liman von Sanders'in, sabah, Atatürk'le beraber 12. Tümen'i denetlemesi.

 

8 Mart 1919 – Zonguldak ve Ereğli, Fransızlar tarafından işgal edildi. (Kurtuluşu:20-21.6.1921)

 

8 Mart 1920 – Ali Rıza Paşa'nın istifası üzerine Salih Hulusi (Kezrak) Paşa'nın kabine kuruşu. Bu kabinede Harbiye Nazırlığına yine Fevzi Paşa (Çakmak) getirilmiştir. (Vahidettin eniştesi Damat Ferit‟i işbaşına tekrar getirmeyi istemekle beraber, Anadolu'nun ağır baskısı altında bunu gerçekleştiremedi. Meclis‟ten bakan almaması kaydıyla, hem Anadolu'ya ve hem de Meclis‟e ters gelmeyecek birini, Salih Paşa‟yı sadrazam olarak atadı. Paşa bu görevi istemeye istemeye kabul etti.)

 

8 Mart 1922 – Atatürk'ün, sabah Sivrihisar'dan hareketle öğleyin Karakaya'ya gelişi, askerî tetkik ve teftişleri; akşam tekrar Sivrihisar'a dönüşü.

 

8 Mart 1924 – T.B.M.M. Birinci dönem üyelerine İstiklal Madalyası verilmesi yolunda karar aldı.

 

8 Mart 1925 – Diyarbakır'da Mürsel Paşa komutasındaki ordu birlikleri Şeyh Sait kuvvetlerini dağıttı. Hükümet güçleri, Diyarbakır yakınlarında Şeyh Sait'in adamlarıyla yapılan çarpışmalarda galip gelen taraf oldu.

 

8 Mart 1925 – Atatürk'ün, akşamüzeri, beraberinde Kemalettin Sami Paşa olduğu halde Ankara'da bazı ziyaretlerde bulunması.

 

8 Mart 1925 – Adliye vekillerinden Prof. Seyit (Bey) öldü.

 

8 Mart 1926 – Atatürk'ün, Ankara'da Türkiye İş Bankası'nın, şerefine düzenlediği çayda bulunması.

 

8 Mart 1928 – Atatürk'ün, "Le Matin" gazetesi muhabirine Türk demokrasisi hakkında demeci: "…Türk demokrasisi Fransız ihtilâlinin açtığı yolu izlemiş, lâkin kendisine has ayırıcı özellikle gelişmiştir. Her ne kadar milletlerin ve demokrasilerin işbirliği yapmaları lâzım ve mümkünse de, işbirliği ancak bir tek amaca, yani barışa yönelik ise mümkün ve yararlı olur."

 

8 Mart 1928 – Başbakan İnönü Türk Ocağı Hars heyetinde Latin yazısı konusunda danışma toplantısı yaptı. (Panzehir, Sinan Meydan)

 

8 Mart 1928 – Atatürk Le Matin gazetesi muhabirine verdiği demeçte; "Demokrasilerin sulha dönük olması halinde yararlı olabileceğini" vurguladı. (Atatürk'ün Söylev ve demeçleri, cilt 3, s. 81)

 

8 Mart 1930 – Atatürk'ün, Antalya'da kazalardan gelen heyetleri kabulü ve şehirde incelemeler yapması.

 

8 Mart 1933 – Osmanlıca'dan Türkçeye karşılık bulma programının çalışmaları sonunda 4 ay içinde belirlenen 1382 Arapça – farsça sözcükten 1100 tanesine Türkçe karşılık bulunmuş, bunların 640 tanesi benimsenerek kabul görmüştür.

 

8 Mart 1933 – Atatürk'ün başkanlığında Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin toplantısı ve dil çalışmaları hakkında bazı kararlar alınması.

 

8 Mart 1933 – Atatürk'ün, gece Çankaya'da film izlemesi.

 

8 Mart 1934 – Atatürk'ün, akşam Anadolu Kulübü'ne gelişi, geç saatlerde Çankaya'ya dönüşü.

 

8 Mart 1935 – Atatürk'ün, Çankaya Köşkü'nde verilen çay ziyafetinde bulunması.