Tarihte bugün Atatürk

 

11 TEMMUZ

 

11 Temmuz 1919 – Demirci Mehmet Efe, Kuvay-i Milliye saflarına katıldı.

 

11 Temmuz 1920 – Cemal Paşa'nın, Moskova'dan Atatürk'e mektubu: "…Resmî bildirinizi okudum. Bu resmî bildirinizde benim, Talât ve Enver Paşaların Büyük Millet Meclisi adına hiçbir siyasî girişimde bulunmaya yetkimiz olmadığını ihtar ediyorsunuz. …Sizin ve Büyük Millet Meclisi'nin adına hiçbir siyasî girişimde bulunmadım."

 

11 Temmuz 1921 – Yunanlıların Köprühisar'ı işgali.

 

11 Temmuz 1921 – Atatürk, kuruluşundan bir ay kadar sonra, 11 Temmuz 1921'de Himaye-i Etfal Cemiyeti'ni kendi himayesine aldı. Her fırsatta cemiyetin öneminden söz edip halkı cemiyete yardıma çağırdı. Atatürk ve İsmet İnönü başta olmak üzere bakanlar ve milletvekilleri cemiyetin kongrelerine ve balolarına katıldılar, cemiyete para yardımında bulundular. Hükümet, cemiyete pek çok kolaylıklar sağladı. Atatürk'ün isteğiyle 1935'te cemiyetin adı Çocuk Esirgeme Kurumu olarak değiştirildi. Kurum, 1937'de Bakanlar Kurulu kararıyla "kamu yararına çalışan dernek" statüsü kazandı.

 

11 Temmuz 1926 – Mustafa Kemal Paşa, kendisine suikast ile ilgili karar duruşmasının bir gün öncesi İsmet İnönü ile birlikte Ankara'ya döndü.

 

11 Temmuz 1927 – Atatürk'ün, İstanbul'da motorla deniz gezintisi yapması: Üsküdar çarşısında halk arasında dolaşması.

 

11 Temmuz 1930 – Atatürk'ün, Yalova'dan İstanbul'a dönüşü.

 

2 – 11 Temmuz 1932 – Atatürk'ün liselerin müfredatına girmek üzere 4 ciltlik Türk Tarih Tezi hazırlatması, Milli eğitim bakanlığına talimatla gönderip okutulmasını istemesi.

 

11 Temmuz 1932 – Atatürk'ün, sabah Ankara Halkevi'nde Türk Tarih Kongresi'nin çalışmalarını izlemesi, saat 13.00'de Çankaya'ya dönüşü.

 

11 Temmuz 1936 – Atatürk'ün, gece Sakarya motoruyla Florya'dan Büyükada'ya gelişi ve geceyi burada geçirişi.