Tarihte bugün Atatürk

 

08 ŞUBAT

 

8 Şubat 1913 – Bolayır'a ilerleyen Bulgarlara karşı, Bahr-i Sefid Boğazı Kuva-yi Mürettebe Komutanlığı'na ait kuvvetlerin taarruza geçmesi (Baskın şeklinde geliştirilen bu taarruz, 10. Kolordu'nun takviyesi geciktiğinden etkisini kaybetmiş, düşman karşısında yalnız kalan Bolayır kuvvetleri ağır kayıplar verek Bolayır tahkimli hattının gerisine çekilmiştir. Atatürk bu harekâta Mürettep Kuvvet'in Harekât Şubesi Müdürü olarak iştirak etmiştir). [Kocatürk]

 

8 Şubat 1914 – Enver Paşa, Fransa'da eğitim görüp gelen Fethi, İsmail Hakkı ve Nuri beylerin 2500 kilometrelik İstanbul- Kahire uçuşu yapmalarını emretti. Bu tarihte uğurlanan uçaklar (Muavenet-i Milliye, Prens Celaleddin) yolda düşmüş ve Fethi Bey, Sadık Bey ve Yüzbaşı Nuri ilk hava şehitlerimiz olmuştur. (Akl-ı Kemal, C.4, Sinan Meydan)

 

8 Şubat 1919 – Fransız işgal orduları başkomutanı General Franchet d'Esperay'in Sirkeci'den Beyoğlu'na kadar beyaz at üzerinde top atışları ve bando eşliğinde, ve Rum tezahüratı ile yürüyüşü. 23.11.1918'de, İstanbul'a vapurla gelmiş olan, Doğu Orduları Başkomutanı General Franchet D'Esperey, görkemli bir törenle İstanbul'a girdi.

 

8 Şubat 1920 – Urfa ve Maraş'ta direnişler devam ediyor. Urfa'da Ali Saip Bey'in önderlik ettiği kuvvetler Fransızlara büyük kayıplar verdirdi.

 

8/9 Şubat 1920 – Kuvay-ı Milliye'nin Fransız işgalindeki Urfa'yı kuşatması.

 

8 Şubat 1921 – T.B.M.M. Ayıntap'a (Antep) kahramanca direnişinden dolayı "Gazi"sanı veren kanunu kabul etti. Kuşatma sırasındaki savaşta 6 binden fazla şehit veren Antep'in adının başına "Gazi" unvanının konulması T.B.M.M.'de tartışmasız kabul edildi.

 

8 Şubat 1921 – Antep'in düşmesi. Günlerce süren başarılı direnişten sonra Antep düştü. (11 ay 8 günlük direnişte 63417 şehit verildi.)

 

8 Şubat 1921 – Ankara'da itaatnamesini sunan Gürcü elçisiyle Türkiye – Gürcistan anlaşması için görüşmeler başladı. (Nutuk)

 

8 Şubat 1921 – Atatürk'ün, Gürcistan Elçisi Simeon Medivani'nin güven mektubunu kabulü ve elçinin söylevine cevap konuşması.

 

8 Şubat 1921 – 200 kişilik mahiyetle tantanalı bir şekilde Ankara'ya gelen Rus Büyükelçisi Medivani Mustafa Kemal'e itaatnamesini sundu.

 

8 Şubat 1921 – Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda, Londra Konferansı'na katılacak heyet konusunda Sadrazam Tevfik Paşa'ya verilecek cevap hakkında konuşması: "…Efendiler! Bu Meclis meşrudur ve bunun meşruiyetini kimseye tasdik ettirmek lâzım değildir, ikincisi, bu meşru Meclis, meşru ve yetkili olan delegelerini göndermiştir. Bu heyetin Avrupa'ca tanınması için Tevfik Paşa'ya ricaya ihtiyacımız yoktur." [Kocatürk]

 

8 Şubat 1923 – Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber Balıkesir'den Balya'ya gelişi, askerî birlikleri teftişi, geçit törenini izlemesi, daha sonra Belediye'yi, Vilâyeti, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şubesini ziyareti.

 

8 Şubat 1923 – Edremit Ergama köyü'nde çevrelerini saran köy çocuklarının zeki yanıtları, Mustafa Kemal'i çok mutlu etmişti. Eşi Latife Hanım'la yaptığı yurt gezilerinden biri.

 

8 Şubat 1931 – Atatürk'ün, öğleden sonra Balıkesir'den İzmir'e dönüşü.

 

8 Şubat 1931 – Atatürk'ün, saat 16.25'te Ege vapuru ile İzmir'den Antalya'ya hareketi.

 

8 Şubat 1933 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda eski Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa, Berlin Büyükelçisi Kemalettin Sami Paşa, Pertev (Demirhan) Paşa ve Şair Abdülhak Hâmit'i kabulü.

 

8 Şubat 1935 – Milletvekili seçimleri yapıldı.

 

8 Şubat 1935 – Atatürk, ikinci seçim bildirgesinde imzasını yine "Kamal Atatürk" şeklinde attı. (Kemal değil)

 

8 Şubat 1935 – Atatürk'ün, milletvekili seçimlerini takiben akşam, millete bildirgesi: "…Ulusça gösterilen birlik, ülküye bağlılık bütün gözleri yeniden yurdumuza çekmiştir. Öz dileğimiz yurdun yüceliği, yurttaşın genliğidir."

 

8 Şubat 1935 – Atatürk'ün, gece Pera Palas'ta düzenlenen Halkevi Balosu'nu şereflendirmesi.

 

8 Şubat 1936 – Atatürk'ün, akşam trenle Ankara'dan İstanbul'a hareketi.

 

8 Şubat 1937 – T.B.M.M'de "Orman Kanunu" kabul edildi.

 

8 Şubat 1938 – Atatürk'ün, Prof. Dr. Neşat Ömer İrdelp ve Dr. Nihat Reşat Belger tarafından tekrar muayenesi ve zatürree tedavisine devam edilmesi.