Tarihte bugün Atatürk

 

11 ŞUBAT

 

11 Şubat 1915 – Atatürk yarbaylığa yükseldi.

 

11 Şubat 1916 (Şubat) – 'Tabiye Meselesinin Halline ve Emirlerin Yazılış Şekline Dair Broşür' adlı kitapçığının yayımlanması (6. kitap). Kaynak: Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi – Turgut Özakman

 

11 Şubat 1920 – Maraş'ın Fransızlar tarafından tahliyesi.

 

11 Şubat 1920 Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ile görüştü.

 

11 Şubat 1920 – Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şubelerine çeşitli cephelerde seyreden olaylar hakkında bilgi veren telgrafı.

 

11 Şubat 1921 – İngilizler, işgal altındaki İstanbul sokaklarında siyasi içerikli şarkılar söylenmesini daha doğrusu herkesçe bilinen ve okunan 'İzmir Marşı'nın söylenmesini' yasakladı. Miralay Ballard imzalı bu talimat 11 Şubat 1921 tarihli İleri gazetesinde Türkçe olarak ve 2 Nisan 1921 tarihinde İngiliz işgal kuvvetlerinin yayın organı 'The Orient News'da İngilizce olarak yayınlandı. (Türklerin sokaklarda söylediği şarkılar çok fazla değildi. Bu şarkıların ilki her Türk'ün ezbere bildiği ve söylediği "İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar" diye başlayan ve "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" diye biten ünlü eserdi.)

 

11 Şubat 1924 – Atatürk'ün, yatla İzmir'e uğrayan eski Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'yı kabulü.

 

11 Şubat 1926 – Atatürk'ün, Hâkimiyet-i Milliye gazetesine imzalı resmini armağan edişi (Gazetenin 29.10.1926 günkü sayısında yayımlanmıştır).

 

11 Şubat 1926 - İstanbul'da Mahmut (Soydan) "Milliyet" gazetesini çıkarmaya başladı. (Bugünkü "Milliyet" değildir. 1935'te "Tan" adı ile yayınını sürdürmüştür. Bugünkü "Milliyet" 3 Mayıs 1950'de çıktı.) Başyazarı Siirt milletvekili Mahmut Bey'di. (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

 

11 Şubat 1931 – Atatürk'ün, Ege vapuruyla Antalya'dan Taşucu'na gelişi, karaya çıkarak otomobille Silifke'ye gidişi, tekrar Taşucu'na dönüşle saat 21.00'de Ege vapuruyla Mersin'e hareketi.

 

11 Şubat 1932 – Atatürk'ün, akşam İstanbul Darülbedayii'nde Faruk Nafiz (Çamlıbel)'in yazdığı "Akın" piyesini seyretmesi.

 

11 Şubat 1934 – Atatürk'ün, Balkan Antantı'nın imzası nedeniyle kutlama telgrafı gönderen Yunanistan Cumhurbaşkanı Alexandre Zaimis'e cevabı: "…Antlaşmayı imza eden memleketlerin devlet adamlarının anlayış ve uzağı görüşleri ürünü olan bu antlaşma ile Balkanlarda bir huzur ve mutluluk dönemi açtıklarını görmekle bahtiyarım."

 

11 Şubat 1935 – Atatürk'ün, günü Dolmabahçe Sarayı'nda çalışmakla geçirmesi.