Tarihte bugün Atatürk

 

10 MART

 

10 Mart 1916 – Atatürk'ün komuta ettiği 16. Kolordu'nun karargâhının -Başkomutanlık Vekâleti'nce- Diyarbakır'a nakledilme kararı ve Atatürk'ün doğu cephesinde aynı isimle kurulan bu kolorduya komutan atanması.

 

10 Mart 1919 – İstanbul'da İngilizlerin isteği ile bazı tanınmış kişilerin tutuklanması.

 

10-23 Mart 1920 – Beşinci Balıkesir kongresi (60 delegenin yarısı vaiz, müftü veya müderristi.) (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

10 Mart 1920 – 5. Balıkesir Kongresi toplandı.

 

10 Mart 1920 – Londra'da biraraya gelen İtilaf Devletlerinin dışişleri bakanları İstanbul'un geçici olarak işgal edilmesine karar verdi. Londra'da İtilaf Devletleri Dışişleri Bakanlarının Yunan Başbakanı Venizelos'un da katılmasıyla bir toplantı yaparak İstanbul'un işgaline resmen karar vermeleri.

 

10 Mart 1921 – Koçgiri isyanı büyüyünce TBMM Elazığ, Divriği ve Zara'da sıkıyönetim ilanına, Sivas'ta sıkıyönetim mahkemesi kurulmasına karar verdi.

 

10 Mart 1922 – Atatürk'ün, sabah Aziziye'den hareketle Hüsrevpaşa'da ileri karakol (emniyet hattı) mevzilerine gelişi, araziyi tetkiki, saat 15.00'te buradan hareketle saat 17.00'de tekrar Aziziye'ye dönüşü; akşam İsmet, Yakup Şevki ve Selâhattin Adil Paşalarla yemek yemesi.

 

10 Mart 1930 – Atatürk Antalya Lisesi'nde

 

10 Mart 1931 – Recep Bey (Peker) Cumhuriyet Halk Fırkası genel sekreterliğine getirildi.

 

10 Mart 1931 – Savua Oteli'nde kalan Troçki İstanbul'da kiralık ev aradığını ilan etti.

 

10 Mart 1931 – İstanbul'da yayımlanan Bıldırcın, Piliç ve Çapkın Kız mecmuaları hakkında müstehcen yayın davası açıldı.

 

10 Mart 1933 – Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille Gazi Orman Çiftliği'ne kadar bir gezinti yapması, geceyi Çankaya'da film izleyerek geçirmesi.

 

10 Mart 1934 – Yahya Kemal (Beyatlı)'in, Yozgat milletvekilliğine seçilmesi nedeniyle Atatürk'e teşekkür telgrafı: "Türk milletinin büyük ve engin şerefli başkanının yüksek yakınlığı eseri olarak bu defa Yozgat milletvekilliğine seçilmem sebebiyle kalbim minnetle doludur. Ondokuz seneden beri dehasının yıldızı arkasından gittiğim büyük başkanımızın yakınlığı hayatımın yegâne değeridir. Derin teşekkür ve saygılarımı arz ederim, efendim."

 

10 Mart 1935 – Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille Gazi Orman Çiftliği'ne, oradan da Anadolu Kulübü'ne gelişi, geç saatlerde Çankaya'ya dönüşü.

 

10 Mart 1936 – Atatürk'ün, akşam trenle İstanbul'dan Ankara'ya hareketi.

 

10 Mart 1937 – Atatürk'ün, İstanbul'dan Ankara'ya gelişi.

 

10 Mart 1938 – Atatürk'ün, akşamüzeri Gazi Orman Çiftliği'ne, daha sonra Anadolu Kulübü'ne gidişi, akşam Çankaya'ya dönüşü.