Tarihte bugün Atatürk

 

09 ARALIK

 

9 Aralık 1915 – Atatürk, Anafartalar Grubu Komutan Vekilliğine atanan Fevzi (Çakmak) Paşa'yla beraber cepheyi görmek üzere 7. Tümen'e gitti.

 

9 Aralık 1915 – Donanma dergisi "Şen Satırlar" sayısında İstanbul'dan Çanakkale'ye gelen Ayan ve Mebusan meclis heyetinin Mustafa Kemal ile çekilmiş 4 resmini yayınladı ama Mustafa Kemal adından yine bahsedilmedi. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

9 Aralık 1917 - İngilizler, Kudüs'ü kuşattı.

 

9 Aralık 1919 – Atatürk'ün, Konya'da 12. Kolordu Komutanı Fahrettin (Altay) Bey'e, memleketin içinde bulunduğu durum hakkında mektubu: "…Memnuniyet vericidir ki, bugün istisnasız bütün kolordu komutanları arkadaşlarımız büyük bir iyi niyetle vatanın kuruluşu noktasında görüşlerini birleştirmiştir."

 

9 Aralık 1919 – Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın, Atatürk'e telgrafı: "…Mümessillere, Heyet-i Temsiliye adına telgraflar çekilmesi, memlekette iki hükümetin varlığını gösterdiği, Fransa Mümessili tarafından açıkça ifade olunmuştur. Hele bunlardan herhangi birine karşı aşağılayıcı sözler kullanılması, doğuştan sahip olduğumuz ahlâk temizliği, sağduyu ve uzak görüşlülükle bağdaştırılamaz. …Kabinenin fikrini arz ederim." [Kocatürk]

 

9 Aralık 1920 – İç ayaklanmaları bastırmak üzere, Merkez Ordusu kuruldu. Komutanlığa Nurettin Paşa getirildi.

 

9 Aralık 1920 – Sivas'taki 3ncü Kolordunun kaldırılması ve onun görevinin yeni kurulan Merkez ordusuna verilmesi. Ordunun komutanlığına Nurettin Paşa'nın getirilmesi. (Nurettin Paşa Kasım 1921 başında Meclisin isteği ile görevden alınmıştır.) (Nutuk)

 

9 Aralık 1920 – Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumlarında, Diyarbakır Milletvekili Hacı Şükrü Bey'le ilgili görüşmeler esnasında konuşması. TBMM'nin gizli oturumunda cephelerdeki askeri durum ve düzenli ordu oluşturulması için bazı milis kuvvetlerinin tasfiyesi hakkında görüşmeler.

 

9 Aralık 1920 – Çerkez Ethem, ihtilafların büyümesi üzerine İsmet Bey'i (İnönü) Mustafa Kemal'e, Kuva-yı Seyyare'nin ödeneklerini ödemediği gerekçesiyle şikayet etti. Çerkeş Ethem'in, Kütahya'dan Atatürk'e şikâyetlerini bildiren telgrafı: "…Her yerde bol bulunan kimselerin karıştırıcılığıyla, bilhassa zât-ı devletlerinin de evham getirecek dereceye sevk edildiğini dolayısıyla haber alıyorum. …Yüksek düşüncelerinizin bildirilmesine emirlerinizi…"

 

9 Aralık 1920 – TBMM'nin gizli oturumunda cephelerdeki askeri durum ve düzenli ordu oluşturulması için bazı milis kuvvetlerinin tasfiyesi hakkında görüşmeler.

 

9 Aralık 1920 – Atatürk'ün, Arnavutluk Harbiye Nazırlığı'na seçilen emekli Kurmay Albay Selâhattin (Kip) Bey'e hükümetin memnuniyetini bildiren mektubu. [Kocatürk]

 

9 Aralık 1921 – Atatürk'ün, Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey'le Bolvadin'e gelişi, Ali İhsan ve Yakup Şevki Paşalarla görüşmesi.

 

9 Aralık 1922 – Avusturya'dan Leopoldine König adlı müzik öğretmeninin, Atatürk'e, yazdığı marşı sunan mektubu: "Türk zaferi, güçlü elinizle yaratılan bu şanlı kurtuluş, adaleti seven herkesi içten sevinçlere kavuşturmuştur. Bendeniz de yüksek yönetiminiz altında Türk milletinin kazandığı bu şanlı zafer hakkındaki sevinç ve duygularımı, bestelediğim marşı Ekselanslarına sunmakla belirtmek istiyorum."

 

9 Aralık 1923 – İstanbul'da, Ağa Han'ın Başbakan İsmet Paşa'ya gönderdiği mektubu yayımlayan gazeteciler tutuklandı. Ağa Han'ın mektubunu yayınlayan gazeteciler kurulan İstiklâl Mahkemesi tarafından tutuklandı.

 

9 Aralık 1925 – T.B.M.M.'nde "Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair Kanun" kabul edildi. Yerli kumaştan elbise giyilmesi kanunu çıktı. Ekonomik amaçla ve yerli malların tüketimini arttırmaya yönelik, Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair Kanun TBMM'de kabul edildi.

 

9 Aralık 1926 – Maarif Vekaleti'nin emriyle Darülelhan'da (konservatuar) Türk musikisi öğretimine son verildi.

 

9 Aralık 1929 – Türkiye-İtalya Tahkimnamesi imzalandı.

 

9 Aralık 1931 – Atatürk'ün, öğleden sonra şehirde otomobille bir gezinti yaparak akşamüstü Çankaya'ya dönüşü.

 

9 Aralık 1934 – Atatürk'ün, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınması nedeniyle kendisine çekilen saygı ve bağlılık telgraflarına cevabı: "..Türk kadınlığının yeni girdiği siyasal alanda da değerli işler başarmasını dilerim."

 

9 Aralık 1937 – Atatürk'ün, Çankaya'da "Alman Gençlik Örgütü" Başkanı Baldur von Schirach'ı kabulü.

 

9 Aralık 1938 – Başkent Ankara'nın yeni tren garı hizmete açıldı.