Tarihte bugün Atatürk

 

11 MART

 

11 Mart 1905 – Atatürk'ün, Şam'da staj yapmakta olduğu süvari alayıyla beraber Dürzî harekâtını bastırmak üzere Havran'a gidişi (Atatürk burada 4 ay kalarak tekrar Şam'a dönmüştür. [Kocatürk]

 

11 Mart 1912 – Atatürk'ün, Derne Komutanlığı'na atanması. 11 Mart 1912 Tarihinde Derne Kumandanlığı'na tayin edilmiştir. (Bazı kaynaklarda 6 Mart gösterilmektedir.)

 

11 Mart 1914 – Atatürk'e, Fransız hükümeti tarafından Şövalye Rütbesi'nden "Legion d'honneur" nişanı verilmesi.

 

11 Mart 1916 – Başkomutan Vekili Enver Paşa, bugün Atatürk'e telgraf çekerek Kolordu Karargâhıyla Resülayn (Ceylanpınar) üzerinden hemen Diyarbakır'a hareket etmesini istemiştir.

 

11 Mart 1917 – Irak cephesinde İngiliz birliklerinin, Bağdat'ı ele geçirmeleri.

 

11 Mart 1919 – Atatürk'ün, resmî elbisesiyle Sanasaryen Hanı'nın taraçasında -bir gün evvel tutuklanan- Fethi (Okyar) ve diğer bazı kişileri ziyareti.

 

11 Mart 1919 – Mustafa Kemal, 11 Mart 1919 tarihinde Polis müdürlüğüne giderek arkadaşı Fethi (Okyar) Bey'i ziyaret etmiştir. (Bu ziyaret esnasında Yeni Gün gazetesi Yunus Nadi'de Bekirağa'da tutuklu bulunuyordu.) Fethi Bey bu ziyaretten sonra Bekirağa Bölüğüne gönderilmiştir. Atatürk, fethi bey'i burada da iki kere ziyaret etmiştir. (9 Mayıs veya 15 mayıs) (Ziyaretten sonra Fethi Okyar 9 Nisan 1919 da serbest bırakılmış, 17 Nisan 1919'da yeniden tutuklanmıştır.)

 

11 Mart 1919 – Atatürk'ün, Bahriye Nazırı Avni Paşa'yı makamında ziyareti (Bu ziyarette Atatürk, Avni Paşa'dan kendisini hükümeti oluşturan kişilerle tanıştırmasını istemiş, Avni Paşa "Elbette, tabiî!" cevabını vermiştir). (Kaynaklarda bu ziyaretin tarihi belirtilmemiştir). [Kocatürk]

 

11 Mart 1919 – İzmir valiliğine, Nurettin Paşa yerine, Kuvayı Milliye düşmanı olarak bilinen Kambur İzzet Beyin atanması. (25 Aralık 1919 tarihinde ikdam gazetesinde yayınlanan röportajında bu Kambur İzzet Bey Kuvayı Milliye'yi arseniğe benzeterek azının iyi, çoğunun kötü olduğunu ifade etmiştir.)

 

11 Mart 1920 – Rauf (Orbay) Bey'in, İstanbul'dan Atatürk'e, Londra'da alınan karar gereğince İtilâf Devletleri temsilcileri tarafından, İstanbul'daki Kuva-yi Milliye ileri gelenlerinin tutuklanması veya Meclisin kapatılması ihtimalini bildiren telgrafı: "…Tabiî her ihtimale karşı da buradan hiçbir yere gidilmeyecek, işin sonuna kadar namus vazifesi yerine getirilecektir!"

 

11 Mart 1920 – Atatürk'ün, Rauf Bey'in 11 Mart 1920 tarihli telgrafına cevabı: "İngilizlerin tutuklama kararına, muhaliflerin yaygaralarına karşı Meclis'in cesurane nihayete kadar vazifesine devamı pek yararlı ve parlaktır. Ancak sizinle beraber vücutları ilerki girişim ve hareketlerimiz için gerekli olan arkadaşların, neticede bize katılmaları hususu mutlaka sağlanmış olmalıdır! …Sizlerin hemen buraya gelmeleri çok gereklidir!"

 

11 Mart 1921 – Fransa İtilafnâmesi. Güneydeki çarpışmalara son vermek için Londra'da imzalanan Fransa ile uzlaşma görüşmesi. Türkiye Dışişleri Bakanı Bekir Sami Kunduh ile Fransa delegesi Briand arasında imzalanmıştır. Çarpışmaya son vermek, genel af, Suriye hududu, ekonomide Fransa'nın katılması gibi konular ele alındı. TBMM bunları kabul etmedi.

 

11 Mart 1921 – Batum, Doğu Cephesi'ne bağlı milli kuvvetler tarafından geri alındı.

 

11 Mart 1921 – Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'in Londra konferansı esnasında Fransa Başbakanı Mösyö Briand ile 11 Mart 1921 tarihinde sözleşme imzalaması. (Meclis bu sözleşmeyi onaylamamıştır.) (Nutuk)

 

11 Mart 1922 – Atatürk'ün, sabah Aziziye'den hareketle saat 11.00'de 3. Tümen'i teftişi ve subaylara kısa söylevi: "…Bugünkü Türkiye ordusu, eski ordulardan faziletçe daha yüksektir. …Muvaffak olacaksınız. Geleceğin ilk şerefli subayları olacaksınız!"

 

11 Mart 1922 – Atatürk'ün, 3. ve 7. Tümenleri teftişten sonra tekrar Aziziye'ye dönüşü.

 

11 Mart 1922 – Cemal Paşa'nın, Paris'ten Atatürk'e mektubu: "…Bütün dışardaki girişimlerimde Ankara'dan ilham almayı ve her teşkilâtımı Ankara'ya bağlamayı öteden beri meslek edindiğim gibi gelecekte de ruhen ve cismen Ankara'ya bağlı olarak çalışacağımı bildiririm."

 

11 Mart 1923 – Berthe Georges Gaulis Mustafa Kemal paşa ile Ankara'da ikinci kez görüştü. (Evlilik hakkında)

 

11 Mart 1927 – Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Rusya arasında "Ticaret ve deniz ulaşımı sözleşmesi" imzalandı. (1923, Sinan Meydan, 3. Baskı., s.517)

 

11 Mart 1934 – Atatürk'ün, akşamüzeri Ankara Orduevi'ni ziyareti.

 

11 Mart 1936 – Atatürk'ün, İstanbul'dan Ankara'ya gelişi.

 

11 Mart 1938 – Atatürk'ün, Etimesgut Türkkuşu Meydanı'nda, uçuşları izlemesi ve uçuş yapan gençleri tebrik edişi.