Tarihte bugün Atatürk

 

09 MART

 

9 Mart 1916 – Mareşal Liman von Sanders'in, sabah, Atatürk'le beraber 11. Tümen'i denetlemesi, öğleyin Lüleburgaz'a dönmek üzere Edirne'de ayrılışı.

 

9 Mart 1919 – Aralarında Sait Halim Paşa, Fethi Bey (Okyar), Halil Bey (Menteşe), şeyhülislâm Musa Kazım Efendi'nin bulunduğu bazı İttihatçılar tutuklandı.

 

9 Mart 1919 – İngilizler, 9 Mart 1919'da Samsun'a 200 kişilik küçük bir birlik çıkarmışlar, 50 kişilik bir müfrezeyi de Merzifon'a göndermişlerdi. (Rumlar bölgedeki nüfus dengesini etkilemek için Rusya'dan Kuzey Anadolu'ya Rum göçmenleri getirmekteydiler. Türk tarafı bunu önleme gayretlerine girişince, Rumlar bu durumdan şikâyetçi olmuşlardı. Onların şikayeti üzerine, İngilizler, Samsun ve Çevredeki asayişsizliğinin önlenmesini, aksi halde kendilerinin önlem almaya mecbur olacaklarını belirtmişlerdi. Nitekim 9 Mart 1919‟da Samsun 200 kişilik bir müfreze ile İngilizlerce kontrol altına alınmıştır. 30 Mart'ta Merzifon işgal edilmişti. İngiliz işgal kuvvetlerinden moral bulan Rum çeteleri saldırılarını daha da artırırlar. Öyle ki olaylardan etkilenen bir Türk teğmeni 17 Mart'ta dağa çıkarak direnişe geçer.)

 

9 Mart 1920 – Atatürk'ün, 3., 12., 13. ve 20 Kolordu Komutanlıklarına telgrafı: "Kilikya bölgesinde beliren Ermeni zulümlerinin bir an evvel bastırılması lâzımdır. Yalnız şu aralık her türlü İslâm harekâtını Ermeni kırımı şeklinde göstermek istenildiği anlaşıldığından harekâtın herhalde bu gibi yanlış söylenti ve suçlamalara yer bırakmayacak şekilde idaresi."

 

9 Mart 1920 – Atatürk'ün, Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ne yazısı: "Anadolu kadınlarının vatan hizmetlerine iştiraklarının devam etmekte olduğunu görmekle pek ziyade duygulandık. Özel takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi sunar, kıymetli çalışmalarınızda başarı kazanmanıza dualar ederek hürmetlerimizi takdim ederiz." [Kocatürk]

 

9 Mart 1921 – Londra Konferansı'nda Türk ve Yunan delegasyonunun bulunmadığı toplantıda Yunanistan askeri harekâtına izin verildi.

 

9 Mart 1922 – Özdemir Bey'in Musul bölgesine takviye etmek üzere, Revandiz'e hareketi.

 

9 Mart 1922 – Atatürk'ün, sabah Sivrihisar'dan hareketle saat 10.00'da Aktaş'a, saat 12.00'de Belpınar'a, saat 14.00'te Batık'a gelişi, buralardaki askerî kuvvetleri teftişi, saat 16.00'da Aziziye'ye gelişi.

 

9 Mart 1922 – Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın, saat 20.00'de Akşehir'den Aziziye'ye gelişi ve Başkomutan Atatürk ile buluşması.

 

9 Mart 1922 – Atatürk'ün 19 numaralı not defterinden; "Saat 8'e doğru İsmet Paşa geldi. Evvela yemek. Yemekten sonra 10 Mart için sureti hareket kararlaştırıldı. Ondan sonra hafıza KUR'AN okuttuk."

 

9 Mart 1925 – 6 Mart'ta Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılan dört gazeteden sonra bugün iki gazete daha kapatıldı.

 

9 Mart 1930 – Hidayet İsmail ve Nigar Şevkat adlı iki genç kadının felsefe bölümünü bitirdiği haberi Cumhuriyet gazetesinde yer aldı.

 

9 Mart 1930 – Atatürk'ün, Antalya Müzesi'ni gezişi, Aspendos'a giderek tarihî incelemelerde bulunması.

 

9 Mart 1935 – Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille Çubuk Barajı'na gidişi, daha sonra Gazi Orman Çiftliği'ne uğrayarak Çankaya'ya dönüşü.

 

9 Mart 1936 – Atatürk'ün, öğleyin Sakarya motoruyla Büyükdere'ye kadar bir gezinti yapması.

 

9 Mart 1937 – Atatürk'ün, akşam trenle İstanbul'dan Ankara'ya hareketi.

 

9 Mart 1938 – Atatürk'ün, Ankara Halkevi'nde güreş karşılaşmalarını izlemesi.