Tarihte bugün Atatürk

 

11 NİSAN

 

11 Nisan 1917 – Atatürk'ün, sabah, Lice yakınındaki 2. Kolordu Karargâhı'ndan hareketle öğleye doğru Diyarbakır'a dönüşü.

 

11 Nisan 1919 – İleri gazetesinin Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in dün idam edildiğini bildiren haberi; "Yozgat mutasarrıf vekil Kemal Bey, hakkında sadır olan hüküm mucibince dün akşam (10 Nisan 1919) zevali saat 07.30'da Beyazıt meydanında asılarak idam edilmiştir."

 

11 Nisan 1919 – 15. Kolordu Komutanlığı'na atanan Kâzım Karabekir'in veda ziyareti, Atatürk'ü Şişli'deki evinde ziyareti ve görüşmeleri.

 

11 Nisan 1919 – XV. Kolordu Komutanlığına atanan Kazım Karabekir'in İstanbul'da Mustafa Kemal Paşa'ya (Şişli'deki evinde) veda ziyareti ve görüşmeleri. Erzurum'da ordu komutanlığına atanan Kazım Karabekir, görev yerine gitmeden Mustafa Kemal'le görüşerek onun da Anadolu'ya geçmesini istedi.

 

11 Nisan 1919 – Kazım Karabekir paşa, İstanbul'dan Ankara'ya hareket etmeden bir gün önce 11 Nisan 1919 cuma günü Mustafa Kemal'i Şişli'deki evinde ziyaret etmiştir. (O sırada Mustafa Kemal geçirdiği kulak ameliyatı nedeniyle iyileşme sürecinde dinlenmektedir.)

 

11 Nisan 1920 – Şeyhülislâm Dürrizâde Abdullah'ın, "Padişah ve Halife kuvvetleri dışındaki millî kuvvetleri kâfir ilan eden ve katlinin vacip (gerekli)" olduğunu bildiren fetvası "Takvim-i Vekayi"de yayınlandı.

 

11 Nisan 1920 – Fransızlar, anlaşma gereği Urfa'dan çekildi.

 

11 Nisan 1920 – Peyam-ı Sabah gazetesi, Ali Kemal, Mustafa Kemal'in idam kararı üzerine; "yalancı milliyet davası şer'i şerife aykırıdır."

 

11 Nisan 1920 – Damat Ferid, Kuvayi Milliye aleyhinde bildiri yayınladı. "Kuvay-ı Milliye dene teşekkül, hem Anadolu'yu korkunç bir istila tehdidine ve hem de devletin başını gövdesinden ayırmaya sebep oluyor."

 

11 Nisan 1920 – Mebusan Meclisi Padişah tarafından feshedildi.(İşgalci güçler önde gelen millîyetçi kişileri tutuklamışlardı. Tutuklanması gerekenler arasında milletvekili olan Rauf ve Kara Vasıf Meclis‟den İngilizlerce zorla alındılar. M. Kemal'in aylarca önce söylediği gerçekleşmişti. İşgalci güçlerin süngülerinin baskısı altında Meclis‟in iradesini hür olarak kullanamayacağı ortaya çıkmıştı. Meclis olayı protesto etti ve süngü altında hürriyet olmaz gerekçesi ile geçici ve süresiz olarak tatile girdi. Esasen kısa bir süre sonra Meclis Padişah tarafından resmen kapatılmıştır.)

 

11 Nisan 1920 – Mustafa Sabri, Sadrazam Damat Ferit'i, Kuvayı Milliye'ye karşı yeterince sert olmamakla eleştiriyordu. Anadolu hareketini bastırmak için "silahın" ve "dinin" kullanılmasını istiyordu. Sonunda bu düşünceleri karşılık buldu: Damat Ferit Hükümeti, 18 Nisan 1920'de Kuvayı Milliye'ye karşı Kuvayı İnzibatiye'yi (Halifelik Ordusu)'nu kurdu ve bir hafta önce de 11 Nisan fetvasını yayımladı. Yani bu ihanet fetvasının fikir babalarından biri Mustafa Sabri'ydi.

