Tarihte bugün Atatürk

 

10 ŞUBAT

 

10 Şubat 1902 – Atatürk'ün, teğmen rütbesiyle Harp Okulu'nu bitirişi ve öğrenimine Harp Akademisi'nde devam etmesi.

 

10 Şubat 1905 – Atatürk'ün, Şam'a gitmek üzere İstanbul'dan hareketi.

 

10 Şubat 1909 – General Litzmann'dan çevirdiği Takımın Muharebe Talimi' adlı kitabının yayımlanması (3. kitap). Kaynak: Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi – Turgut Özakman

 

10 Şubat 1914 – Atatürk'ün, Sofya'dan Harbiye Nezareti'ne yazısı: "Sofya'ya gelişim gününden bugüne kadar ödeneklerimin düzensiz ödenmesi yüzünden, her bakımdan büyük güçlükler içinde kaldım."

 

10 Şubat 1918 – Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit öldü.

 

9-10 Şubat 1920 – Urfa ve havalisi Kuvay-i Milliye komutanı Namık takma adlı Yzb. ALi Saip Bey (Ursavaş)'ın komutasında 3000 kişilik kuvvet baskınla Urfa'yı kısmen kurtardı. Nisan 1920'de Fransız askerleri uzun ve çetin mücadeleler sonunda Urfa'yı boşalttı. (Geldikleri gibi giderler, Kahraman Yusufoğlu)

 

10 Şubat 1920 – İstanbul Meclis-i Mebusanan'ın "Felahi Vatan" Grubunun teşekkülü.

 

10 Şubat 1920 – Atatürk'ün, Maraş'taki mahallî kuvvetlere para yardımında bulunan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ne övgü ve teşekkür yazısı: "Feci katliamlarla tecavüzlere maruz kalan Maraşlı kardeşlerimizin imdadına koşan fedakâr Kuva-yi Milliye efradı hakkında, Sivas hanımlarının yaptıkları yardımlara ve gösterilen hamiyet ve şefkat eserlerine teşekkürlerimizi sunarız." [Kocatürk]

 

10 Şubat 1921 – Mustafa Kemal, akşam batı cephesine doğru yola çıktı.(15 Şubat'ta döndü).

 

10 Şubat 1923 – Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber İzmir'e dönüşü.

 

10 Şubat 1923 – Atatürk'ün, evliliğini kutlayan Kayseri'de Türk Ortodoksları Başpiskoposu'nun telgrafına teşekkürü.

 

10 Şubat 1924 – Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber, I. Kolordu'nun yapmakta olduğu harp oyunlarını izlemesi ve Kolordu'nun Komutanı İzzettin (Çalışlar) Paşa'yı tebriki.

 

10 Şubat 1924 – Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber Söke'den İzmir'e dönüşü.

 

10 Şubat 1924 – Atatürk, Fevzi Çakmak Paşa ile İzmir orduevinde Büyük Harp Oyunlarında.

 

10 Şubat 1931 – İstanbul'da yargılanan komünistler çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

 

10 Şubat 1931 – Atatürk'ün, Ege vapuru ile İzmir'den Antalya'ya gelişi, saat 18.00'de yine Ege vapuruyla Taşucu'na hareketi.

 

10 Şubat 1933 – Atatürk'ün, Topkapı Sarayı'nı ziyareti, sarayın muhtelif bölümlerinde incelemeleri ve Topkapı Eski Eserler Müzesi Müdürü Tahsin (Öz) Bey'den bilgi alışı.

 

10 Şubat 1935 – Atatürk'ün, öğleye doğru Şişli tramvay durak yerinden ata binerek Hürriyet-i Ebediye Abidesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu'ya kadar bir gezinti yapması, Golf Kulübü'ne uğraması, burada kısa bir dinlenmeden sonra otomobille Tarabya'da Tokatlıyan'a uğrayıp akşamüzeri Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü. [Kocatürk]

 

10 Şubat 1936 – Atatürk'ün, Topkapı Eski Eserler Müzesi'ni ziyareti ve incelemelerde bulunması.