Tarihte bugün Atatürk

 

10 HAZİRAN

 

10 Haziran 1910 – Sadayı Millet gazetesi başyazarı Ahmet Samim, İstanbul'da öldürüldü.

 

10 Haziran 1915 – Kuzey Grubu ve 3. Kolordu Komutanı Esat (Bülkat) Paşa ile 3. Kolordu Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin (Altay) Bey'in, 19 Tümen Karargâhı'na gelişleri ve Atatürk'le görüşmeleri.

 

10 Haziran 1916 – Osmanlı yönetimindeki Mekke, Arap isyanı sırasında Arapların eline geçti.

 

10 Haziran 1917 – Atatürk'ün, Sekerat'tan hareketle 2. Tümen karargâhına gelişi, kısa bir dinlenmeyi takiben 33. ve 127. Alay birliklerini denetlemesi, daha sonra Tümen'e ait esas mevzilerde incelemelerde bulunması, tekrar Sekerat'a dönüşü.

 

10 Haziran 1919 – Mustafa Kemal Paşa'nın tamimi (genelgesi): "İstiklâl-i millîmiz (millî bağımsızlığımız) uğrunda bütün mevcudiyetimle… milletle beraber nihayetine kadar çalışacağıma mukaddesatım namına söz veririm".

 

10 Haziran 1919 – Atatürk'ün, Ankara'da bulunan Ali Fuat Paşa'ya telgrafı: "Rauf Bey ve sizinle görüşmekliğimiz fevkalâde mühim ve gereklidir. Havza'ya ne zaman ulaşacağınız hakkında bilgiyi makina başında bekliyorum." (Bu telgraf, Ali Fuat Paşa'nın, Rauf Bey'in İstanbul'dan Anadolu'ya geçerek Ankara'ya geldiğini bildirmesi üzerine çekilmiştir). [Kocatürk]

 

10 Haziran 1920 – Atatürk'ün, Anadolu'ya geçmek üzere İstanbul'dan Mudanya'ya gelen Nurettin (Sakallı) ve Nihat (Anılmış) Paşalara, hoş geldiniz mesajı göndermesi.

 

10 Haziran 1921 – Atatürk'ün, bayram nedeniyle Hacıbayram Camii'nde bayram namazına katılması, Antalya milletvekili Hoca Rasih (Kaplan) Bey'in mev'izesini dinlemesi, saat 8.30'da T.B.M.M. önünde yapılan Türkçe duada bulunması, daha sonra Meclis'in Başbakanlık odasında tebrikleri kabulü.

 

10 Haziran 1921 – Atatürk'ün, bayram nedeniyle Ankara Belediyesi'ne kutlama yazısı: "Vatanın bağımsızlığı için ayağa kalkan Anadolu'nun tuttuğu mukaddes kurtuluş yolunda eriştiği üçüncü bayram münasebetiyle, en samimî tebriklerimi takdim eder ve millî çalışmada başarı temenni ederek, bu tebrikimin halka ulaştırılmasını rica ederim." [Kocatürk]

 

10 Haziran 1921 – Atatürk'ün, Afgan Elçiliği'ndeki bayrak çekme töreninde Elçi Ahmet Han'ın söylevine cevap konuşması.

 

10 Haziran 1921 – Ankara'da Afgan elçiliği açıldı. Sultan Ahmet Han ilk Afgan elçisi oldu ve Ankara'ya gelen ilk yabancı elçi ünvanını aldı. Atatürk, bayrak çekme töreninde; "Asırlardan beri Türkiye İslamiyet için yalnız mücadele ediyordu. Bundan sonra yanında Afganistan gibi bir arkadaşla beraber çalışacaktır." (Türkiye ise bir yıl sonra, 1922 yılında Afganistan'a 'Medine Savunması'nın şanlı kahramanı Fahrettin Paşa'yı (Türkkan) Türk elçisi olarak Afganistan'a gönderdi.) ( (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.67.)

 

10 Haziran 1923 – Türk dostu Fransız yazar Pierre Loti öldü.

 

10 Haziran 1924 – Atatürk'ün, Halk Partisi Yürütme Kurulu üyelerine akşam Çankaya'da yemek vermesi ve memleket sorunları üzerinde sohbeti.

 

10 Haziran 1925 – Nehri ayaklanması.

 

10 Haziran 1926 – Atatürk'ün, Bursa'da tiyatro sanatçılarına söyledikleri: "…Sizin vatana en büyük hizmetiniz Anadolu'muzu baştanbaşa dolaşıp halkımıza sanatın ne olduğunu anlatmanız olacaktır!"

 

10 Haziran 1926 – Atatürk'ün, Bursa'da kendisine tespih armağan eden Kehribarcı Ali Baba'nın hatıra defterine yazdıkları: "Sanatınızdaki emek ve başarınızı takdir ve tebrik ederim."

