Tarihte bugün Atatürk

 

11 AĞUSTOS

 

11 Ağustos 1914 – Goeben ve Breslau adlı Alman savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan içeri alınmaları. İngiliz takibinde olan Goeben ve Breslau isimli Alman kruvazörlerinin -Osmanlı Hükûmeti'nin izni ile- Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara denizine girişi.

 

11 Ağustos 1914 – İngiliz filosunun, Çanakkale Boğazı karşısında beklemeye başlaması (Bu tarihten itibaren devamlı gemi takviyesi ile kuvvetlenen İngiliz filosu Boğaz'dan çıkışları da kontrol altına almaya başlamıştır).

 

11 Ağustos 1919 – Erzurum'da bulunan Yarbay Rawlinson'un, İngiltere Harbiye Bakanlığı'na raporu: "Konferansın son günü Mustafa Kemal'le iki saatten fazla görüştüm. Sonuç olarak görüşüm şu: Bu hareketin büyük başarı sağlaması için fırsat var (!)"

 

11 Ağustos 1921 – Atatürk'ün, Ankara'da Amerikalı gazeteci Lawrence Shaw Moore île görüşmesi ve söyledikleri: "…Biz Türkiye'nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü kurtarmaya çalışıyoruz. Allah'ın yardımı ve Türk milletinin yenilmez kuvveti sayesinde amacımıza erişeceğiz!"

 

11 Ağustos 1921 – Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda, cepheye ve cephe gerisine üçer kişilik teftiş heyetleri gönderilmesi hakkındaki önerge nedeniyle konuşması: "…Ben görev yaparken şöyle böyle heyetlerle görevime müdahale ettiremem efendiler! Bunda ordu için, memleket için fenalıktan başka bir şey yoktur."

 

11 Ağustos 1921 – Atatürk'ün, Başkomutan oluşunu kutlayan Afganistan Elçisi Ahmet Han'ın tebrik telgrafına teşekkürü.

 

11 Ağustos 1923 – T.B.M.M.'nin ikinci dönemi başladı.

 

11 Ağustos 1923 – İkinci T.B.M.M.'nin açılması.

 

11 Ağustos 1923 – Yapılan seçimlerden sonra Büyük Millet Meclisi'nin ikinci dönemi açılarak, çalışmalara başlandı. Birinci Meclis'teki mebusların yüzde 28'i tekrar seçildi. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'ndaki değişikliklerle birlikte adaylara getirilen bazı güçlükler nedeniyle, İkinci Grup'un adaylarının seçime katılmama kararı grubun sonu oldu.

 

11 Ağustos 1923 – Atatürk'ün, İstanbul'dan gelen izcileri Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde teftişi.

 

11 Ağustos 1925 – Atatürk'ün, Başbakanlığa Lâtife Hanımla evliliklerinin 5.8.1925 tarihinde sona erdiğini bildiren yazısı.

 

11 Ağustos 1925 – Mustafa Kemal'in 5 Ağustos 1925'te biten evliliğini bu tarihte yazı ile (tezkere) meclis başkanlığına bildirmesi. (Benim Ailem, Yrd. Doç. Dr. Ali Güler)

 

11 Ağustos 1925 – Mustafa Kemal'in başvekâlete yazdığı "Boşanma tezkeresi" sonrası başbakanlıkça "Bilimum vekaletlere, müstakil ve mülhak makamata" yazılmış olan "Heyet-i vekiliye (Bakanlar Kurulu kararı) karar sureti" tanzimi. (Benim Ailem, Yrd. Doç. Dr. Ali Güler)

 

11 Ağustos 1925 – Ankara'ya gelen Kastamonu Heyeti'nin, Atatürk tarafından kabulü ve heyetin kendisini Kastamonu'ya davet edişi.

 

11 Ağustos 1927 – Atatürk'ün, akşam saat 20.00'de İsmet Paşa ile beraber Dolmabahçe Sarayı'ndan otomobille Tarabya'ya gidişi, Tokatlıyan Oteli'nde bir süre istirahat ettikten sonra gece Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

11 Ağustos 1928 – Atatürk'ün, Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey de hazır bulunduğu halde, Lâtin Harfleri Komisyonu üyelerini kabulü.

 

11 Ağustos 1928 – Dolmabahçe sarayında yeni Türk harfleri konusunda ilk uygulama dersi açıldı. Bu kongrede harf devrimini başlatan önergeyi İnönü vermişti. (İnönü ilk başlarda Latin alfabesine kesinlikle karşı çıkıyordu.) (Panzehir, Sinan Meydan)

 

11 Ağustos 1930 – İran, Türkiye'nin doğudaki olaylarla ilgili olarak çalışma teklifini kabul etti.

 

11 Ağustos 1934 – Atatürk'ün, Yalova'dan İstanbul'a dönüşü.

 

11 Ağustos 1936 – Trakya'da askeri manevralar başladı. Beş gün süren manevralarda Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen komutanları da bulundu.

 

11 Ağustos 1936 – Berlin Olimpiyatları ile Türkiye Cumhuriyeti ilk altın madalyalarını kazandı

 

11 Ağustos 1937 – Atatürk'ün, Florya'dan hareketle saat 17.00'de İskeçe çiftliğine gidişi, akşam tekrar Florya'ya dönüşü.