Tarihte bugün Atatürk

 

12 ARALIK

 

12 Aralık 1883 – Zübeyde hanım (2/3) ve Ali Rıza Bey (1/3) sahip oldukları iki evi, Ali Rıza beyin almak istediği krediye ipotek edebilmesi için mahkeme kararı ile paylaşıp, tapuları ayırdılar. Buna göre bahçedeki su kuyusu ortaktı, 5 odalı evi Zübeyde hanım ve 9 odalı pembe evi Ali Rıza Bey almıştı.

 

12 Aralık 1911 – Atatürk ve arkadaşlarının, Defne (Resuldefne)'ye gelişi. [Kocatürk]

 

12 Aralık 1915 – Atatürk'ün, Çanakkale'den İstanbul'a gelişi (Atatürk, Çanakkale'den İstanbul'a döndükten sonra Fethi (Okyar) Bey ve bazı dostlarını ziyaret etmek üzere Ocak 1916 başlarında kısa bir süre için Sofya'ya gitmiştir. Sofya'da iken –muvafakati alınarak- Çanakkale'den Edirne'ye nakledilen 16. Kolordu Komutanlığı görevine atanmıştır. (Atatürk, 10 Aralık 1915'te Çanakkale'den ayrıldığına göre kendisi 12 veya 13 Aralık 1915 günü İstanbul'a gelmiş olmalıdır. 12 Aralık 1915 tarihi, bu varsayım üzerine oturtulmuştur).[Kocatürk]

 

12 Aralık 1916 – Mustafa Kemal'in -Ahmet İzzet Paşa'nın izinli olarak bir süre İstanbul'a gitmesi üzerine – 2'nci Ordu Komutan Vekilliğine atanması.

 

12 Aralık 1916 – Mustafa Kemal'e Muş ve Bitlis cephelerindeki başarıları sebebiyle "İkinci Rütbe'den Mecidî Nişanı" verilmesi. "12 Aralık 1916 Müceddeden İkinci Rütbe'den Mecidi Nişanı ita kılınmıştır."

 

12 Aralık 1916 – Atatürk'e Muş ve Bitlis cephelerindeki başarıları nedeniyle "İkinci Rütbe'den Mecidî Nişanı" verilmesi. (Atatürk'e 25 Aralık 1906 tarihinde verilen Beşinci Rütbe'den Mecidî Nişanını takiben, üstün başarıları nedeniyle Dördüncü ve Üçüncü Rütbe'den Nişan süreleri beklenmeksizin, İkinci Rütbe'den Mecidî Nişanı verilmiştir). [Kocatürk]

 

12 Aralık 1916 – Atatürk'ün, yazmakta olduğu Arıburnu Muharebeleri Raporu'nu, yaverine okutup dinlemesi.

 

12 Aralık 1919 – Atatürk'ün, Osmanlı Padişahı adına Damat Ferit Paşa'nın İngiltere temsilcileriyle Türkiye'nin İngiliz mandasını kabul ettiğine dair 12.9.1919 tarihinde imzaladığı gizli anlaşma metniyle ilgili Kâzım Karabekir'e telgrafı.

 

12 Aralık 1919 – Sivas'ta kurulan "Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti" Yönetim Kurulu'nun, Atatürk'e telgrafı: "Sizleri kendimize rehber kabul ederek Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti adıyla bir dernek kurduk. Amaç, vatan müdafaasıdır. Biz, hemşireleriniz de siz muhterem kardeşlerimizle beraber olacağız, yahut beraber yaşamak hakkını kazanacağız. Bugünden itibaren derneğimiz muhterem kardeşlerimizin vatanî her emirlerini yapmaya hazırdır." [Kocatürk]

 

12 Aralık 1920 – Anlaşmazlık büyüyor. Çerkez Ethem, Ankara hükümetini suçladı. (9 Aralık 1920 Çerkez Ethem, ihtilafların büyümesi üzerine İsmet Bey'i (İnönü) Mustafa Kemal'e, Kuva-yı Seyyare'nin ödeneklerini ödemediği gerekçesiyle şikayet etti).

 

12 Aralık 1922 – Atatürk'ün, Vakit gazetesi muhabirine demeci: "…Türkiye Devleti'nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti'nin temel niteliğini anlayabilmek için, Anayasa'sını dikkatle okumak lâzımdır."

 

12 Aralık 1922 – Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın 11.12.1922 tarihli telgrafına cevabı: "Nerede durmak lâzım geleceğini parlak zekânız ve kuvvetli muhakemeniz kestirebilir!"

 

12 Aralık 1923 – TBMM, 15 Mayıs 1919 ile 1 Kasım 1923 arasında üstün hizmet gösterenlere İstiklal Madalyası verilmesini kararlaştırdı.

 

12 Aralık 1925 – Ankara-Ereğli demiryolunun yapımına ilişkin kanun kabul edildi.

 

12 Aralık 1929 – Başbakan İsmet Paşa, "Başlıca hedefimiz milli paramızı kıymetlendirerek altına bağlamaktır" dedi.

 

12 Aralık 1931 – Atatürk'ün, Çankaya'da Fransız Büyükelçisi Charles de Chambrun'u kabulü.

 

12 Aralık 1931 – Atatürk'ün, millî ekonomi ile ilgili aldığı kararlar nedeniyle Millî iktisat ve Tasarruf Cemiyeti'ne telgrafı: "…Büyük milletimizin her millî ve vatanî işte gösterdiği şuurlu hassasiyetin bu yeni gösterisi, beni pek duygulandırdı. Devletçe öteden beri uygulana gelmekte olan önlemler ve uyanık halkımızın daima harikalar yaratan büyük gayreti sayesinde bugünkü güçlüğü de kolaylıkla yeneceğimize itimadım tamdır. Türk kuvvet ve zekâsının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur."

 

12 Aralık 1932 – Adile Ayda ilk kadın Dışişleri memuru seçildi.

 

12 Aralık 1933 – Atatürk'ün, öğleden sonra Ankara Halkevi'ni ziyareti.

 

12 Aralık 1937 – Atatürk'ün, akşam, Tevfik Rüştü Aras'ın kaldığı Hariciye Köşkü'ne gidişi, gece Çankaya'ya dönüşü.

 

12 Aralık 1938 – Sivas-Erzincan demiryolu hizmete girdi.