 

10 Haziran 1927 – Atatürk'ün, Ankara'da himayelerinde düzenlenen 2. Gazi Koşusu'nu izlemesi.

 

10 Haziran 1927 – Atatürk, Gazi Orman çiftliğinde at ile gezinti yaptı.

 

10 Haziran 1929 – TBMM'de "Yol ve Köprü Yapımına Dair Kanun" kabul edildi.

 

10 Haziran 1930 – Jandarma Kanunu kabul edildi.

 

10 Haziran 1930 – Kurtuluş Savaşı'nı desteklemiş olan Fransız yazarı Claude Farrere İstanbul'a geldi.

 

10 Haziran 1930 – Türkiye ile Yunanistan arasında, "Ahali Mübadelesi Antlaşması" imzalandı.

 

10 Haziran 1930 – Türkiye ve Yunanistan arasında ahali değişimi anlaşması yeniden imzalandı. Buna göre yerleşim tarihi ve doğum yılı ne olursa olsun tüm ahali "Lozan ile öngörülen yerli ahali" kapsamına alındı ve sorun çözüldü. (20. YY. Siyasi Tarihi, Prof. Dr. Fahir Armaoğlu)

 

10 Haziran 1931 – Başbakan ismet İnönü (Maliye bakanlığının İstanbul defterdarlığına verdiği "lüzumsuz evrakların satılması" emri ile işgüzar memurların ihmaliyle tarihi belgelerin yok pahasına sehven Bulgaristan'a satılması üzerine) bir genelge yayınlayarak bundan sonra devlet dairleri elindeki tarihi değeri olan evrakların hiçbir şekilde satılmamasını istedi. (13 Mayıs 1931 tarihli Son posta gazetesi haberinde yer alan 'tarihi değeri olan belgelerin ot balyaları gibi çemberlenip, vagonlarla Bulgaristan'a gönderilmesi'olayı ile ilgili olarak )(Panzehir, Sinan Meydan)

 

10 Haziran 1933 – Atatürk'ün, akşam Ali Fuat Paşa'nın Marmara Köşkü'nde verdiği ziyafeti şereflendirmesi.

 

10 Haziran 1933 – "Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanunu" T.B.M.M'de kabul edildi. (Açılış : 30.10.1933. Enstitü, 30 Haziran 1948 günlü "Üniversiteler Kanununa ek kanun"la Ziraat ve Veteriner Fakülteleri olarak Ankara Üniversitesi'ne bağlandı.

 

10 Haziran 1934 – İran Şahı Pehlevi, Türkiye'yi ziyaret amacıyla Gürbulak'ta Türk sınırına geldi ve törenle karşılandı.

 

10 Haziran 1935 – Mülkiye Mektebi'nin adının 'Siyasal Bilgiler Okulu' olarak değiştirilmesine karar verildi

 

10 Haziran 1935 – İstanbul'da öğrenimi sürdüren Mekteb-i Mülkiye'nin adının Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilip, Ankara'ya taşınmasına dair kanun kabul edildi.

 

10 Haziran 1935 – Atatürk'ün, Çankaya'da Macar Elçisi Zoltan de Mariassy'in güven mektubunu kabulü.

 

10 Haziran 1936 – Van Gölü'nde devletçe gemi işletilmesini öngören kanun kabul edildi.

 

10 Haziran 1937 – Atatürk'ün, saat 15.00'de İzmir vapuru ile Trabzon'a gelişi ve coşkuyla karşılanışı.

 

10-12 Haziran 1937 – Atatürk'ün Trabzon'u üçüncü ve son kez ziyareti. Atatürk, 10–12 Haziran 1937 tarihlerinde üçüncü ve son kez Trabzon'u onurlandırdığında, iki gece Köşkte kalmıştır.

 

10 Haziran 1937- Atatürk'ün Trabzon'a üçüncü ve son gelişleri 10 Haziran 1937 tarihine rastlar, Ege vapuru ile İstanbul'dan Trabzon'a gelen Atatürk, doğruca kendi Köşküne gelmiş, iki gecesini bu Köşk'te geçirmişti. Bu son gelişlerinde: (Mal ve Mülk bana ağırlık veriyor. Bunları milletime bağışlamakla ferahlık duyacağım. İnsanın serveti kendi manevi kişiliğinde olmalıdır. Ben büyük milletime daha çok şeyler vermek istiyorum.) diyerek, bütün mal ve mülk varlığını hazineye bağışladığını noter huzurunda tescil ettirmişti. Atatürk 12 Haziran 1937 sabahı Trabzon'dan İstanbul'a döndü.

 

10 Haziran 1938 – Prof. Dr. Fiessinger'in, Atatürk'ün tedavisi hususunda gereken direktifleri verdikten sonra akşam İstanbul'dan Paris'e hareketi.