Tarihte bugün Atatürk

 

09 HAZİRAN

 

9 Haziran 1916 – Rus kuvvetlerinin, Çapakçur (Bingöl) cephesinde mevzilerimize taarruzu.

 

9 Haziran 1917 – Atatürk'ün, sabah, Ergani Madeni'nden hareket ederek Sekerat'a gelişi ve geceyi burada geçirişi.

 

9 Haziran 1919 – Aydın Cephesinde, Kuvay-i Milliye birliği kuruldu. Hacı Şükrü Bey tarafından Aydın cephesinde "Kuvay-i Milliye" teşkil edilmesi.

 

9 Haziran 1919 – Atatürk'ün, Havza'dan, 17. Kolordu Komutan Vekili Albay Bekir Sami (Günsav) Bey'in 31.5.1919 tarihli telgrafına cevabı: "…Kısa sürede ülkeyi düzenli ve güçlü bir örgüte kavuşturmak zorundayız. Başaracağımıza da itimat edebiliriz. …İzmir'in akıbeti tüm ülkeyi yasa boğdu; ancak bağımsızlık için yeni bir azim ve iradenin doğmasını da sağladı. …Vaziyetinizden ve o taraflar millî teşkilâtından sık sık bilgi vermenizi rica ederim." [Kocatürk]

 

9 Haziran 1920 – Mustafa Kemal Paşa, Ermenilerin bölgede ilerlemesini durdurmak için 15 nci Kolordu Komutanı Kazım Karabekir paşayı, Doğu cephesi komutanlığına atadı. Doğu illerinde seferberlik ilan edilerek kuvvetli bir ordu meydana getirildi.

 

9 Haziran 1920 – Doğu bölgesinde geçici seferberlik ilan edildi. (Ermenilerce yapılan zulümler dayanılmaz hale geldi ve Ermenistan seferine karar verildi.) 15nci Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa, Doğu cephesi komutanı olarak atandırıldı. 1920 Haziranında Ermeniler Oltu'daki mahalli Türk yönetimini ele geçirdi. Dışişleri 7 Temmuzda Ermenilere ültimatom verdi. Ermeniler bunu ciddiye almayınca seferberlik ilanından 3,5-4 ay sonra Ermenilerin Kötek, Bardiz bölgelerindeki birliklerimize taarruzları ile savaş başladı. (Nutuk)

 

9 Haziran 1921 – Franklin Boullion başkanlığında bir Fransız heyetinin Ankara'ya gelişi. Fransa temsilcisi Franklin-Bovillon Ankara'ya geldi. Fransa'nın Ankara hükümetiyle gayri resmi bir temas kurmak üzere Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı Franklin Bouillon'u Ankara'ya yolladı. Ankara'da iki hafata kalan Bouillon'a Misak-ı Milli'yi Mustafa Kemal paşa uzun uzun anlatmıştır.

 

9 Haziran 1921 – İnebolu'ya indirilen savaş malzemesinin kendilerine teslim edilmesini isteyen Yunan devriye gemileri, teslim etmeyen halka zarar vermek için İnebolu'yu bombaladı.

 

9 Haziran 1921 – İnebolu halkı, bir fişeği dahi Yunanlılara kaptırmamak için ayaklanmış ve depolardaki tüm silah ve cephaneyi iki saat içinde tepelerin ardındaki İkiçay'a taşımıştı. (Kayıkçılar başlarında kahyaları İlyas Reis olmak üzere fedakarca çalışmış, meclis İnebolu Kayıkçılar Birliğine İSTİKAL MADALYASI vermişti.)

 

9 Haziran 1923 – Atatürk, Ankara Ziraat Mıntıka Mektebi Fennî Sergisinde (Tarım Bölge Okulu Teknik Gösterisinde)

 

9 Haziran 1926 – Atatürk'ün, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Merkezi tarafından şeretine düzenlenen kır ziyafetine katılması.

 

9 Haziran 1928 – Atatürk'ün, otomobille İstanbul içinde bir gezinti yapması.

 

9 Haziran 1930 – Tütün tekeli hakkında kanun TBMM'de kabul edildi. T.B.M.M'de "Tütün İnhisarı Kanunu" kabul edildi.

 

9 Haziran 1930 – Atatürk'ün, akşam trenle Ankara'dan İstanbul'a hareketi.

 

9 Haziran 1933 – Atatürk'ün, akşam Kılıç Ali Bey'in evine gidişi, geç saatlerde Çankaya'ya dönüşü.

 

9 Haziran 1934 – Atatürk'ün, günü Marmara Köşkü'nde geçirişi, akşam Çankaya'ya dönüşü.

 

9 Haziran 1936 – Dış ticarette devlet denetimini sıkılaştıran 19/06/1930 tarih ve 1705 sayılı kanuna ek kanun kabul edildi.

 

9 Haziran 1936 – Atatürk'ün, trenle İstanbul'dan Ankara'ya giderken Eskişehir'e uğrayışı, burada Komutanlık, Valilik, Belediye ve C.H.P. İl Merkezi'ni ziyareti, Uçak Mektebi'ni denetlemesi, uçuşları seyretmesi ve Mektebin şeref defterine yazdıkları: "Çok sevindim gördüklerimden!"

 

9 Haziran 1936 – Atatürk Eskişehir Tayyare Mektebi (Uçak Okulu)'nde

 

9 Haziran 1936 – Atatürk'ün, saat 19.45'de trenle Eskişehir'den Ankara'ya gelişi.

 

9 Haziran 1936 – Cumhurbaşkanı Atatürk, 1. Ordu Komutanı Fahrettin Altay ve manevi kızı pilot Sabiha Gökçen'le, Eskişehir'de Tayyare Mektebinde uçuşları izledi.

 

9 Haziran 1936 – Atatürk'ün, akşam Hariciye Köşkü'ne giderek burada toplanan kabineye başkanlık edişi.

 

9 Haziran 1937 - T.B.M.M'de "Ankara'da Bir Tıp Fakültesi Tesisi Hakkındaki Kanun" kabul edildi.

 

9 Haziran 1938 – Prof. Dr. Fiessinger'in, Atatürk'ün emri ile İstanbul'dan Ankara'ya gelerek safra kesesi iltihabından rahatsız bulunan İsmet İnönü'yü muayenesi, akşam tekrar İstanbul'a hareketi.