Tarihte bugün Atatürk

 

12 EKİM

 

12 Ekim 1919 – Trakya'daki birinci kolordu komutanı Cafer Tayyar Paşa'nın 'Trakya'daki Yunan emellerini ve milli örgütlenme faaliyetlerini' içeren raporu Atatürk'e göndermesi.

 

12 Ekim 1919 – Atatürk'ün, "Askerî Nigehban Cemiyeti"nin ortadan kaldırılması hakkında Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya telgrafı: "…Bu fesat kaynağının hemen kökünden sökülüp atılmasını, mensuplarının diğerlerine ibret olacak surette cezalandırılmasını ve bu icraat ve takibattan ordunun resmî genelgeler ile haberdar edilmesini fedakâr ve namuslu subaylarımızın zihinlerinin rahatlaması, ordunun disiplininin temini açısından hayatî bir mesele saydığımızdan arzını ödev kabul ederiz."

 

12 Ekim 1919 – Atatürk'ün, Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya Aydın cephesinin desteklenmesi ve alınması gereken tedbirler hakkında yazısı. (Cemal Paşa'nın cevabı: 14.10.1919). [Kocatürk]

 

12 Ekim 1919 – İstanbul'daki Müttefikler arası komisyonun, İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali için vermiş olduğu rapor şöyle bitiyordu; "Onun için bu işgalin hiçbir şekilde haklı olmadığı ve Türkiye ile müttefikler arasında imzalanmış bulunan mütarekenin şartlarını ihlal ettiği muhakkaktır." (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.99.)

 

12 Ekim 1919 – Mustafa Kemal Paşa'nın Cemal Paşa'dan, telgraf ile 'hükümetin kendi başarısı bakımından fesat yuvası Askeri Nigehban Cemiyeti grubunun sökülüp atılmasını, mensuplarının cezalandırılmasını' istemesi. (Cemal Paşa telgrafla bunu uygun gördüyse de bu konuda adım atmamıştır.) (Nutuk)

 

12 Ekim 1919 – Mustafa Kemal Paşa'nın harbiye nazırı Cemal Paşa'ya telgrafı; "Hükümetin yapması gereken, Milletin işgallere karşı protestosunu kınamak yerine, ateşkes anlaşması hilafına davranan işgal güçlerini protesto etmektir." (Nutuk)

 

12 Ekim 1924 – Atatürk'ün, Şebinkarahisar'da sabah Belediye'yi, Halk Partisi'ni, Türkocağı'nı, Vilayeti, Alay Komutanlığı'nı ziyaretleri, öğleye doğru hareketle saat 20:00'de Sivas'a gelişi.

 

12 Ekim 1924 – Atatürk Şebinkarahisar Orta Mektebi (Ortaokulu)'nde.

 

12 Ekim 1925 – Atatürk'ün, sabahleyin Kemalpaşa yakınlarında yapılmakta olan sonbahar ordu manevraları alanına gelişi, manevraları izlemesi, daha sonra Kemalpaşa'ya dönerek Askerlik Dairesi'nde bir süre dinlenişi, Türkocağı'nı ziyareti.

 

12 Ekim 1925 – Atatürk Kemalpaşa Türk Ocağı'nda halka hitaben yaptığı konuşmada: "Arkadaşlar! Hayatım boyunca sevimli geçirdiğim bir gece vardır. O gece, Ordumuzun İzmir'e girdiği gün (9 Eylül 1922 gecesi) burada geçirdiğim gecesidir. O vakit buradan geçerken bu muhterem halkın gördüğü zulüm ve işkenceye karşın resmimi koyunlarından çıkararak beni tanıdıklarını ve otomobilime atlayarak kucakladıklarını unutamam. Bugün o hatırayı yaşıyorum, mutluyum"

 

12 Ekim 1925 – Atatürk'ün, öğleden sonra Bornova'yı ziyareti, akşam İzmir'e dönüşü.

 

12 Ekim 1927 – Amerika Birleşik Devletleri'nin İlk Türkiye Büyükelçisi Joseph C.Grev, Ankara'dan Gazi Mustafa Kemal'e itimatnamesini sundu.

 

12 Ekim 1927 – Atatürk'ün, Çankaya'da Amerika Büyükelçisi Joseph C. Grew'in güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.

 

12 Ekim 1930 – Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 15 puanla 5. oldu.

 

12 Ekim 1930 –Mustafa Kemal öğle yemeğini dişlerini tedavi eden diş hekiminin (Musevi asıllı diş hekimi Sami Günzberg) muayenehanesinde yedi. Diş protezini de o yapmaktaydı. Ölçüler Fransa'ya gönderildi. Alt çene protezi Kılıç Ali'nin oğlu tarafından Anıtkabir Komutanlığına, altın dökümlü üst çene ise Şişli Atatürk müzesindedir.) (Sonsuza Yolculuk, Yrd. Doç. Dr. Ali Güler)

 

12 Ekim 1935 – Atatürk'ün, Çankaya'da Başbakan İsmet İnönü ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'yı kabulü.

 

12 Ekim 1936 – Atatürk'ün, Çankaya'da Adalet Bakanı Şükrü Saraçoğlu ve Millî Eğitim Bakanı Saffet Arıkan'ı kabulü.

 

12 Ekim 1937 – Atatürk'ün, İsmet İnönü ile beraber Aydın'dan trenle Ankara'ya hareketi.

 

12 Ekim 1937 – Atatürk'ün, Aydın'dan Ankara'ya dönerken trendeki sohbet esnasında yazdırdığı nottan: "…Büyük devletler arasındaki mücadele, gerginlik, düşmanlık o haldedir ki bunların arasında bulunarak bir badireye karışmak ihtimali vardır. Bu ihtimale karşı ise son derecede dikkatli, tedbirli ve soğukkanlı bulunarak, postu kurtarmaya çalışmak vaziyetindeyiz."

 

12 Ekim 1937 – Atatürk'ün, Aydın'dan Ankara dönerken trendeki sohbet esnasında, "yazı" kelimesinin açıklanmasıyla ilgili olarak yazdırdığı nottan: "Yazı, bu Türk kelimesi, şu anlamı işaret eder: Herşey, hususiyle bir şey. O da insan zekâsının, düşüncesinin, kafasındaki geniş parlaklığın, o zekâ parlaklığının bütün buluş ve görüşlerinin, yapışlarının ifadesine yarayan bir şeydir, objedir." [Kocatürk]

 

12 Ekim 1938 – Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp'in Atatürk'ü ziyareti ve 10 dakika yanında kalışı.

 

12 Ekim 1938 – Atatürk'ün, Afet (İnan)'ı, daha sonra Sabiha Gökçen'i kabulü.

 

12 Ekim 1938 – Atatürk'ün, akşam saat 19.15'den 23.00'e kadar radyo dinlemesi.