Tarihte bugün Atatürk

 

12 MAYIS

 

11/12 Mayıs 1914 – Atatürk'ün Sofya'da Askerî Kulüp'te tertiplenen kıyafet balosu'na katılması (Atatürk bu baloya yeniçeri elbisesiyle gitmiştir.

 

12 Mayıs 1915 – Muavenet-i Milliye torpidobotunun İngiliz Goliath zırhlısını torpilleyerek batırması.

 

12 Mayıs 1915 – Atatürk'ün, 19. Tümen birliklerine günlük emri: "…Askerlerimizin, yapılacak düşman hücumunu def edeceğine inancım tamdır. Ancak, yalnız düşman hücumlarını def etmek, amaç ve görevimizin güzel bitirilmesi için yeterli olmayıp, tersine düşman hücumu def olunduğu anda hemen bölge komutanları, o noktada destek ve yedeklerini birinci hatta sürerek karşı saldırı ve hücumla düşman mevziine girmek gerekir. Bundan başka, düşman hücumunun reddi haberini değil, karşı hücum ile düşman mevziine girilmiş olduğu haberini beklerim!" [Kocatürk]

 

12 Mayıs 1916 – Atatürk'ün, beraberindekilerle sabah Silvan'dan hareketle, Kulp suyu üzerindeki Memuk köprüsü geçerek Raşikan köyüne gelişi, geceyi burada, çadırda geçirişi.

 

12 Mayıs 1916 – İlk idman şenliği milli bayram havasında Kadıköy'de, "Papazın çayırı" olarak bilinen İttihatspor sahasında, şimdiki FB Saraçoğlu stadı yakınlarında gerçekleştirildi. (Selim Sırrı Tarcan ve Yüksek Öğretmen Okulu Öğrencileriyle) (Dağ Başını duman almış marşı öğrencilerce topluca seslendirilmiştir.) (Akl-ı Kemal, c.1, Sinan Meydan)

 

12 Mayıs 1919 – Paris görüşmelerinde İzmir'in işgal kararının alındığı toplantıya katılmayan İtalyanlara işgal onaylatıldı. Buna karşılık İtalyanların Güney'de yaptığı işgaller de diğer devletler tarafından onaylandı.

 

12 Mayıs 1919 – Paris Barış konferansında Yunanlıların İzmir'i işgaline onay çıktı.

 

12 Mayıs 1919 – Atatürk'ün, 9. Ordu Müfettişliği Karargâhı'nın "seferi karargâh" sayılması hakkında Harbiye Nezareti'ne yazısı. (Mustafa Kemal'in Harbiye Bakanlığına, 9 ncu Ordu Karargâhının "Seferi (Gezici savaş karargahı) karargah" sayılması gerektiğini bildiren yazısı.)

 

12 Mayıs 1921 – Uluslararası Kızılhaç temsilcisi İsviçreli Maurice Gehri Yunan zulmünü araştırmak için Gemlik'e geldi. Raporunda 16 köyün yakıldığını, 6000 Türk'ün öldürüldüğünü yazdı.

 

12 Mayıs 1921 – Londra Konferansı'na katılan heyete başkanlık eden Hariciye Vekili Bekir Sami Bey (Kunduh), imzalamış olduğu anlaşmaların kabul edilmemesi ve hükümetle derinleşen görüş ayrılığı nedeniyle istifa etti.

 

12 Mayıs 1921 – Atatürk'ün, Türkiye Büyük Milet Meclisi'nin gizli oturumunda Bekir Sami Bey'in Fransızlarla yaptığı antlaşmayla ilgili görüşmeler esnasında konuşması: "…Meclisimizin millete karşı yerine getirmesini üstlendiği görev, öteden beri ilân ettiğimiz, hepimizce bilinen bir esasta saklıdır. O esası bir daha tekrar etmek isterim: "Millî sınırlarımız içinde memleketin bütünlüğünü ve milletin tam bağımsızlığını temin etmek. Bizim millete karşı üzerimize aldığımız görev, bunu temin edecektir." [Kocatürk]

 

12 Mayıs 1921 – Atatürk'ün, Çankaya'da Mısırlı Prenses Kadriye ve eşini kabulü, görüşme esnasında söyledikleri: "…Biz şüphesiz, barış istiyoruz, şerefli bir barış! Fakat onlar bizi mahvetmek istiyorlar. Ben, bunun sebebini biliyorum."

 

12 Mayıs 1925 – Atatürk'ün, akşam İstanbul Belediye Başkanı Emin (Erkul) Bey'i kabulü.

 

12 Mayıs 1926 – Atatürk'ün, Silifke'ye gelişi.

 

12 Mayıs 1927 – Türkçülük ve halkçılık görüşleriyle tanınan Ahmet Hikmet Müftüoğlu öldü. Türk milliyetçiliğine hem siyasî hem de edebî alanda hizmet etmiş yazarlarımızdan Ahmet Hikmet Müftüoğlu 1870'de İstanbul'da doğmuştu.

 

12 Mayıs 1934 – Atatürk'ün, Kız Lisesi'nin Ankara Halkevi'nde düzenlediği müsamereyi onurlandırması.

 

12 Mayıs 1934 – Atatürk, kız Enstitüsü yılsonu sergisinde, Ankara. (İsmet İnönü ve Afet İnan ile birlikte)

 

12 Mayıs 1937 – Atatürk'ün, Hindenburg balonunun karaya inerken patlaması sonucu meydana gelen can kaybı nedeniyle Almanya Cumhurbaşkanı Adolf Hitler'e başsağlığı telgrafı.