 

11 Nisan 1920 – İngilizlerin baskısı, Sadrazam Damat Ferit'in isteği ve Padişah Vahdettin'in onayıyla Atatürk ve silah arkadaşlarının öldürülmelerinin "dinen caiz" olduğunu belirten (5 parçalık) ihanet fetvası, 11 Nisan 1920'de o zamanki Şeyhülislam Dürrizade Abdullah imzasıyla yayımlandı. (Takvim-i Vakayı, 11 Nisan 1920).

 

11 Nisan 1920 – J. de Robeck'in Lord Curzon'a Damat Ferit Paşa ile yaptığı 7.4.1920 tarihli görüşme hakkındaki yazısı: "Ben milliyetçileri ezmek için yeni hükümete her türlü yardımı yapacağımı söyledim."

 

11 Nisan 1922 – Atatürk'ün, süvari manevralarında bulunmak üzere Akşehir'den Ilgın'a hareketi.

 

11 Nisan 1923 – Atatürk'ün, milletvekili seçimi nedeniyle İstanbul halkına bildirgesi: "…Yeni seçim devresini, İstanbul ile bağlantımız tamam olmadan geçiriyoruz. …İstanbullular! Düşmanın gözü üzerinizdedir. Reyleriniz parçalanacak mı? İstanbul'umuzun düşmana ümit verecek oy bölünmesi yapmayacağına inanıyorum. Oyların bölünmesinden kimlerin yararlanacağını her an göz önünde tutmak, özellikle sizin görevinizdir."

 

11 Nisan 1923 – Mustafa Kemal, yeni seçim dolayısıyla İstanbul halkına yayınladığı beyannamede ; "Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin amacının, İstanbul'a kavuşmak olduğunu, memleket yönetimi için güven isteyecek cemiyet ve halk fırkasının memleketin kurtarılmasını sağlamış olan milli egemenlik esaslarını sürdüreceğine" dikkat çekmiştir. (Atatürk'ün Söylev ve demeçleri, Cilt 4, s. 491-493)

 

11 Nisan 1923 – Atatürk'ün, Vatan gazetesi muhabiri Ahmet Şükrü (Esmer) Bey'e, yeni seçim ve İstanbul hakkında demeci: "…Basının ilkelerimizi tahlil ederek halka anlatması lâzımdır. Ben art arda bildirgeler yayımlayarak halkı aydınlatmaya gayret edeceğim." [Kocatürk]

 

11 Nisan 1926 – Atatürk'ün, yeni Danimarka Elçisi Andreas Oldenburg'un güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.

 

11 Nisan 1926 – Bakanlar kurulu güneybatı Anadolu ile Ege'de seferberlik ilan etti. (İtalya'nın Mussolini ile Türkiye ve Tunus'u hedef alan tehditkar açıklamaları nedeniyle tedbir olarak) (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

 

11 Nisan 1930 – Türk Kadınlar Birliği İstanbul'da Sultanahmet'te, kanunlarla kazanılan hakları kutlama amacıyla bir miting düzenledi.

 

11 Nisan 1934 – Atatürk İzmir'deki Teyyare Alayını denetledi.

 

11 Nisan 1934 – Atatürk'ün, İzmir'den hareketle Reşadiye, Seferihisar ve Bornova'da bazı askerî kuruluşları denetlemesi ve tekrar İzmir'e dönüşü.

 

11 Nisan 1934 – Atatürk'ün, akşam yemeği sohbetinde söyledikleri: "Arkadaşlar, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâplar için bilimin ve aydınların yoluna gideceğiz; hedef ve hünerimiz cahil kütleyi de aydınlatarak yolumuzda yürütmek ve onu selâmete çıkarmaktır. Cumhuriyetimizi, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak isteğimizi köstekleyecek herhangi bir referanduma gitmek yalnız cehalet değil hıyanet olur. Yüzde seksenine okuma yazma öğretilmemiş bir memlekette inkılâplar plebisitle olmaz!"

 

11 Nisan 1935 – Atatürk'ün, gece Kılıç Ali'nin evine gidişi, geç saatlerde Çankaya'ya dönüşü.

 

11 Nisan 1936 – Atatürk'ün, akşamüzeri Ankara Halkevi'ni ziyareti.

 

11 Nisan 1937 – Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille Keçiören'e kadar bir gezinti yapması.

 

11 Nisan 1938 - Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi satın alındı.